II FORUM SŁUŻB UTRZYMANIA RUCHU
8 października 2008 - 10 października 2008 (3 dni)
Warszawa

II FORUM SŁUŻB UTRZYMANIA RUCHU

W dniach 8-10 października w Centrum rekreacyjno-konferencyjnym PROMENADA k. Warszawy odbyła się kolejna edycja Forum Służb Utrzymania Ruchu” zorganizowanego przez Movida Conferences. Tematyka poruszana w trakcie trwania Forum miała na celu pokazanie najlepszych, sprawdzonych rozwiązań w utrzymaniu ruchu stosowanych w firmach z różnych branż. Jak zwykle prelegentami byli praktycy z dużym doświadczeniem z wielu zakładów produkcyjnych.

Konferencji towarzyszył bardzo wysoko oceniony dzień specjalny, poświęcony zasadom oceny ryzyka produktu w świetle nowoobowiązującej normy implementowanej do prawa polskiego. Seminarium to poprowadził p. Piotr Gondek – Prezes firmy ANGRA. Staranny dobór tematów oraz położenie nacisku na praktyczne aspekty przedstawianych problemów zaowocowały atmosferą ożywionych dyskusji, które trwały nie tylko podczas wszystkich prelekcji, lecz także w trakcie dwóch wieczorów integracyjnych.

Podsumowując – Forum Utrzymania Ruchu spotkało się z bardzo dobrym odbiorem ze strony uczestników. Wypowiedzi uczestników świadczą, iż spotkanie pozwoliło im na nabycie nowej, bardzo przydatnej w praktyce wiedzy; była to wyjątkowa okazja do rozwiania wątpliwości występujących w codziennej pracy wśród ekspertów-praktyków również w mniej formalny sposób, podczas dyskusji kuluarowych oraz wieczorów integracyjnych.

MOVIDA

Co o wydarzeniu mówią uczestnicy?