Bezpieczeństwo produktu leczniczego
30 maja 2007 - 1 czerwca 2007 (3 dni)
Warszawa

Bezpieczeństwo produktu leczniczego

Znakomici prelegenci i doborowe grono słuchaczy spotkało się w budynku Millennium Plaza na konferencji „Bezpieczeństwo produktu leczniczego”, która odbyła się w dniach 30-31 maja 2007 w Warszawie.

Zorganizowana przez firmę MOVIDA konferencja spotkała się z dużym zainteresowaniem. Dwa dni wykładów zgromadziło łącznie ponad 40 Przedstawicieli największych, polskich i zagranicznych firm farmaceutycznych w Polsce.

Konferencję wyróżniał wysoki poziom merytoryczny prelekcji, który był możliwy dzięki uczestnictwu doskonałych ekspertów. Podczas dwóch dni konferencji głos zabrali przedstawiciele URPL, prawnicy związani z branżą farmaceutyczną oraz przedstawiciele firm farmaceutycznych. Konferencję rozpoczął wykład na temat zmian w polskim prawie farmaceutycznym w zakresie zapewnienia i monitorowania bezpieczeństwa leków wygłoszony przez Dyrektora Departamentu Nadzoru GIF. Marcina Kołakowskiego. Wśród ekspertów mogli Państwo spotkać m.in. Prezesa URPL Leszka Borkowskiego, który w sposób rzeczowy i interesujący poruszył temat dotyczący aspektów prawnych w zakresie monitorowania działań niepożądanych produktów leczniczych; Panią Monikę Trojan z Wydziału Nadzoru Działań Niepożądanych, URPL, której wykład został wysoko bardzo wysoko oceniony Uczestnicy konferencji za bardzo cenny i trafny ocenili wykład Pani Anny Arcab i Pani Agaty Maciejczyk z Wydziału Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych URPL. Wykłady mec. Pauliny Kieszkowskiej i mec. Katarzyny Czyżewskiej wzbudziły żywe dyskusje. Drugi dzień zakończył bardzo interesujący wykład mec. Tomasza Zahorskiego, który omówił temat dotyczący granic odpowiedzialności za produkt leczniczy i możliwości jej minimalizacji. Wykład został wysłuchany z dużym zainteresowaniem.

Dyskusje merytoryczne często przenosiły się poza salę konferencyjną. Część słuchaczy skorzystała z okazji uzyskania odpowiedzi na indywidualne pytania związane z ich bezpośrednią działalnością.

Dziękujemy wszystkim za obecność i zapraszamy na nasze kolejne konferencje i seminaria.

MOVIDA

Co o wydarzeniu mówią uczestnicy?