Podatki w farmacji 2008 - podatkowe skutki decyzji strategicznych
16 czerwca 2008 - 17 czerwca 2008 (2 dni)
Warszawa

Podatki w farmacji 2008 - podatkowe skutki decyzji strategicznych

W dniach 16-17 czerwca 2008 odbyła się konferencja poświęcona kwestii podatkowych skutków decyzji strategicznych w branży farmaceutycznej.
Konferencja zgromadziła ponad 40 przedstawicieli branży, którzy przez dwa dni jej trwania mieli okazję do zapoznania się z aktualną problematyką podatkową oraz planowanymi zmianami.
Ze względu na nietypowe podejście do tematu konferencja adresowana była do wyższej kadry managerskiej w firmach farmaceutycznych. Jej zadaniem było wskazanie strategicznego podejścia do kwestii podatkowej – od problemu mapowania działań o konsekwencjach podatkowych, przez prawidłowe procedury pozwalające na zarządzanie strategią podatkową – aż do najistotniejszych kwestii budzących zainteresowanie finansistów z branży.
Jak zwykle, prócz aktualności wybranych do omówienia tematów, bardzo silną stronę konferencji stanowiło grono prelegentów.
Tym razem swoją wiedzą i doświadczeniem dzielili się z uczestnikami eksperci z firm takich, jak:

 

Ernst &Young
Deloitte
Kancelaria Prawna Baker&McKenzie Doradztwo Podatkowe
Kancelaria Prawna Lovells
Kancelaria Prawna Salans
KPMG
MDDP.

Kluczowymi tematami spotkania były

strategia podatkowa jako element strategii firmy
monitoring działań generujących skutki podatkowe
wpływ zmian w przepisach podatkowych oraz w Prawie farmaceutycznym na traktowanie podatkowe kosztów reklamy produktów leczniczych – nowa systematyka działań reklamowych, promocyjnych i reprezentacyjnych
rozliczanie przykładowych działań promocyjno-reklamowych: kongresy, seminaria, spotkania promocyjne, programy lojalnościowe
niezgodność działań reklamowych z Prawem farmaceutycznym a koszty podatkowe
finansowanie branży farmaceutycznej poprzez rabaty / premie /usługi marketingowe odnoszące się do leków (wyrobów medycznych) podlegających refundacji
konsekwencje nowelizacji do ustawy o świadczeniach zdrowotnych
aspekt podatkowy w podatku od towarów i usług (VAT)
podatki w badaniach klinicznych
refundacja – decyzja dotycząca leku – i co dalej?
umowy między kontrahentami – związki podmiotów biorących udział w obrocie lekiem a prawo farmaceutyczne, konsekwencje CIT i VAT
aktualne aspekty cen transferowych
zachęty podatkowe i finansowe dostępne dla branży farmaceutycznej

Na następne spotkanie z tego cyklu zapraszamy Państwa w przyszłym roku.

MOVIDA