HEALTH & SAFETY EXCELLENCE

Kategoria: 
BHP - Środowisko - Odpady
Szanowni Państwo 

Zapraszamy Państwa do wzięcia udziału w masterclass „Health & Safety Excellence” skierowanym do szefów BHP.

Podczas wydarzenia skupimy się na innowacjach i nowoczesnych technologiach w BHP, które są nieodłącznym elementem wdrażania Przemysłu 4.0. Wirtualna rzeczywistość oraz roboty współpracujące wkraczają coraz mocniej w obszar BHP, wspierają zarządzanie bezpieczeństwem, ale również stwarzają nowe wyzwania.

Spotkanie poświęcimy także najlepszym praktykom w zarządzaniu BHP, digitalizacji procesów, które poprawiają ergonomię pracy.

Podczas konferencji będziemy mieli okazję zwiedzenia zakładu EMERSON AFCP POLAND SP. Z.O.O. w Łodzi, podczas którego Eksperci omówią wdrożone standardy i narzędzia zapewnienia bezpieczeństwa. Przedsiębiorstwo EMERSON AFCP POLAND SP. Z O.O. oferuje kompleksowe rozwiązania automatyki procesowej dla szerokiego zakresu zastosowań z każdej gałęzi przemysłu.

 

Bądźcie Państwo z nami podczas tego wyjątkowego spotkania.

Do zobaczenia!

Izabella Kiriczok

Prezes

Maja Dobosz

Project Manager

 

Kluczowe tematy 

WIODĄCE TEMATY:

 • bezpieczeństwo i higiena pracy w PRZEMYŚLE 4.0
 • DIGITALIZACJA PROCESÓW działu BHP W ZRÓŻNICOWANYM ŚRODOWISKU
 • szkolenia BHP w WIRTUALNEJ RZECZYWISTOŚCI
 • BAZA ZDARZEŃ WYPADKOWYCH i ich analiza
 • jak ROZBUDOWAĆ zakład zgodnie z wymaganiami BHP i przy WSPÓŁPRACY Z PODWYKONAWCAMI
 • zasady BHP dla stanowisk z ROBOTAMI WSPÓŁPRACUJĄCYMI na przykładach wdrożonych aplikacji
 • SZTUCZNA INTELIGENCJA w BHP
 • EGZOSZKIELETY – INNOWACYJNA ERGONOMIA PRACY
Profil uczestników 

MASTERCLASS KIERUJEMY DO:

 • Dyrektorów i Kierowników Działów BHP
 • Dyrektorów i Kierowników Magazynów oraz Centrów Dystrybucyjnych i Logistycznych
 • Menadżerów HSE
 • Pełnomocników ds. QHSE
 • Głównych Specjalistów ds. BHP
 • innych osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo
Prelegenci 
Joanna Bokowy
Specjalista ds. BHP, IKEA Industry Poland Sp z o.o.
Absolwentka Politechniki Krakowskiej, inżynier i specjalista ds. BHP. Praktyk BHP w branżach budowlanej oraz przemysłowej w dużych organizacjach. Blisko 7 lat doświadczenia w służbie BHP, w tym ponad 3 lata w IKEA Industry Poland. Autor, współautor aplikacji usprawniających pracę w komórkach związanych z działem BHP w zakładzie pracy. Wdrożyła system do zarządzania podwykonawcami, który pozwala na awizację oraz szkolenie pracowników. Obecnie jest Liderem projektu, którego celem jest podniesienie jakości szkoleń wstępnych oraz instruktaży stanowiskowych.
Mateusz Błaszczyk
Główny Specjalista ds. BHP, GKN Driveline Polska Sp. z o.o.
Absolwent Uniwersytetu Wrocławskiego i Politechniki Wrocławskiej, od 13 lat pracuje w GKN Driveline przechodząc od szczebla operatora, przez laboranta i inżyniera jakości do inspektora, specjalisty a obecnie głównego specjalisty ds. BHP i lidera zespołu HSE. Hobby: strzelectwo, ratownictwo
Krzysztof Ciszewski
Global EHS Director, Selena FM S.A
Doświadczenie zawodowe w zakresie BHP zdobywał w międzynarodowych firmach z branży budowlanej i chemicznej. Z Grupą Selena związany od 2017 roku, gdzie obecnie lideruje obszarowi EHS. Entuzjasta nowoczesnych technologii. W trakcie pracy w Skanska, kierował pracami zespołu odpowiedzialnego za zaprojektowanie, wytworzenie i wdrożenie wewnętrznego oprogramowania EHS. W Grupie Selena wdraża wewnętrzne oraz zewnętrzne aplikacje usprawniające procesy EHS. Absolwent Wydziału Mechaniki i Budowy Maszyn oraz studiów podyplomowych na kierunku Bezpieczeństwo i Higiena Pracy na Politechnice Wrocławskiej. Grupa Selena jest światowym liderem jako producent i dystrybutor chemii budowlanej oraz jednym z czterech największych na świecie producentów pianki poliuretanowej dla budownictwa. Najważniejsze marki Seleny to Tytan Professional, Quilosa, COOL-R, Matizol i Artelit. Grupa Selena była wielokrotnie nagradzana w najbardziej prestiżowych rankingach. Firma została doceniona m.in. przez Prezydenta RP w kategorii „Trwały sukces” w konkursie Nagrody Gospodarcze Prezydenta RP oraz wielokrotnie otrzymywała wyróżnienie „Teraz Polska”.
Anna Dziedzic
HS Manager, Rockwell Automation Sp. z o.o.
Doświadczenie zawodowe w zakresie BHP zdobywała w międzynarodowych firmach z branży motoryzacyjnej, profil produkcji Od 13 lat jej praca zawodowa jest związana z międzynarodową firmą z branży automatyki przemysłowej, gdzie od 4 lat pełni rolę Managera ds. BHPiOŚ na Polskę. Wraz z Działem BHP zarządza bezpieczeństwem&higieną pracy i środowiskiem w Rockwell Automation Sp.zo.o., mającym likalizacje w Katowicach, Gdańsku i Warszawie. Z firmą związana jest od 13 lat. Na szczególne podkreślenie zasługują projekty, w których uczestniczy: Safety Ownership jako narzędzie początkujące trend w budowaniu kultury bezpiecznej pracy w funkcjach bezpośrednio wpierających procesy produkcyjne oraz inżynieryjne z zakresu m.in. bezpieczeństwa elektrycznego, mechanicznego, cryzysowego; Bezpieczeństwo w procesie Home Office; Kontrowersyjne i trudne przypadki BHP – warsztaty dla managerów; Wdrażanie procesu zarządzania zdarzeniami wypadkowych oraz near miss w czasie rzeczywisty, stosując aplikacje FactoryTalk® ProductionCentre® i The Connected Enterprise; Kampanie Bezpieczeństwa; Zarządzanie bezpieczeństwem i środowiskiem w kontekcie zmian; Zarządzanie bezpieczeństwem elektrycznym; Zarządzanie kryzysowe; Wspacie transferów linii produktowych z EU i spoza EU Nagrody i wyróżnienia Rockwell Automation Sp. z o.o.: 2018 - Rockwell Automation Sp. z o.o. – pierwsze miejsce w ogólnopolskim konkursie „Lider Zdrowego Biznesu”, otrzymując tytuł Złotego Lidera Zdrowego Biznesu. 2018/19 – złote i kryształowe nagrody BHP dla lokalizacji: Gdańsk i Katowice za kreatywne podejście w utrzymywaniu wysokiej jakości procesów BHP i OŚ w zakresie technicznym, organizacyjnym oraz kulturowym. 2020 – współpraca z „Promotor BHP” przy realizacji albumu z dobrymi praktykami spełniającymi najwyższe standardy.
Dariusz Król
Współzałożyciel, INVENTAXR Sp. z o.o.
Odpowiedzialny jest za tworzenie relacji biznesowych, pozyskiwanie partnerów do współpracy w obszarze tworzenia innowacyjnych rozwiązań VR i AR. INVENTAXR to startup, który 2021 roku opracował autorską aplikację VR LOTO pozwalającą na ćwiczenie całych instrukcji LOCK OUT/TAG OUT w cyfrowym odwzorowaniu rzeczywistego środowiska pracy. Oprogramowanie szkoleniowe wdrożone zostało pod koniec ubiegłego roku w Cementowni Ożarów S.A. w Karsach.
Joanna Kucharska-Marczak
Kierownik działu BHP i Ochrony Środowiska, EMERSON AFCP POLAND Sp. z o.o.
18 lat doświadczenia w obszarze BHP, ppoż i ochrona środowiska, ponadto project manager prowadzący liczne projekty z zakresu infrastruktury. Certyfikowany audytor wiodący i audytor wewnętrzny ISO 45001, 14001, 9001. Doświadczenie w pracy w branży chemicznej, budowlanej oraz automotive.
Aleksandra Stawicka
Kierownik Działu Ochrony Środowiska i BHP, Lumileds Poland S.A.
Specjalista ds. BHP z ponad 10-letnim stażem w międzynarodowych firmach produkcyjnych. Obecnie Kierownik Działu BHP i Ochrony Środowiska w firmie produkcyjnej branży automotive.
Angelika Szkudlarek
Starszy Specjalista ds. BHP/PPOŻ/OŚ, EMERSON AFCP POLAND Sp. z o.o.
W firmie EMERSON od 6 lat. Certyfikowany audytor wewnętrzny ISO 45001, 14001, 9001. Od grudnia 2021 Inspektor ppoż.
Dariusz Tokarczyk
Prezes, Grupa Koncept Sp. z o.o.
Specjalizuje się w szczególności w doborze rozwiązań sprzętowych poprawiających komfort i bezpieczeństwo pracy w firmach produkcyjnych i biurowych.Miłośnik nowinek ergonomicznych. Od 4 lat interesuje się egzoszkieletami i testuje je wraz z Klientami. Chętnie współpracuje ze specjalistami BHP i HR. Partner wspierający OSPBHP Katowice, Grupa Koncept przeprowadza audyty ergonomiczne, szkolenia z ergonomii i dostarcza przyjazne ludziom sprzęty poprawiające jakość pracy - MNIEJ BÓLU RADOŚĆ Z PRACY!!!
Partnerzy 

PARTNER SPOTKANIA:

 

Przedsiębiorstwo EMERSON AFCP POLAND SP. Z.O.O. oferuje kompleksowe rozwiązania automatyki procesowej dla szerokiego zakresu zastosowań z każdej gałęzi przemysłu. Produkty firmy obejmują ponad 80 000 pozycji z zakresu zaworów elektromagnetycznych, szeroki wybór układów przygotowania powietrza, zaworów oraz siłowników pneumatycznych jak również cewek. Aktualnie zakład zatrudnia 630 osób. Zakład ma wdrożony zintegrowany system zarządzania. W 2018 roku firma była certyfikowana na nowych zasadach uwzględniając nowe wymagania norm 9001:2015, 14001:2015 oraz 45001:2018. Podczas wizyty będziemy mogli obejrzeć wdrożone w firmie dobre praktyki związane z kulturą bezpieczeństwa jak również produkcję wyrobów które firma oferuje swoim klientom.

WYRÓŻNIENIA I NAGRODY ZDOBYTE PRZEZ EMERSON AFCP POLAND SP. Z O.O.
• 2016 – Wstąpienie do Forum Liderów Bezpiecznej Pracy
• 2016 – Zajęcie II miejsca w konkursie PIP – Pracodawca – Organizator Pracy Bezpiecznej
• 2018 – Zajęcie II miejsca w konkursie PIP – Pracodawca – Organizator Pracy Bezpiecznej
• 2020 – Zajęcie I miejsca w konkursie PIP – Pracodawca – Organizator Pracy Bezpiecznej
• 2021 – Nominacja do nagrody Prezydenta Rzeczpospolitej Polski
• 2021 – Nagroda prezydenta EMERSON SAFETY AWARD

Warunki uczestnictwa 

Warunki uczestnictwa:

 • Po otrzymaniu wypełnionego formularza opiekun Klienta z ramienia MOVIDA prześle potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia oraz fakturę.
 • Opłata za spotkanie obejmuje dokumentację, posiłki i napoje. Cena nie zawiera kosztów noclegu oraz parkingu.
 • W przypadku odwołania zgłoszenia w terminie krótszym niż 14 dni przed rozpoczęciem spotkania wpłata na poczet uczestnictwa nie podlega zwrotowi. Nieodwołanie uczestnictwa i nie wzięcie udziału w spotkaniu spowoduje obciążenie pełnymi kosztami uczestnictwa.
 • Rezygnacja z udziału na 14 dni przed rozpoczęciem spotkania powoduje powstanie zobowiązania pokrycia pełnych kosztów udziału na podstawie faktury Organizatora. Odwołanie zgłoszenia wymaga formy pisemnej i zostanie potwierdzone przez Organizatora.
 • Na dwa dni przed rozpoczęciem spotkania można wyznaczyć zastępstwo. Należy wówczas niezwłocznie powiadomić Organizatora.
 • MOVIDA zastrzega sobie prawo do odwołania spotkania i zmian w programie z przyczyn niezależnych od Organizatora. W przypadku odwołania spotkania koszty uczestnictwa zostaną zwrócone lub zaproponowany zostanie udział w innym spotkaniu, konferencji lub seminarium.
 • Podając w formularzu adres e-mail wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji od MOVIDA Sp. z o.o. s.k.
 • MOVIDA oświadcza, że jest czynnym płatnikiem VAT.

Koszt uczestnictwa zawiera:

 • Merytoryczną wartość spotkania
 • Transport do zakładu w obie strony
 • Wyżywienie (przerwy kawowe, obiady) oraz wspólne kolacje networkingowe
 • Materiały w formie pisemnej
 • Materiały w formie elektronicznej do pobrania po spotkaniu ze STREFY KLIENTA

KOSZT UCZESTNICTWA:

do 9.09.2022 - 4250 + 23% VAT
od 10.09.2022 - 4550 + 23% VAT

Przy zgłoszeniu 2 osób - rabat 5 %

Przy zgłoszeniu 3 i wiecej osób - rabat 7 %

Opiekę nad Państwa zgłoszeniem sprawuje 

Alicja Mrozowicz

Senior Key Account Manager
amrozowicz[at]movida.com.pl
tel. +48 22 626 81 38

 

Nasi partnerzy: