Media w produkcji - optymalizacja, oszczędność, efektywność, Listopad 2012

20-21 listopada 2012
Media w produkcji - optymalizacja, oszczędność, efektywność, Listopad 2012
Kategoria: 
Produkcja - Utrzymanie ruchu

Czwarta edycja Masterclass „Media w produkcji”, która odbyła się w Serocku w dniach 20-21 listopada 2012 r. zebrała doborowe grono ekspertów-praktyków zajmujących się zarządzaniem mediami produkcyjnymi.

Niezwykle interesujące prezentacje merytoryczne przeplatały się z ożywionymi dyskusjami trwającymi także po zakończeniu oficjalnych zajęć i podczas wspólnie spędzanego wieczoru.

Ogromnym walorem spotkania było położenie nacisku na wymianę doświadczeń i bardzo konkretne wskazanie praktycznych rozwiązań zastosowanych w firmach reprezentujących rozmaite branże i o różnej wielkości.

Z ogromną przyjemnością odebraliśmy od uczestników Masterclass wyrazy uznania i informacje, że wiele spośród przedstawionych rozwiązań będą niemal od następnego dnia wprowadzać we własnym zakładzie.

Już dziś zapraszamy na następne spotkanie z cyklu, gwarantując jak zwykle ogrom wiedzy merytorycznej, znakomitą platformę wymiany doświadczeń oraz sympatyczne grono uczestników i miłą atmosferę.

Nasi partnerzy: