I Annual Registration Summit
19 kwietnia 2007 - 20 kwietnia 2007 (2 dni)
Warszawa

I Annual Registration Summit

Annual Registration Summit 2007 zgromadził ponad 50 przedstawicieli firm farmaceutycznych, odpowiedzialnych za opracowywanie i nadzór nad dokumentacją rejestracyjną produktów leczniczych.

Było to pierwsze spotkanie tego rodzaju i spotkało się z bardzo życzliwym odbiorem i wysoka oceną merytoryczną. Kongres otworzył dr Leszek Borkowski, który w półtoragodzinnej prelekcji przedstawił najważniejsze zmiany w tym obszarze spowodowane nowelizacją prawa farmaceutycznego.

Następnie głos zabrali przedstawiciele URPL: p. Grzegorz Cessak, który w wyczerpujący sposób przedstawił aktualną sytuację dotycząca harmonizacji dokumentacji oraz p. Anna Arcab i Monika Trojan, przedstawiając w szczegółach kwestie dostosowań dokumentacji do wymagań prawa wspólnotowego ,ze szczególnym uwzględnieniem okresowych raportów o bezpieczeństwie oraz zarządzania ryzykiem użycia produktu leczniczego i metod jego minimalizacji.

Pierwszy dzień spotkania zakończyło niezmiernie interesujące wystąpienie prof. Zbigniewa Fijałka dotyczące problemu leków sfałszowanych, które wzbudziło żywą dyskusję.

Drugi dzień kongresu poświęcony był tematom czytelności ulotki – i tu o zasadach jej badania oraz testach konsumenckich wypowiedział się dr Waldemar Zieliński a o drukach w piśmie brajla p. Elżbieta Oleksiak, przedstawicielka Polskiego Związku Niewidomych oraz aktualnemu stanowi stosowania procedury MRP (ze znakomitą prelekcją p. Tomasza Krawczyka), ochronie znaku towarowego, którym może być nazwa leku – temat ten zaprezentowała p. Marta Czyż z Urzędu Patentowego RP. Kongres zakończył wykład mec. Katarzyny Czyżewskiej, w którym prelegentka podsumowała całość zmian w polskim prawie na tle prawa wspólnotowego.

MOVIDA

Co o wydarzeniu mówią uczestnicy?