TRADE MARKETING FARMACEUTYCZNY w nowych realiach rynkowych - I edycja
21 kwietnia 2009 - 22 kwietnia 2009 (2 dni)
Warszawa

TRADE MARKETING FARMACEUTYCZNY w nowych realiach rynkowych - I edycja

W dniach 21-22 kwietnia 2009 r. odbyła się konferencja „Trade marketing farmaceutyczny w nowych realiach rynkowych”, która zgromadziła ponad 60 przedstawicieli firm oraz hurtowni farmaceutycznych.

Doborowe grono prelegentów oraz praktycy zajmujący miejsca w sali prowadzili ożywioną dyskusję na temat praktycznych aspektów funkcjonowania działów marketingu i sprzedaży w świetle nowych uregulowań prawnych.

Konferencję otworzyła interesująca analiza opracowana przez IMS Health Consulting, a przedstawiona przez p. Macieja Czajnika, starszego konsultanta z IMS, przedstawiająca trendy marketingowe i scenariusze rozwoju promocji na rynku Rx w kontekście ograniczenia dostępu do lekarzy. Tematykę tę kontynuowano podczas dwóch innych prelekcji – nagrodzonego brawami wystąpienia p. Ernesta Bartosika, Dyrektora ds. Sprzedaży i Marketingu w Berlin-Chemie/Menarini na temat marketingu leków Rx oraz prezentacji poprowadzonej przez p. Piotra Popławskiego, Dyrektora ds. Rozwoju Biznesowego z kancelarii Prawnej Domański, Zakrzewski, Palinka, który przedstawił sprawdzone i bezpieczne rozwiązania biznesowe narzędzi zarządczych, marketingowych i trade marketingowych, których zastosowanie znacząco wpływa na podniesienie bezpieczeństwa i prawidłowości, a także efektywności ekonomicznej działalności w aktualnych realiach prawnych. Uzupełnieniem tej prelekcji było wystąpienie Dyrektora Popławskiego o zarządzaniu ryzkiem prawno-biznesowym poprzez compliance w terenie. Oba te zagadnienia spotkały się z bardzo wysokim zainteresowaniem uczestników konferencji a wystąpienie zostało nagrodzone brawami.

Podczas konferencji zostały szczegółowo omówione kwestie współpracy z grupami zakupowymi na zasadach keyaccoutingu (prelekcja poprowadzona przez p. Arkadiusza Płotkę, Kierownika Sprzedaży i Marketingu w TEVA Polska) oraz metod skutecznego wpływania na zachowania klienta hurtowego (znakomite wystąpienie p. Przemysława Kopyto, Dyrektora Działu Promocji, Informacji Medycznej i Dystrybucji z NOVARTIS Poland).

Konferencję zamknęła wysoko oceniona prelekcja p. Piotra Węgrzyna, Dyrektora Zarządzającego VALOSUN-PL, prezentująca najefektywniejsze metody współpracy z aptekami – od aspektów prawnych i etycznych aż do promocji aptecznych i praktycznych metod oceny rentowności współpracy.

Partner konferencji – chocolissimo – częstował uczestników pysznymi, markowymi czekoladkami.

Wysoka ocena merytoryczna spotkania, ożywione dyskusje w trakcie trwania wykładów oraz przerw, a także liczne grono Uczestników konferencji sprawiają, że już dziś zapraszamy Państwa na przyszłoroczne spotkanie poświęcone kwestiom marketingu i sprzedaży w branży.

MOVIDA

Co o wydarzeniu mówią uczestnicy?