ZMIANY W PRAWIE PRACY 2009 - I edycja
5 października 2009 - 6 października 2009 (2 dni)
Warszawa

ZMIANY W PRAWIE PRACY 2009 - I edycja

W dniach 5-6 października 2009 r. w Hotelu Marriott w Warszawie mieliśmy przyjemność spotkać się z Państwem na seminarium przekazującym informacje o zmianach w Kodeksie Pracy w 2009r. oraz ich praktycznych implikacjach dla Firm.

Seminarium to, dzięki unikatowemu, autorskiemu programowi oraz ukierunkowaniu na praktykę funkcjonowania Firm spotkało się z bardzo wysoką oceną merytoryczną uczestników.

Poruszane przez p. Piotra Ciborskiego (autora i współautora licznych publikacji i poradników z zakresu prawa pracy) tematy wywoływały gorące dyskusje trwające nawet podczas przerw. Spotkanie z Inspektorem Pracy p. Dariuszem Mińkowskim, było okazją do postawienia licznych pytań i rozwiania wielu wątpliwości z zakresu przeprowadzanych przez Państwową Inspekcje Pracy kontroli.

Wysoko także oceniono wystąpienie p. Jacka Korkosza, doradcy strategicznego, który zaprezentował metodologię szacowania skutków i opłacalności skorzystania z ustawy antykryzysowej dla Firm.

Jako bardzo przydatne oceniono także informacje przekazane przez p. Pawła Miniuka, Prezesa Oddziału Podlaskiego Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służb BHP dotyczące konsekwencji znowelizowanej ustawy „PPOŻ” i praktycznych sposobów bezkosztowego wywiązania się z nakładanych przez nią zobowiązań.

Zapraszamy do odwiedzania naszej strony internetowej, na której będą pojawiać się informacje o kolejnych, podobnych projektach, które planujemy zrealizować w przyszłości.

MOVIDA