Certyfikat Energetyczny Budynku
18 czerwca 2008 - 18 czerwca 2008 (1 dni)
Warszawa

Certyfikat Energetyczny Budynku

Od 1 stycznia 2009 roku wszystkie budynki spełniające wymogi ustawy będą musiały uzyskać certyfikat energetyczny. Do chwili obecnej nie wiadomo jednak w jaki sposób powinny być przeprowadzone prace certyfikujące oraz jaka będzie przyjęta metodologia określania klasy energetycznej nieruchomości.
Tej problematyce poświęcona był konferencja, która odbyła się w dniach 18-19 czerwca br. w Warszawie.
Podczas dwóch dni spotkania omówiono aktualne i planowane akty prawne kształtujące ład prawny w tym zakresie, przedstawiono zasady i praktyczne informacje o sposobie strategicznego podejścia do procesu certyfikacji energetycznej posiadanych budynków.
Konferencja, prócz przedstawienia status quo, miała na celu przedstawienie konkretnych rozwiązań i sposobów podniesienia energoefektywności zasobów.
Z bardzo wysokim zainteresowaniem spotkały się także wykłady dotyczące możliwości sfinansowania przedsięwzięć termomodernizacyjnych oraz przewidywanego wpływu nowych rozwiązań prawnych na funkcjonowanie przedsiębiorstw przemysłowych oraz rynek nieruchomości.
Grono prelegentów stanowili eksperci aktywnie uczestniczący w procesie legislacyjnym oraz praktycy o dużym doświadczeniu w przedsięwzięciach związanych z energoefektywnością.

 

Ożywiona dyskusja i liczne pytania do prelegentów wskazały, że tematy ten budzi liczne wątpliwości, dlatego też na jesieni planujemy drugą edycję konferencji.

MOVIDA