ZARZĄDZANIE RYZYKIEM NADUŻYĆ w sektorze finansowym i w ubezpieczeniach - III edycja
25 listopada 2008 - 27 listopada 2008 (3 dni)
Warszawa

ZARZĄDZANIE RYZYKIEM NADUŻYĆ w sektorze finansowym i w ubezpieczeniach - III edycja

W dniach 25 – 27 listopada 2008 r. w hotelu Marriott odbyła się konferencja, której tematyka – Zarządzanie ryzykiem nadużyć w sektorze finansowym i w ubezpieczeniach – okazała się tematem nader aktualnym. W konferencji wzięli udział specjaliści, nie tylko po stronie prelegentów, ale i po stronie słuchaczy. W wyniku tego wywiązywały się ciekawe dyskusje dotyczące faktycznych źródeł szeroko rozumianych nadużyć w branży finansowej, wpływu sytuacji kryzysowej na odporność struktur organizacyjnych na występowanie ryzyk i sposobów ich redukowania.

Uczestnicy konferencji bardzo wysoko ocenili profesjonalizm mówców. Każdy z prelegentów odniósł się bowiem do bieżących realiów, które wymuszają zmianę podejścia do sposobów zarządzania ryzykami, opracowanie stosownych strategii i ich realizację.

Swoją praktyczną wiedzą podzielili się ze słuchaczami między innymi:

Profesor Krzysztof Opolski – doradca strategiczny grupy Axa Ubezpieczenia, wykładowca na Uniwersytecie Warszawskim,
Dominik Lisiewski – Doświadczony audytor, konsultant i trener Det Norske Veritas Poland,
Jacek Orzeł – Kierownik projektów zarządzania ryzykiem operacyjnym w Narodowym Banku Polskim,
Sylwia Wystub – Dyrektor departamentu audytu wewnętrznego w Banku Gospodarstwa Krajowego
i inni.

Już teraz zapraszamy do częstych odwiedzin na naszej stronie internetowej, gdzie pojawiać się będą zapowiedzi podobnych projektów, które planujemy zrealizować w przyszłości.

MOVIDA

Co o wydarzeniu mówią uczestnicy?