DYSTRYBUCJA W FARMACJI 2009 - perspektywy, strategie, rzeczywistość
23 września 2009 - 24 września 2009 (2 dni)
Warszawa

DYSTRYBUCJA W FARMACJI 2009 - perspektywy, strategie, rzeczywistość

Tegoroczna edycja konferencji poświęconej zagadnieniom związanym z dystrybucją farmaceutyczną zgromadziła ponad 50 uczestników i przebiegała w bardzo ożywionej atmosferze.

Wiele prelekcji wywołało dyskusje, które trwały także podczas przerw.

Tematyka konferencji oscylowała wokół teraźniejszości i przyszłości dystrybucji farmaceutycznej w Polsce.

Podczas konferencji przedstawiono szeroki wachlarz najistotniejszych dla branży kwestii – od nadchodzących zmian w ładzie prawnym (z komentarzem Mec. Marcina Kolasińskiego z Kancelarii Prawnej Baker & McKenzie), przez analityczne omówienie zmian na polskim rynku dystrybucyjnym i ich konsekwencji już widocznych i przewidywanych (M. Gawroński, IMS Poland) do omówienia korzyści możliwych do uzyskania w wyniku tejże konsolidacji, o których mówili Piotr Kołodziejczyk i Mariusz Szlendak z CET.

Popołudniowa część pierwszego dnia spotkania była poświęcona przewidywanym, możliwym i pożądanym kierunkom zmian d organizacji dystrybucji leków do szpitali, a dzień ten zakończyło podsumowanie reakcji firm farmaceutycznych oraz dystrybutorów w UE na globalny kryzys.

Drugi dzień konferencji rozpoczęła budząca ogromne zainteresowanie dyskusja poświęcona pierwszym doświadczeniom po wprowadzeniu przez Astra Zenecę modelu dystrybucji bezpośredniej. Zaplecze jego przygotowania, założenia, stan obecny i przewidywania przestawił Michał Wasilewko, Kierownik Handlowy w Astra Zeneca odpowiedzialny za ten projekt.

W gorącej dyskusji na ten temat wzięli udział także dr Marta Sendrowicz z kancelarii prawnej Allen & Overy, sprawująca opiekę i nadzór prawny nad projektem oraz Jacek Sklepowicz Starszy Menadżer z Zespołu Farmaceutycznego i Ochrony Zdrowia PricewaterhouseCoopers.

Popołudniowa część konferencji poświęcona była problematyce skutecznych strategii budowania przewagi konkurencyjnej w kanałach dystrybucji w obecnych warunkach, o czym mówił Maciej Karbowiak, prezes New Koncept, a spotkanie zamknęła prelekcja Małgorzaty Szelachowskiej, Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny w Warszawie, która omówiła najczęstsze nieprawidłowości w dystrybucji leków na przykładzie Mazowsza.

Konferencja spotkała się z wysoką oceną merytoryczną uczestników. Już teraz zapraszamy Państwa do udziału w jej przyszłorocznej edycji!

MOVIDA

Co o wydarzeniu mówią uczestnicy?