Akty wykonawcze do znowelizowanej ustawy Prawo Farmaceutyczne i ustaw powiązanych
28 września 2007 - 28 września 2007 (1 dni)
Warszawa

Akty wykonawcze do znowelizowanej ustawy Prawo Farmaceutyczne i ustaw powiązanych

28 września 2007, odbyło się seminarium dotyczące aktów wykonawczych do znowelizowanej ustawy – Prawo Farmaceutyczne i ustaw powiązanych. Podczas tego seminarium zostały przedstawione akty wykonawcze dotyczące m. in. badań klinicznych, procedury wyjaśniającej, monitorowania działań niepożądanych. Głos zabierała miedzy innymi p. Urszula Ścieszko-Fic, z Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, która mówiła o ” Procedurach wyjaśniających w zapisach ustawy PF i jej konsekwencjach”; p. Anna Arcab, również z URPL na temat „Nowelizowane rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie monitorowania bezpieczeństwa produktów leczniczych”.

W drugiej części seminarium p. Paulina Kieszkowska-Knapik przedstawiała uwarunkowania prawne w sprzedaży wysyłkowej jako typie umowy sprzedaży oraz o ogólnych wymogach ustawowych dotyczących sprzedaży aptecznej.

Seminarium kończyła prelekcja p. Katarzyny Czyżewskiej „Projekty nowych rozporządzeń dotyczących badań klinicznych”, która stała się gorącą i interesującą dyskusją. Nasi prelegenci chętnie odpowiadali na pytania uczestników- żadne nie zostało bez odpowiedzi. Seminarium wzbogaciło słuchaczy w cenną wiedzę i wymianę doświadczeń.

MOVIDA

Co o wydarzeniu mówią uczestnicy?