Efektywne zarządzanie zespołem pracowników w ciągłym i zmianowym systemie pracy - I edycja
21 października 2009 - 22 października 2009 (2 dni)
Warszawa

Efektywne zarządzanie zespołem pracowników w ciągłym i zmianowym systemie pracy - I edycja

W dniach 21-22 października 2009 r. w Hotelu Marriott w Warszawie odbyło się seminarium przeznaczone dla osób zarządzających zespołem pracowników w ciągłym lub zmianowym systemie pracy.

Seminarium miało za zadanie dostarczyć kierownikom zespołów merytorycznej wiedzy z zakresy prawa pracy, tworzenia grafików pracy i możliwości gospodarowania godzinami nadliczbowymi tak aby zoptymalizować koszty zatrudnienia. Poruszane przez Marka Wesołowskiego ( główny specjalista MPiPS) tematy wywoływały gorące dyskusje, trwające również podczas przerw. Wątpliwości uczestników były rozwiewane punkt po punkcie.

Zastępca Głównego Inspektora Pracy Dariusz Mińkowski odpowiadał na liczne pytania dotyczące możliwości jakimi dysponuje PIP podczas kontroli. Istniała możliwość indywidualnych bezpłatnych konsultacji, z których uczestnicy seminarium skorzystali.

Ponieważ zarządzanie zespołem to nie tylko przestrzeganie prawa pracy, ale przede wszystkim umiejętne komunikowanie się z ludźmi, zarządzanie informacją i konfliktem sporą część seminarium zajęła ta problematyka. Doświadczona trenerka biznesu Izabella Gielnicka wskazywała najskuteczniejsze w praktyce metody zarządzania pracownikami. Dzięki warsztatowemu ujęciu tematów i poprzez liczne ćwiczenia uczestnicy seminarium otrzymali wiedzę, którą od razu mogli wdrożyć w codziennej pracy.

Seminarium to, dzięki unikatowemu, autorskiemu programowi oraz ukierunkowaniu na praktykę funkcjonowania Firm spotkało się z bardzo wysoką oceną merytoryczną uczestników. Zapraszam do zapoznania się z opiniami.

Ze względu na bardzo duże zainteresowanie tą problematyką oraz bardzo wysokie oceny spotkania już dzisiaj zapraszam serdecznie do udziału w drugiej edycji seminarium „Efektywne zarządzanie zespołem pracowników w ciągłym i zmianowym systemie pracy”, które odbędzie się w dniach 4-5 luty 2010 r. w Warszawie.

MOVIDA