IV Annual Registration Summit
20 stycznia 2010 - 22 stycznia 2010 (3 dni)
Warszawa

IV Annual Registration Summit

Annual Registration Summit 2010, jak co roku, zgromadził przedstawicieli najważniejszych firm działających na polskim rynku farmaceutycznym. Przez dwa dni ponad 110 osobowe grono poznawało plany i strategie zmian legislacyjnych oraz przewidywany rozwój i kształt europejskiego rynku farmaceutycznego. Dyskutowano gorąco o priorytetach Urzędu Rejestracji, przyszłej jego formule, a także o największych problemach występujących we współpracy między firmami farmaceutycznymi a URPL.

 

Drugą prelekcję dnia poprowadził gość honorowy ARS 2010 prof. Vincenzo Salvatore, Szef Departamentu Prawnego EMEA, który przedstawił najważniejsze problemy, nad którymi obecnie EMEA pracuje. Przedstawił zebranym między innymi informację o przeniesieniu nacisku kładzionego dotychczas przez władze unijne na realizacji jednej z podstawowych zasad rynku unijnego – zasady wolnego przepływu towarów, w odniesieniu do produktów leczniczych – na zapewnienie w jak najwyższym stopniu bezpieczeństwa pacjentów. Tak ustawione priorytety wyraźnie porządkują obraz zmian dokonywanych w obszarze legislacji farmaceutycznej.
Kolejne dwa wystąpienia poświęcone były tematyce e-CTD, w praktyce polskiego Urzędu oraz w doświadczeniach światowych i wywołały wiele pytań dotyczących szczegółów składania dokumentacji w tym trybie.
Z bardzo żywym zainteresowaniem spotkały się wykłady drugiego dnia konferencji, prowadzonego przez dr Leszka Borkowskiego. Począwszy od prelekcji dr Borkowskiego mówiącej o praktyce zmian prawa, przez niezwykle interesujące informacje o działaniach Zespołu ds. Zapobiegania Fałszowaniu Produktów Leczniczych oraz ostatnich danych na temat fałszerstw produktów leczniczych w skali światowej, europejskiej i polskiej. Temat ten zaprezentował Sekretarz Zespołu, p. Maciej Majer z GIF.
Kolejnym tematem, budzącym wyjątkowo wiele pytań, były kwestie związane z drukami informacyjnymi. W świetle zmian w tym zakresie, które właśnie zachodzą prelegentka – dr Anna Wachnik-Święcicka miała przed sobą duże wyzwanie, by zaspokoić potrzebę informacji wśród uczestników konferencji.
Bardzo wysoko zostało ocenione wystąpienie p. Natalii Łojko, przedstawicielki Kancelarii Prawnej Backer&McKenzie, która mówiła o planowanych zmianach prawnych oraz praktyce polskiej i doświadczeniach w tym zakresie.

Z, jak zwykle, wysokim uznaniem spotkała się prelekcja mec. Katarzyny Czyżewskiej z Kancelarii Prawnej SALANS, która w klarowny sposób przybliżyła zgromadzonym nową tematykę związaną z produktami biopodobnymi.
Konferencję zamknął wykład p. Wojciecha Masełbasa, Prezesa Stowarzyszenia Dobrej Praktyki Badań Klinicznych, traktujący o nadchodzących zmianach w tym obszarze. Mimo, iż po dwóch dniach żywych dyskusji uczestnicy mieli prawo by zmęczeni –ożywione pytania trwały do samego końca wystąpienia.

Dwudniowej konferencji towarzyszyło seminarium dotyczące przepisów, praktyki i przyszłości refundacji w Polsce, dzielące się na dwie części: pierwszą z nich, o charakterze prawnym poprowadziła mec. Katarzyna Czyżewska, drugą zaś, bardziej praktyczną przedstawiciele HTA Consulting dr Magdalena  i Mec Cezary Krawczyk
Zajęcia dały satysfakcjonującą odpowiedź na wiele konkretnych pytań nurtujących uczestników seminarium w codziennej pracy. Niezwykle pozytywne opinie o spotkaniu spowodowały, że z pewnością będziemy kontynuować tę tematykę w przyszłości.

Z dużą przyjemnością zapraszamy Państwa na przyszłoroczne spotkanie, które, jak właśnie minione, z pewnością będzie najważniejszym dorocznym spotkaniem branży. Nie może tam Państwa zabraknąć!

MOVIDA

Co o wydarzeniu mówią uczestnicy?