ZARZĄDZANIE RYZYKIEM NADUŻYĆ 2008 - I edycja
27 lutego 2008 - 29 lutego 2008 (3 dni)
Warszawa

ZARZĄDZANIE RYZYKIEM NADUŻYĆ 2008 - I edycja

W dniach 27-28 marca odbyła się konferencja „Zarządzanie ryzykiem nadużyć”, która zgromadziła ponad 70 osób. W hotelu Novotel spotkali się przedstawiciele instytucji finansowych, firm konsultingowych, ubezpieczeniowych, doradczych, jak również firmy z branży paliwowej.

Konferencja rozpoczęła się prelekcją Macieja Richtera, Piotra Hansa i Anatola Skiteka z Departamentu Doradztwa Gospodarczego HLB Frąckowiak i Wspólnicy na temat „Gdzie zatknąć czerwoną flagę? – identyfikacja i analiza ryzyka nadużyć”. Ze względu na wymiar praktyczny wykład rozpoczynający pierwszy dzień konferencji cieszył się ogromnym zainteresowaniem słuchaczy. Następnie swój wykład przedstawił prof. Wojciech Gasparski z Centrum Etyki Biznesu, który mówił o etyce i dbałości o interesy firmy. Niezmiernie interesującą pierwszą część dnia zakończył wykład prelegenta Mariusza Witalisa z firmy Ernst&Young, który dotyczył sposobów postępowania w przypadku podejrzenia występowania nadużyć.

Po przerwie obiadowej, Jacek Sójka, Prezes Polskiego Stowarzyszenia Etyki Biznesu EBEN Polska, przedstawił wykład na temat „Programy wsparcia dla pracowników w sytuacjach kryzysowych – doświadczenia krajów zachodnich i polskich”. Prelekcja ta została bardzo dobrze oceniona przez słuchaczy. Pierwszy dzień konferencji zakończył Marcin Kossowski z Zespołu Śledztw i Ekspertyz Gospodarczych z PricewaterhouseCoopers tematem o nadużyciach w procesach zakupowych. Konferencja w swoim pierwszym dniu, zgromadziła wielu słuchaczy i obfitowała w dużą ilość zadawanych pytań.

Drugi dzień konferencji rozpoczął się tematem „Bezpieczna firma” Tadeusza Koczkowskiego, Prezesa Zarządu Krajowego Stowarzyszenia Ochrony Informacji Niejawnych, a następnie swój wykład przedstawił Prezes Zarządu ISACA Radosław Kaczorek, który mówił o nadużyciach z wykorzystaniem systemów informatycznych. „Nadużycia pracownicze” Agnieszki Gawrońskiej – Malec z Deloitte Warszawa, zakończyły pierwszą część drugiego dnia konferencji. Wykład ten również spotkał się z bardzo dobrym odbiorem słuchaczy i wieloma pytaniami. Po przerwie swój wnikliwy wykład na temat odpowiedzialności zarządów i rad nadzorczych za zapobieganie i wykrywanie nadużyć, wygłosił mec. Marcin Melzacki z Kancelarii Prawnej Leśnodorski, Ślusarek i Wspólnicy.

Temat okazał się bardzo obszerny i ciekawy. Uczestnicy konferencji zadawali szczegółowe pytania dotyczące tego zagadnienia. Następnie Mariola Tarasiewicz z Departamentu Audytu Wewnętrznego INVEST-BANKU, przedstawiła prelekcję na temat „Wewnętrznego systemu zapobiegania nadużyciom”. Drugi dzień konferencji zakończył się wykładem Elżbiety Kamińskiej, Doradcy Podatkowego ELKAM z Bydgoszczy na temat „Kreatywna (negatywna) rachunkowość.”

Podsumowując, wykłady obydwu dni konferencji, wyczerpująco omówiły zagadnienia z zakresu zarządzania ryzykiem nadużyć, słuchacze zadawali mnóstwo pytań, otrzymując fachowe odpowiedzi. Konferencja została oceniona bardzo wysoko merytorycznie i – jak ocenili uczestnicy-pozwoliła na nabycie przydatnej w praktyce wiedzy.

Dnia 29 lutego odbył się dzień specjalny konferencji, poprowadzony przez Tomasza Szałę i Łukasza Czajkę z firmy DGA z Poznania na temat „Systemy zapobiegające i wykrywające nadużycia oraz procedury działania w przypadku ich wystąpienia”. Z przeprowadzonych rozmów z uczestnikami wynika, że konferencja dała nowe światło na problemy związane z nadużyciami w firmach i na pewno okaże się pomocna w procesie działań mającym ich zapobiegać. Mamy nadzieję, że przyszła edycja konferencji zgromadzi jeszcze więcej zainteresowanych przedstawicieli firm z różnych gałęzi gospodarki.

MOVIDA

Co o wydarzeniu mówią uczestnicy?