Optymalna Produkcja w Motoryzacji - I edycja
6 marca 2008 - 7 marca 2008 (2 dni)
Tychy

Optymalna Produkcja w Motoryzacji - I edycja

W dniach 6-7 marca odbyła się konferencja „Optymalna produkcja w motoryzacji”, która zgromadziła prawie 70 osób. Na terenie Fiat Auto Poland Zakład Tychy spotkali się przedstawiciele branży motoryzacyjnej.

Konferencja rozpoczęła się prelekcją Zdzisława Arleta – Dyrektora Zakładu Fiat, który omówił organizację procesu produkcyjnego w Fiat Auto Poland. Następnie Artur Słonina z Działu HR przedstawił sposoby oceny kompetencji grup zawodowych w zakładzie.

Po tym, jakże interesującym wprowadzeniu w tajniki produkcji panowie Zbigniew Grodzki oraz Jerzy Maj z GKN Driveline Polska omówili możliwości minimalizacji czasu przestoju maszyn za przyczyną optymalnej współpracy między produkcją a służbami utrzymania ruchu. Temat był przedstawiony bardzo interesująco, tym bardziej że jest wspólny dla każdego przedsiębiorstwa produkcyjnego.

Po przerwie obiadowej, Dariusz Jedynak, Szef Służb Zabezpieczenia Technicznego w Remy Automotive Poland, kontynuował wykłady na temat minimalizacji czasu przestoju maszyn dzięki działaniom prewencyjnym i działaniom podczas samej awarii na przykładzie rozwiązań zastosowanych w macierzystym zakładzie.

Prelekcją wieńczącą pierwszy dzień konferencji było wystąpienie pana Andrzeja Żykwińskiego – Koordynatora uruchomień nowych modeli w Fiat Auto Poland. Tematyką wiodącą tej części wykładu było raportowanie wyników oraz wymiana informacji pomiędzy działami produkcji i utrzymania ruchu. Pierwszy dzień konferencji spotkał się z bardzo dobrym odbiorem ze względu na poparciu omawianych zagadnień na konkretnych przykładach. Uczestnicy aktywnie wzięli udział w dyskusjach rodzących się podczas poszczególnych wykładów.

Po dniu wypełnionym treściami merytorycznymi Uczestnicy zwiedzali Tyskie Browary Książęce gdzie oprócz zapoznania z procesem produkcyjnym złotego trunku oraz niezmiernie ciekawą historią Browaru, mieli również możliwość skosztowania wyprodukowanego piwa. Wieczorem odbył się wieczór integracyjny, który stał się platformą wymiany doświadczeń i poglądów uczestników.

Drugi dzień konferencji rozpoczął się przedstawieniem najefektywniejszych metod zarządzania – praktycznych aspektów Lean Manufacturing. Wykład przygotował Andrzej Drzymalski, konsultant z Polskiego Centrum Produktywności.

Kolejną kwestią poruszaną był przebieg wdrożenia zasad TPM w Fiat Auto Poland, którą przedstawił Wiesław Białoń, Kierownik Zarządzania Operacyjnego Fiat Auto Poland. Wykład ten spotkał się z olbrzymim zainteresowaniem słuchaczy i skutkował ożywioną dyskusją.

Następnie Mirosław Jodłowski, niezależny konsultant związany z problematyką optymalizacji procesów firmy, obszernie omówił doświadczenia i wnioski z wdrażania Six Sigma.

Podsumowaniem drugiego dnia konferencji była dyskusja o najefektywniejszych sposobach zarządzania, podsumowująca cały cykl prelekcji. Uwieńczeniem było zwiedzanie Zakładu Fiat Auto Poland, które wzbudziło olbrzymie zainteresowanie ze strony uczestników i było swoistym studium na przykładzie wdrażania omawianych podczas dwudniowego spotkania rozwiązań.

Podczas wykładów na konferencji, wyczerpująco zostały omówione zagadnienia z zakresu optymalizacji produkcji w motoryzacji. Uczestnicy zadawali dużo szczegółowych pytań, żywo włączali się w dyskusje, otrzymując fachowe odpowiedzi. Konferencja została oceniona bardzo wysoko pod względem merytorycznym i pozwoliła nabyć przydatną w praktyce wiedzę.

MOVIDA

Co o wydarzeniu mówią uczestnicy?