GDP w praktyce, styczeń 2014

29-30 stycznia 2014
GDP w praktyce, styczeń 2014
Kategoria: 
Farmacja

Seminarium „GDP w praktyce”, które odbyło się w dniach 29-30 stycznia 2014 zgromadziło liczną grupę osób zainteresowanych powyższym tematem.

Warsztatowy charakter spotkania podczas którego odbyło się wiele ćwiczeń praktycznych, było okazją do nauki, a także sprawdzenia i skonfrontowania  z pozostałymi uczestnikami, swoich umiejętności.

Analizując Państwa opinie, jesteśmy pewni, że wiedza zdobyta podczas wykładów będzie pomocna w procesie wdrażania wytycznych GDP.

Mamy nadzieję, że zechcą Państwo uczestniczyć w kolejnych projektach organizowanych przez firmę MOVIDA.

Powiązane opinie: 
Bardzo dobra obsługa oraz organizacja seminarium. Ciekawym elementem jest wprowadzenie ćwiczeń praktycznych. Dobrze dobrana tematyka.
Specjalista ds. Zapewnienia Jakości, Glaxo Smith Kline, GDP w praktyce, styczeń 2014
W całości pokryty zakres seminarium. Poziom merytoryczny wysoki lub bardzo wysoki. Dobry dobór prelegentów do poszczególnych tematów.
Kierownik Działu Logistyki, ICN Polfa Rzeszów, GDP w praktyce, styczeń 2014
Seminarium przeprowadzono na wysokim poziomie pod względem merytorycznym i organizacyjnym.
Kierownik Hurtowni, Hasco-Lek, GDP w praktyce, styczeń 2014

Nasi partnerzy: