Optymalna Produkcja w Motoryzacji - II edycja
23 lutego 2010 - 24 lutego 2010 (2 dni)
Warszawa

Optymalna Produkcja w Motoryzacji - II edycja

W dniach 23-24 lutego 2010 odbyła się II edycja konferencja „Optymalna produkcja w motoryzacji”, która zgromadziła ponownie prawie 70 osób. Na terenie Fiat Auto Poland Zakład Tychy spotkali się przedstawiciele branży motoryzacyjnej.

Konferencja rozpoczęła się prelekcją Zdzisława Arleta – Dyrektora Zakładu Fiat, który omówił na przykładzie własnego zakładu jak uniknąć konsekwencji kryzysu światowego i poprawić wyniki sprzedaży. Następnie Tomasz Gębka  kierownik UR w spawalni  przedstawił sposoby jak osiągnąć efekt synergii we współpracy pomiędzy działami produkcji a utrzymania ruchu. W dalszej części poprowadził dyskusję na temat zapewnienia ciągłości pracy działu produkcji w czasach redukcji kosztów. Dzień w całości został poświęcony przedstawieniu osiągnięć i zastosowanych rozwiązań w Tyskiej Fabryce Fiata. Pierwszy dzień konferencji spotkał się z bardzo dobrym odbiorem ze względu na poparcie omawianych zagadnień na konkretnych przykładach. Uczestnicy aktywnie wzięli udział w dyskusjach rodzących się podczas poszczególnych wykładów a także podczas przerw.
Wieczorem odbył się wieczór integracyjny, który stał się platformą wymiany doświadczeń i poglądów uczestników. Wieczór miał charakter sportowy – Uczestnicy spotkali się w kręgielni. Od samego początku powstały zespoły, niekoniecznie firmowe i rywalizacja sportowa z każdą chwilą stawała się coraz bardziej emocjonująca.
Drugi dzień konferencji rozpoczął się przedstawieniem metod przeciwdziałania negatywnym skutkom kryzysu na wdrażanie systemów zarządzania. Wykład przygotował Andrzej Drzymalski, konsultant z Polskiego Centrum Produktywności.
Kolejną kwestią poruszaną były skuteczne metody poprawy efektywności procesów produkcyjnych na przykładach doświadczeń Macieja Kuligowskiego Dyrektora Zarządzającego Connected Process z różnych zakładach produkcyjnych.

 

Następnie Anna Kosmacz- Chodorowska z Instytutu Logistyki i Magazynowania omawiała sposoby gospodarki częściami zamiennymi i zapasami.

Uwieńczeniem było zwiedzanie Zakładu Fiat Auto Poland, które wzbudziło olbrzymie zainteresowanie ze strony uczestników i było swoistym studium na przykładzie wdrażania omawianych podczas dwudniowego spotkania rozwiązań.
Podczas wykładów na konferencji, wyczerpująco zostały omówione zagadnienia z zakresu optymalizacji produkcji w motoryzacji. Uczestnicy zadawali dużo szczegółowych pytań, żywo włączali się w dyskusje, otrzymując fachowe odpowiedzi. Konferencja została oceniona bardzo wysoko pod względem merytorycznym i pozwoliła nabyć przydatną w praktyce wiedzę.

Konferencji towarzyszyło seminarium „Nowoczesne metody zarządzania energię elektryczną w przedsiębiorstwie produkcyjnym” w dniu 25 lutego 2010. Seminarium przedstawiało przykłady zastosowanych rozwiązań w dwóch zakładach produkcyjnych.
Pierwszą część stanowiła prezentacja Pawła Ziółkowskiego Głównego Energetyka w Anwil S.A., który na przykładzie własnego przedsiębiorstwa  przedstawił sposoby gospodarowanie energia elektryczną a także innymi mediami ze szczególnym uwzględnieniem osiągniętych korzyści.
Druga prezentacja była przedstawiona przez Daniela Borsuckiego, Głównego specjalistę ds. energetycznych w KHW S.A. Prezentacji towarzyszyła ożywiona  dyskusja, która przenosiła się również na przerwy. Prezentacja została nagrodzona oklaskami.
Seminarium zostało bardzo wysoko ocenione pod względem merytorycznym a także przydatności zdobytej wiedzy w codziennej pracy.

Już dzisiaj serdecznie zapraszamy na kolejną edycję konferencji „Optymalna produkcja w motoryzacji”

MOVIDA

Co o wydarzeniu mówią uczestnicy?