Efektywne zarządzanie zespołem pracowników w ciągłym i zmianowym systemie pracy - II edycja
4 lutego 2010 - 5 lutego 2010 (2 dni)
Warszawa

Efektywne zarządzanie zespołem pracowników w ciągłym i zmianowym systemie pracy - II edycja

W dniach 4-5 lutego  2010 r. w Hotelu Marriott w Warszawie odbyła  się  II edycja seminarium przeznaczonego dla osób zarządzających zespołem pracowników w ciągłym lub zmianowym  systemie pracy.

Seminarium miało za zadanie dostarczyć kierownikom zespołów merytorycznej wiedzy z zakresy prawa pracy, tworzenia grafików pracy i możliwości gospodarowania godzinami nadliczbowymi tak aby zoptymalizować koszty zatrudnienia. Poruszane przez Marka Wesołowskiego ( główny specjalista MPiPS) tematy wywoływały gorące dyskusje, trwające również podczas przerw. Wątpliwości uczestników były rozwiewane punkt po punkcie.

Zastępca Głównego Inspektora Pracy Dariusz Mińkowski odpowiadał na liczne pytania dotyczące możliwości jakimi dysponuje PIP podczas kontroli. Istniała możliwość indywidualnych bezpłatnych konsultacji, z których uczestnicy seminarium skorzystali.

Ponieważ zarządzanie zespołem to nie tylko przestrzeganie prawa pracy, ale przede wszystkim umiejętne komunikowanie się z ludźmi, zarządzanie informacją i konfliktem sporą część seminarium zajęła ta problematyka. Doświadczona trenerka biznesu Izabella Gielnicka wskazywała najskuteczniejsze w praktyce metody zarządzania pracownikami. Dzięki warsztatowemu ujęciu tematów i poprzez liczne ćwiczenia uczestnicy seminarium otrzymali wiedzę, którą od razu mogli wdrożyć w codziennej pracy.

W warsztatach prowadzonych przez Panią Izabellę Gielnicką brały udział  dwie uczennice LI LO im. T. Kościuszki w Warszawie.  Dziewczynki od początku roku szkolnego biorą udział w e-learningowym szkoleniu „Liderzy Samorządów Uczniowskich” organizowanym przez KEO. Zwróciły się z prośba do Zarządu Movida Conferences o możliwość udziału w warsztatach „Jak szybko i skutecznie zostać liderem” przeznaczonym dla osób na kierowniczych stanowiskach aby móc „na żywo” brać udział w zajęciach. Było to dla nich bardzo cenne doświadczenie i mogły przekonać się, że bycie liderem to wiedza i umiejętności niezależnie od tego jakiej grupy liderem się jest.

Seminarium to, dzięki unikatowemu, autorskiemu programowi oraz ukierunkowaniu na praktykę funkcjonowania Firm spotkało się z bardzo wysoką oceną merytoryczną uczestników. Zapraszam do zapoznania się z opiniami.

MOVIDA