I FORUM SŁUŻB UTRZYMANIA RUCHU
3 października 2007 - 5 października 2007 (3 dni)
Dębe

I FORUM SŁUŻB UTRZYMANIA RUCHU

W dniach 3-5 października w Centralnym Ośrodku Doskonalenia Kadr Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Dębem k. Warszawy odbyło się „I Forum Utrzymania Ruchu” zorganizowane przez Movida Conferences. Tematyka poruszana w trakcie trwania Forum miała na celu pokazanie najlepszych, sprawdzonych rozwiązań w utrzymaniu ruchu stosowanych w firmach z różnych branż.

Pierwszy dzień rozpoczął temat wzbudzający ogromne zainteresowanie, a dotyczył wdrożenia TPM – Pan Andrzej Drzymalski z Polskiego Centrum Produktywności z Katowic podzielił się z uczestnikami swoimi wieloletnimi doświadczeniami w tym zakresie. Po krótkiej przerwie Pan Robert Rymer z Kompanii Piwowarskiej wygłosił dwie niemniej interesujące prelekcje dotyczące zarządzania mediami w przedsiębiorstwie oraz budżetu działu utrzymania ruchu. W drugiej części dnia Pan Aleksander Rozmarynowski z Arctic Paper Kostrzyn, przestawił własne doświadczenia związane z outsourcingiem – omówił aspekty takie jak: współpraca z firmą outsourcingowa w praktyce, kluczowe punkty umowy, zakres i niebezpieczeństwa outsourcingu. Jak pokazały pytania uczestników wykład był ciekawy i bardzo interesujący. Dzień pierwszy został zakończony prelekcją dotyczącą skutecznej motywacji pracowników – czyli jak zatrzymać najlepszych pracowników a poprowadzony został przez trenera biznesu, Panią Izabellę Gielnicką.

Drugiego dnia konferencja rozpoczęła się od wystąpienia Pana Jakuba Chylewskiego, Analityka z FBD, na temat wdrożenia systemu wspomagającego zarządzanie utrzymaniem ruchu oraz Pana Artura Leśniaka, Szefa Projektu TPM z Elektrociepłowni Kraków, który omówił temat dotyczący praktyk w unikaniu awarii, wyznaczania wskaźników awaryjności maszyn oraz prewencyjnego planowania utrzymania ruchu. Po przerwie obiadowej Panowie Artur Leśniak wraz z Aleksandrem Rozmarynowskim zreferowali zagadnienie wskaźników w utrzymaniu ruchu czyli wybór optymalnych wskaźników, ich wykorzystanie czy błędy w interpretacji. Na koniec wykładu Panowie odpowiadali na liczne pytania od słuchaczy. Następną prelekcję przygotował Pan Jan Grzesik, Główny Specjalista ds. Walidacji z firmy Bioton, który w interesujący sposób przybliżył specyfikę służb utrzymania ruchu w przedsiębiorstwie farmaceutycznym omawiając kwestie walidacji czy GMP.

Dzień trzeci był dniem seminaryjnym, który poświęcony został maszynom i diagnostyce. Rozpoczął Pan Marek Dźwiarek, Kierownik Zakładu Techniki Bezpieczeństwa z Centralnego Instytutu Ochrony Pracy, o praktycznych problemach dostosowania maszyn do minimalnych wymagań. Temat ten spotkał się z ogromnym zainteresowaniem uczestników – potwierdziła to liczba pytań skierowanych do prelegenta. Następnie Pan Paweł Gruber, Kierownik Utrzymania Ruchu z firmy Gedia Poland, podzielił się swoimi doświadczeniami i osiągniętymi korzyściami z wdrażania SMED. Kolejnym blokiem tematycznym drugiej części dnia była prezentacja przedstawiona przez Pana prof. dr hab. inż. Piotra Chrzana z Wydziału Elektrotechniki i Automatyki, Katedry Energoelektroniki i Maszyn Elektrycznych Politechniki Gdańskiej, na temat diagnostyki w energoelektronice. Bardzo interesujące były przede wszystkim zagadnienia o sposobach zwiększania niezawodności, metody gromadzenia sygnałów diagnostycznych oraz diagnoza i lokalizacja uszkodzeń poprzez testy symulacyjne a także redundancję analityczną. Forum zakończyła prelekcja Pana Piotr Łukaszewskiego, Specjalisty ds. Diagnostyki z firmy Motormonitor, który podzielił się z uczestnikami swoim dużym doświadczeniem w diagnostyce maszyn skupiając się na analizie drgań i termowizji.

Podsumowując – I Forum Utrzymania Ruchu spotkało się z bardzo dobrym odbiorem ze strony uczestników. Wypowiedzi uczestników świadczą, iż spotkanie pozwoliło im na nabycie nowej, bardzo przydatnej w praktyce wiedzy; była to wyjątkowa okazja do rozwiania wątpliwości występujących w codziennej pracy wśród ekspertów-praktyków również w mniej formalny sposób, choćby podczas wieczoru integracyjnego.

MOVIDA

Co o wydarzeniu mówią uczestnicy?