OPAKOWANIA 2010 - prawo i praktyka
22 czerwca 2010 - 24 czerwca 2010 (3 dni)
Warszawa

OPAKOWANIA 2010 - prawo i praktyka

W najbliższym czasie polskie prawo w zakresie gospodarki opakowaniami będzie podlegać zmianom ze względu na konieczność notyfikowania art. 16 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 94/62/WE z dnia 20 grudnia 1994 r. w sprawie opakowań i odpadów opakowaniowych. Koniecznym stało się opracowanie, zgodnie z zaleceniami Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej, nowego projektu ustawy w tym zakresie, który zostanie poddany notyfikacji Komisji Europejskiej. W dniu 15 grudnia 2009 roku projekt owej uchwały został przekazany do Rady Ministrów. Wiele wskazuje, że w najbliższych tygodniach regulacje te uzyskają ostateczny kształt. Zaproszony do wystąpienia podczas konferencji”Opakowania – prawo i praktyka”, która odbyła się w dniach 22-23 czerwca 2010r. w hotelu Courtyard Marriott w Warszawie Paweł Sosnowski Główny Specjalista w Departamencie Gospodarki Odpadami, współautor rozwiązań prawnych w Ministerstwie Środowiska przedstawił proponowane zmiany ze specjalnym uwzględnieniem konsekwencji, jakie niesie ta zmiana dla producentów.

 

Aktualny ład prawny w zakresie opakowań i gospodarowania odpadami opakowaniowymi przedstawiła mec. Monika Adamczak reprezentująca Kancelarie Prawną Skoczyński Wachowiak Strykowski. Prezentacja przedstawiała podstawowe akty prawne, zakres obowiązywania ustawy o opakowaniach i odpadach opakowaniowych, zgodność polskiego prawa z normami zharmonizowanymi. Odrębny czas został poświęcony opakowaniom substancji niebezpiecznych i wymagających.

Poruszając tematykę opakowań nie można pominąć logistyki opakowań. Ergonomia opakowań, skuteczne metody zapewnienia bezpieczeństwa produktów mają ogromny wpływ na prawidłowe funkcjonowanie przedsiębiorstwa i optymalizację kosztów – minimalizowanie strat. Prawdziwym problemem jest dostosowanie wielkości opakowania do wielkości palety aby uniknąć problemu przewożenia „pustego powietrza”. Doświadczeniami w zakresie zabezpieczania produktów przed uszkodzeniami podzielił się Maciej Pawlak, Senior Packaging Program Leader w Kraft Foods Polska.

Jak pogodzić wszystkie wymogi stawiane przed opakowaniem? Mariusz Szpotański do niedawna Senior Packaging Engineer w Avon Operations Polska zaprezentował swoistego rodzaju kompendium wiedzy „Opakowania gotowe na półkę”, opracowane na podstawie wieloletnich doświadczeń. Omówił m.in. standardy ISO 3394, wymogi stawiane przez sieci handlowe, ergonomie pakowania a także metody i materiały zabezpieczające towar.

Mec. Katarzyna Michno radca prawny w kancelarii Chałas i Wspólnicy przedstawiła zarówno problematykę ochrony własności intelektualnej poruszając tematykę opakowań jako dzieł autorskich, jako wynalazków, wzorów przemysłowych jak i środki ochrony praw własności intelektualnej.
Rzecznik patentowy mec. Monika Kowalczyk reprezentująca kancelarię prawną Chałas i Wspólnicy omówiła procedury zgłoszeniowe w Polsce i Unii Europejskiej a także Prawo patentowe.

Konferencji towarzyszyło seminarium „Innowacje i trendy na rynku opakowań”, (24 czerwca 2010r).Jak wiadomo opakowanie często nazywane jest niemym sprzedawcą.
Opakowanie spełnia nie tylko funkcję ochronną dla produktu ale jest też narzędziem komunikacji pomiędzy producentem a konsumentem.

Dominika Maison Prezes Domu Badawczego Maison omówiła rolę badań marketingowych w procesie projektowania opakowania. Odpowiedziała na pytania czy takie badania są potrzebne, jaką rolę odgrywają w budowaniu wizerunku produktu i marki.

Małgorzata Starczewska strateg z Dragon Rouge przedstawiła 7 światowych trendów desingu wraz z przedstawieniem kodów opakowań zaprojektowanych w myśl tych trendów wraz z raportem The Eye of Dragon- czyli trendy design 2009 – 2010.

Aleksander Koczy Creative Director z Salt&Pepper Brand Desing zajmujący się projektowaniem opakowań przedstawił doświadczenia w zakresie wdrażania rozwiązań na rynku. Zaprezentował kompleksowy proces projektowy a także przestawił prognozy na temat trendów w ciągu najbliższych 5 i 10 lat. Zostały też zaprezentowane nowe technologie i materiały dostępne na rynku opakowań.

Konferencja zgromadziła liczne grono uczestników i została bardzo wysoko oceniona pod względem merytorycznym.

MOVIDA

Co o wydarzeniu mówią uczestnicy?