DYSTRYBUCJA W FARMACJI 2007 - dystrybucja produktów leczniczych i suplementów diety w nowych uwarunkowaniach prawnych
26 września 2007 - 27 września 2007 (2 dni)
Warszawa

DYSTRYBUCJA W FARMACJI 2007 - dystrybucja produktów leczniczych i suplementów diety w nowych uwarunkowaniach prawnych

W dniach 26-27 września w hotelu Ibis odbyła się konferencja „Dystrybucja w farmacji 2007 – dystrybucja produktów leczniczych i suplementów diety w nowych uwarunkowaniach prawnych”.

Zorganizowana przez firmę Movida konferencja zgromadziła ponad 60 osób z firm farmaceutycznych i przedsiębiorstw powiązanych z tym sektorem.

Pierwszy dzień rozpoczął się od wystąpienia mec. Olgierda Świerzewskiego na temat nowego ładu prawnego w dystrybucji produktów leczniczych i suplementów diet. Następnie mec. Katarzyna Czyżewska omówiła wchodząca w życie ustawę o świadczeniach opieki zdrowotnej. Prezentując zagrożenia płynące z ograniczeń obrotu produktami leczniczymi wywołała żywą dyskusję merytoryczną, ocenioną jako jeden z dodatkowych plusów wystąpienia.
Równie interesujące okazały się wykłady p. Borysa Podgórnego na temat finansowych, organizacyjnych i podatkowych aspektów dystrybucji oraz Mec. Piotra Białeckiego o praktycznych aspektach programów lojalnościowych w nowym ładzie prawnym.
Dzień pierwszy zakończył wykład mec. Bożeny Ciosek poświęcony stykowi przepisów prawa konkurencji i dystrybucji produktów leczniczych, gdzie pojawiło się wiele szczegółów mających bardzo poważne konsekwencje dla przedsiębiorstw.

Dzień drugi poświęcono wzbudzającym wciąż żywe zainteresowanie zagadnieniom darowizn i pomocy humanitarnej w branży farmaceutycznej, przysłowiowym lekom za złotówkę dla zakładów opieki zdrowotnej oraz reklamie polegającej na dostarczaniu bezpłatnych próbek leczniczych. Omówiono nadzór i sankcje z nimi związane oraz szereg innych tematów mających na celu zaprezentowanie nowości prawnych w obrocie farmaceutycznym.
Ciekawe prelekcje mec. Marcina Tomasika na temat importu równoległego produktów leczniczych a także temat „Darowizn od podmiotów z sektora farmaceutycznego – aspekty prawne i podatkowe” mec. Ewy Rutkowskiej-Augustyn i dr Andrzeja Dębca wzbudziły dyskusję na sali i wiele pytań, na które nasi goście otrzymali wyczerpujące odpowiedzi.

Konferencję zakończył, świetnie oceniony, wykład p. Piotra Gralaka- Dyrektora Departamentu Inspekcji ds. Wytwarzania w GIF-ie- na temat świadczenia usług transportowych przez operatora logistycznego.

Podsumowując – konferencja była doskonałą okazją do zdobycia informacji, a także znakomitą formą wymiany doświadczeń i miejscem gorących dyskusji, które przenosiły się również poza salę konferencyjną.

Z przeprowadzonych rozmów z uczestnikami wynika, że konferencja dała nowe światło na dotykające ich problemy i wiedzę, która na pewno okaże się pomocna w procesie kształtowania się działań firm w warunkach nowego ładu prawnego.

MOVIDA

Co o wydarzeniu mówią uczestnicy?