BEZPIECZEŃSTWO PRODUKTÓW LECZNICZYCH
14 czerwca 2010 - 16 czerwca 2010 (3 dni)
Warszawa

BEZPIECZEŃSTWO PRODUKTÓW LECZNICZYCH

W dniach 14-15 czerwca, w Warszawie odbyła konferencja „Bezpieczeństwo produktów leczniczych”, która zgromadziła znakomitych prelegentów i grono słuchaczy.
Konferencję wyróżniał wysoki poziom merytoryczny prelekcji, który był możliwy dzięki uczestnictwu doskonałych ekspertów. Uczestnicy docenili ogromną wiedzę prelegentów i bardzo wysoko ocenili wykłady przedstawiane w interesujący i bardzo przystępny sposób.
Uczestnicy mieli możliwość rozwiązania problemów uzyskując odpowiedzi na wiele szczegółowych pytań. Podkreślono doniosłość spotkania także z uwagi na bardzo praktyczne, istotne i aktualne informacje. Pierwszy dzień konferencji otworzył oraz prowadził p. dr Leszek Borkowski, były Prezes Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych. Prelekcje ukierunkowane były na praktyczne aspekty bezpieczeństwa produktów leczniczych, począwszy od kierunku zmian w prawodawstwie europejskim poprzez monitorowanie bezpieczeństwa farmakoterapii aż do źródeł danych zgłoszeń o działaniach niepożądanych oraz raportów okresowych. Wykłady poprowadzone przez p. dr Agatę Maciejczyk, Kierownik Wydziału Monitorowania Niepożądanych Działań Leków URPL oraz zespół współpracowników: p. Annę Arcab, p. Monikę Trojan, p. Mirosława Gospodarczyka zostały wysoko ocenione przez słuchaczy.
Z bardzo dużym zainteresowaniem wysłuchano prelekcji mec. Katrzyny Czyżewskiej z Kancelarii SALANS omawiającej procedurę „do&tell” i stosowanie rozporządzenia 1234/2008 w praktyce oraz wykład o sunset clause prowadzony przez mec. Oskara Lutego z Kancelarii Domański Zakrzewski Palinka, który wywołał bardzo ciekawą dyskusję pomiędzy uczestnikami spotkania.

 

Tematyka drugiego dnia konferencji szczególnie ukierunkowana była na aspekty prawne dotyczące bezpieczeństwa produktów w kontekście importu docelowego, równoległego oraz finansowego, bezpieczeństwa produktów z pogranicza oraz zmiany podmiotu odpowiedzialnego za produktów leczniczy. Wykłady prezentowali, p. Katarzyna Sabiłło, Prezes Fundacji LEGE PHARMACIAE, Mec. Hubert Tuchołka, Partner Kancelarii Tuchołka i Wspólnicy, Mec. Marcin Flak z Kancelarii Domański Zakrzewski Palinka. Uzupełnieniem tematyki dnia był wykład przedstawiciela niemieckiej firmy EXTEDO przedstawiający praktyczne przykłady doświadczeń funkcjonowania Systemu Pharmacovigilance.

Konferencji towarzyszył dzień specjalny, 16 czerwca, poszerzający tematykę bezpieczeństwa produktów leczniczych o przygotowanie planu zarządzania ryzykiem. Bardzo dużym zainteresowaniem cieszył się wykład Profesora Zbigniewa E. Fijałka, Dyrektora Narodowego Instytutu Leków analizujący ryzyka produktów leczniczych. Niezwykle cenne i praktyczne wskazówki przygotowania do inspekcji Pharmacovigilance przedstawił dr Marcin Kruk z Pfizer Poland oraz zarządzania informacją medyczną dla lekarzy i pacjentów omówił p. Tomasz Korkosz z Naczelnej Izby Lekarskiej. Ciekawe prelekcje o monitorowaniu działań niepożądanych oraz narzędziach statystycznych wykorzystywanych do kontroli zaprezentowali dr Ewa Jaźwińska – Tarnawska z Zakładu Farmakologii Klinicznej Akademii Medycznej oraz p. Michał Iwaniec, przedstawiciel firmy StatSoft Polska.

Dziękujemy prelegentom za niezwykle ciekawe wykłady a wszystkim uczestnikom za obecność i aktywny udział w dyskusjach. Zapraszamy na nasze kolejne konferencje i seminaria.

MOVIDA

Co o wydarzeniu mówią uczestnicy?