FORUM PRODUKCJA 2010 - Planowanie, Zarządzanie, Logistyka Wewnętrznego Łańcucha Dostaw i Magazyn
24 marca 2010 - 26 marca 2010 (3 dni)
Warszawa

FORUM PRODUKCJA 2010 - Planowanie, Zarządzanie, Logistyka Wewnętrznego Łańcucha Dostaw i Magazyn

W dniach 24-25 marca 2010 w hotelu Marriott w Warszawie odbyła się konferencja „Produkcja – Planowanie, Zarządzanie, Logistyka Wewnętrznego Łańcucha Dostaw i Magazyn”.

Konferencja rozpoczęła się prelekcją Wojciecha Kościaniuka – Kierownika Działu Optymalizacji Łańcucha Dostaw w Lotos S.A, który omówił na przykładzie własnego zakładu jak radzić sobie z problemami elastyczności produkcji i optymalizacji łańcucha dostaw. Następnie Jarosław Zygmunt , Kierownik Logistyki w Kompanii Piwowarskiej przedstawił sposoby prognozowania popytu w procesie S&OP. Kolejną prezentacja była prezentacja Miłosza Dziewulskiego z- Production Planning Koordynatora z GlaxoSmithKline  przedstawił skuteczne metody poprawy efektywności procesów produkcyjnych na przykładzie swojego przedsiębiorstwa. Radosław Studziński – Kierownik Departamentu Ochrony Środowiska w LG Electronics zaprezentował metody poprawy jakości ochrony środowiska stosowane na co dzień w pracy. Pierwszy dzień konferencji spotkał się z bardzo dobrym odbiorem ze względu na poparcie omawianych zagadnień na konkretnych przykładach. Uczestnicy aktywnie wzięli udział w dyskusjach rodzących się podczas poszczególnych wykładów a także podczas przerw.

Wieczorem odbył się wieczór integracyjny, który stał się platformą wymiany doświadczeń i poglądów uczestników. Wieczór miał charakter sportowy – Uczestnicy spotkali się podczas gry w darta. Dyskusjom na tematy zawodowe nie było końca. Część dyskusji zakończono dopiero następnego dnia podczas konferencji.

Drugi dzień konferencji rozpoczął się przedstawieniem metod osiągnięcia synergii we współpracy pomiędzy działami produkcji i magazynami przez Jacka Garwolińskiego, kierownika Magazynów w Laboratorium Kosmetycznym Joanna. Kolejną kwestią poruszaną była logistyka opakowań w łańcuchu dostaw w produkcji na podstawie doświadczeń Mariusza Dunina- Szpotańskiego Senior Packaging Engineera z Avon Operations Polska. Ostatnie dwie prezentacje poprowadzone przez Rafała Kurzelę, Dyrektora ds. rozwoju produkcji w Bakallandzie dotyczyły trudnej sztuki zapobiegania przestojom i gospodarowania częściami zamiennymi i współpracy pomiędzy firmami produkcyjnymi w zakresie wypożyczania części zamiennych.

Podczas wykładów na konferencji, wyczerpująco zostały omówione zagadnienia z zakresu logistyki produkcji. Uczestnicy zadawali dużo szczegółowych pytań, żywo włączali się w dyskusje, otrzymując fachowe odpowiedzi. Konferencja została oceniona bardzo wysoko pod względem merytorycznym i pozwoliła nabyć przydatną w praktyce wiedzę.

Konferencji towarzyszyło seminarium „Bezpieczeństwo pracy w produkcji” w dniu 26 marca 2010.
Pierwszą część stanowiła prezentacja Mirosława Bukowskiego Heath&Safety Specialist w Swedwood Poland, który na przykładzie własnego przedsiębiorstwa przedstawił sposoby podnoszenia poziomu bezpieczeństwa w dziale produkcji.

Druga prezentacja była przedstawieniem wieloletnich doświadczeń Alojzego Czecha biegłego sądowego reprezentującego BHP-Nike Ośrodek doradczo szkoleniowy. Prezentacji towarzyszyła ożywiona  dyskusja, która przenosiła się również na przerwy. Seminarium zostało bardzo wysoko ocenione pod względem merytorycznym a także przydatności zdobytej wiedzy w codziennej pracy.

Już dzisiaj serdecznie zapraszamy na kolejną edycję konferencji

MOVIDA

Co o wydarzeniu mówią uczestnicy?