Zarządzanie łańcuchem dostaw w sektorze farmaceutycznym
9 marca 2010 - 11 marca 2010 (3 dni)
Warszawa

Zarządzanie łańcuchem dostaw w sektorze farmaceutycznym

W dniach 9-10 marca, w Warszawie odbyła się konferencja: „Zarządzanie łańcuchem dostaw w sektorze farmaceutycznym”.
Konferencję otworzył wykład reprezentantów Kancelarii prawnej Grynhoff Woźny Maliński, Mec. Krzysztofa Wysockiego i Mec. Adama Leśniaka, aktualizujący wiedzę o zmianach prawnych w zakresie obsługi logistycznej produktu leczniczego jako wstęp do obszernej tematyki transportu leków. Druga prelekcja przedstawiająca case study operatora logistycznego DAMCO mogła być wskazówką do rozważania outsourcingu logistyki w branży farmaceutycznej.

Jak zwykle z bardzo wysokim uznaniem spotkało się wystąpienie p. Małgorzaty Szelachowskiej z Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektoratu Farmaceutycznego, która wskazała nieprawidłowości przewozu i prowadzenie kontroli warunków transportu oraz temat budzący szereg pytań i wątpliwości dotyczący transportu leków psychotropowych i narkotyków.
Kolejne prelekcje poświęcone były ujęciu transportu w warunkach kontrolowanych z różnych punktów widzenia. Pan Michał Dychto z GlaxoSmithKline przedstawił zimny łańcuch dostaw na przykładzie produktów szczególnie wrażliwych jakimi są szczepionki. Natomiast p. Jarosław Mazur wskazał możliwe scenariusze rozwiązań w transporcie w warunkach kontrolowanych z punktu widzenia specjalizowanego operatora logistycznego jakim jest firma Poltraf.
Niezwykle interesujące informacje o działaniach Zespołu ds. Zapobiegania Fałszowaniu Produktów Leczniczych oraz ostatnich danych na temat fałszerstw produktów leczniczych w skali światowej, europejskiej i polskiej zaprezentował Sekretarz Zespołu z Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego, p. Maciej Majer.

 

Podczas drugiego dnia konferencji, uczestnicy uzyskali szereg wskazówek obrazujących możliwości podnoszenia efektywności łańcuchów dostaw i zwiększania stopnia integracji poszczególnych ogniw farmaceutycznych łańcuchów dostaw. Pierwszą prelekcję dotyczącą funkcjonowania i modelu współpracy ze składem konsygnacyjnym wygłosił Prezes firmy Poltraf, p. Piotr Król. O potrzebie przejścia z rozwiązań wewnętrznych na standardy globalne w farmacji mówiła p. Anna Kosmacz – Chodorowska z Instytutu Logistyki i Magazynowania. Kolejny wykład obrazujący system zarządzania ryzykiem w łańcuchu dostaw i wskazujący na techniki przeciwdziałania zagrożeniom wygłosił p. Jacek Sklepowicz z PricewaterhouseCoopers. Uzupełnieniem tej prelekcji było wystąpienie przedstawiciela firmy PBSG, p. Tomasza Mechelewskiego o prezentacji dobrych praktyk zawartych w normie ISO 28000 i wymaganiach tej normy jako elementu zapewnienia spójnego podejścia wszystkich podmiotów działających w łańcuchu dostaw.
Case study Polpharmy, zaprezentowane przez p. Wojciecha Kisielnickiego zostało bardzo wysoko ocenione przez uczestników.  Konferencję zamknął wykład p. Jarosława Zygmunta, Kierownika Logistyki Kompanii Piwowarskiej, przedstawiający różnice i podobieństwa w kanałach dotarcia do klienta między branżą farmaceutyczną a FMCG oraz wskazujący na szereg dobrych praktyk, które można z powodzeniem implementować do farmaceutycznego łańcucha dostaw.

Tematy konferencji adekwatne do sytuacji na rynku i ujęte z punktu widzenia wielu uczestników łańcucha dostaw w farmacji wniosły szereg cennych informacji.
Udział ekspertów – praktyków i wysokiej klasy specjalistów reprezentujących bardzo wysoki poziom intelektualny i ogromną praktyczną wiedzę, umożliwił uczestnikom otrzymanie wskazówek do rozwiązania problemów w codziennej pracy. Formuła MASTERCLASS – praktycy dla praktyków sprawdziła się w 100%. Zgromadzenie w jednym miejscu instytucji, producentów, dystrybutorów i operatorów jest wartością dodaną do wiedzy uzyskanej od doskonałych prelegentów.

Dwudniowej konferencji towarzyszyło seminarium poświęcone konstrukcji umów o świadczenie usług logistycznych, w dużej mierze będących wytworem praktyki obrotu gospodarczego. Seminarium zostało podzielone na trzy części: pierwszą z nich, o charakterze prawnym poprowadzili Mec. Krzysztof Wysocki oraz Mec. Adam Leśniak z Kancelarii Prawnej Grynhoff Woźny Maliński, drugą i trzecią część dopełniał obraz aspektów organizacyjnych i operacyjnych, które zostały przedstawione z dwóch punktów widzenia: ze strony firmy farmaceutycznej Bristol-Myers Squibb (p. Robert Krasuski) oraz operatora logistycznego DAMCO (p. Anna Trzcińska). Celem warsztatu było przekazanie uczestnikom swego rodzaju instrukcji – w jaki sposób przygotować i negocjować umowę o świadczenie usług logistycznych. Dopełnieniem dnia specjalnego była dyskusja panelowa, w trakcie której uczestnicy otrzymali satysfakcjonującą odpowiedź na pojawiające się pytania i wątpliwości.

Z przyjemnością informujemy, że bardzo pozytywne opinie z Państwa strony skłaniają nas do kontynuacji tej tematyki w przyszłości.

MOVIDA

Co o wydarzeniu mówią uczestnicy?