Nowy ład prawny w branży farmaceutycznej, stan po trzech nowelizacjach
19 czerwca 2007 - 20 czerwca 2007 (2 dni)
Warszawa

Nowy ład prawny w branży farmaceutycznej, stan po trzech nowelizacjach

W dniach 19 – 20 czerwca 2007 roku w budynku Centrum Konferencyjnego Giełdy Warszawskiej odbyła się konferencja „Nowy ład prawny w branży farmaceutycznej” przygotowana przez firmę Movida Conferences.

Po raz kolejny, organizowana przez nas konferencja zakończyła się dużym sukcesem zarówno organizacyjnym jak i merytorycznym. W Centrum Konferencyjnym udało się zgromadzić przedstawicieli firm z branży farmaceutycznej oraz przedstawicieli administracji rządowej odpowiedzialnych za nadzór i kształt obowiązujących przepisów. Niewątpliwym atutem, podkreślanym przez uczestników dwudniowego spotkania był trafny wybór prelegentów, którymi byli eksperci bezpośrednio związani z tworzeniem prawa farmaceutycznego w Polsce.

Pierwszy dzień rozpoczął się od wykładów Prezesa URPL Leszka Borkowskiego, który przybliżył temat zmian w polskim prawie farmaceutycznym oraz Urszuli Ścieszko-Fic poświęcony nowym zasadom rejestracji i wprowadzania do obrotu produktu leczniczego. Uczestnicy konferencji otrzymali konkretny i rzeczowy obraz prawa farmaceutycznego po niedawnych, wielokrotnych zmianach.

Po wyśmienitym lunchu rozpoczął się kolejny, interesujący wykład. Strzałem w przysłowiową dziesiątkę była prelekcja Mec. Pauliny Kieszkowskiej, która jak zwykle potrafiła uchwycić to co najistotniejsze dla uczestników i w czytelny sposób wyjaśnić wszelkie wątpliwości. Dzień pierwszy zamknęła prelekcja Pana Daniela Gralaka, Dyrektora Departamentu Inspekcji ds. Wytwarzania GIF poświęcona nowym rygorom w wytwarzaniu produktów leczniczych.

Drugiego dnia prawnicy z Kancelarii Prawnej SALANS omówili szczegóły związane z handlem równoległym oraz kierunki zmian refundacji produktów leczniczych. Następnie posłuchaliśmy wyczerpującego i wysoko ocenionego przez gości wykładu Katarzyny Czyżewskiej na temat wpływu nowelizacji ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej w zakresie ograniczeń obrotu produktami leczniczymi na działalność firm farmaceutycznych. Bardzo interesujące prelekcje przedstawili tuż po lunchu Dorota Duliban z WCG Pharma oraz Tomasz L. Krawczyk z Departamentu Prawa Europejskiego UKIE z Warszawy. Pod koniec dnia Mec. Czyżewska, podzieliła się z uczestnikami jeszcze raz swoją wiedzą, tym razem w zakresie finansowania farmakoterapii w nowym ładzie prawnym.

Podsumowując: konferencja była doskonałą okazją do zdobycia cennej wiedzy o zmianach w polskim prawie. Nasi prelegenci chętnie odpowiadali na pytania ze strony słuchaczy dzięki czemu wielu z uczestników spotkania znalazło odpowiedź na problemy bezpośrednio dotykające ich firmy i przedsiębiorstwa. Z wypowiedzi uczestników jasno wynika, że konferencja wzbogaciła ich wiedzę i umożliwiła wymianę doświadczeń z przedstawicielami zarówno administracji rządowej oraz innych firm farmaceutycznych.

MOVIDA

Co o wydarzeniu mówią uczestnicy?