FACILITY MANAGEMENT W ZAKŁADZIE PRODUKCYJNYM I CENTRUM DYSTRYBUCJI

Kategoria: 
Produkcja - Utrzymanie ruchu
Szanowni Państwo 

Serdecznie zapraszamy na jesienną edycję masterclass FACILITY MANAGEMENT W ZAKŁADZIE PRODUKCYJNYM I CENTRUM DYSTRYBUCJI 2022, które odbędzie się w dniach 20-21-22 września 2022 r.

To kolejna edycja tego wydarzenia a program został ułożony w oparciu o szczegółowe badanie rynku które przeprowadziliśmy wśród managerów facility.

Zakład produkcyjny działa jak złożony mechanizm, a jego bezpieczne i sprawne funkcjonowanie zależy w dużej mierze od obszaru FM. Jakie jest zatem miejsce facility w zakładzie produkcyjnym? Czy warto koordynować administrowanie obiektem we własnym zakresie, czy zdecydować się na outsourcing? Jak dokonać trafnego wyboru firmy świadczącej usługi facility?

Nasze spotkanie odpowie Państwu na te pytania.

Od kilku lat obserwujemy znaczące zmiany w gospodarce wywołane pandemią. Sytuacja na rynku wymaga od firm stałego rozwoju, optymalizacji działań oraz szukania nowych rozwiązań i modernizacji wielu obszarów. Nie zabraknie zatem dyskusji o optymalizacji kosztów mediów i jak korzystnie wybrać dostawcę mediów. Poruszymy temat korzyści z inwestycji w technologię 4.0 oraz jak stworzyć sprawną strukturę FM we własnym zakresie.

Podczas panelu dyskusyjnego wnikliwie omówimy zasady wzorowej współpracy z firmą dostarczającą usługi facility. W programie zamieściliśmy też ciekawostkę z zakresu innowacyjnych technologii – zastosowanie dronów w zarządzaniu infrastrukturą.

Do współpracy zaprosiliśmy ekspertów i praktyków z różnych branż którzy podzielą się się swoją wiedzą i doświadczeniem. Jesteśmy przekonani, że masterclass FACILITY MANAGEMENT W ZAKŁADZIE PRODUKCYJNYM I CENTRUM DYSTRYBUCJI 2022 stanie się dla Państwa kompendium wiedzy, inspiracją i wsparciem w zarządzaniu obszarem facility.

Izabella Kiriczok

Prezes

Maja Dobosz

Project Manager

 

Kluczowe tematy 

O czym będziemy rozmawiać:

 • OSZCZĘDNOŚCI

​jak korzystnie wybrać dostawcę mediów
sprężone powietrze – skuteczna optymalizacja kosztów
ekonomia energetyczna

 • OUSOURCING USŁUG FM

jak powinna wyglądać współpraca z dostawcą usług FM
jak dokonać analizy czy outsourcing usług FM się opłaca

 • FM WE WŁASNYM ZAKRESIE

stworzenie sprawnej struktury FM
outsourcing usług FM vs. insourcing

 • NOWOCZESNE FM

balans pomiędzy nowymi technologiami a ekonomicznym podejściem
inwestycje w nowe systemy 

Profil uczestników 

Spotkanie kierujemy do:

 • Kierowników, Koordynatorów Facility
 • Kierowników Technicznych Budynków
 • Szefów Infrastruktury
 • Kierowników, Koordynatorów Obiektu
 • Kierowników, Koordynatorów, Inżynierów działów UR
 • Kierowników, Koordynatorów, Inżynierów działów Technicznych
 • Kierowników, Inżynierów ds. Inwestycji i Kosztów
 • Kierowników, Inżynierów ds. Techniczno-Projektowych
 • Kierowników, Koordynatorów Systemów Krytycznych
 • Kierowników Zespołu Planistów Serwisowych
 • Administratorów Budynków Przemysłowych
 • Dyrektorów, Kierowników Zakładów Produkcyjnych,
 • Kierowników ds. Zarządzania Mediami Technicznym
Prelegenci 
Michał Bar
Dyrektor Techniczny, Biuro Audytów Energetycznych Sp. z o.o.
Michał Bar jest absolwentem Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej na kierunku Energetyka. Po studiach zaczął pracę w firmie doradczej, oferującej usługi z zakresu doradztwa technicznego i efektywności energetycznej gdzie pracował w międzynarodowym zespole, zbierając dużo doświadczenia. Prowadził również zajęcia dydaktyczne na Politechnice Warszawskiej. W ramach swojego doświadczenia zarządzał pracą dwudziestoosobowego zespołu audytorów oraz uczestniczył w projektach europejskich: • EU coordinated MEthods and procedures based on Real Cases for the effective implementation of policies and measures supporting energy efficien (EU MERCI) • Energy Saving Policies and Energy Efficiency Obligation Schemes (ENSPOL) • Towards zero-fossil CO2 emission in the European food & beverage industry (GREENFOODS) Koordynował przygotowanie ponad 400 wniosków pod białe certyfikaty oraz 200 audytów energetycznych przedsiębiorstw, w tym również: • był członkiem zespołu opracowującego obowiązkowy audyt energetyczny dla rafinerii Lotos S.A. w Gdańsku • koordynował przygotowanie obowiązkowego audytu energetycznego w Polskim Górnictwie Naftowym i Gazownictwie- Oddział Zielona Góra, • koordynował przygotowanie audytu obowiązkowego dla Poczty Polskiej S.A. • pozyskał białe certyfikaty dla firm takich jak: Orange Polska S.A., T-mobile Polska S.A., Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A., Jeronimo Martins Polska S.A., Krajowa Spółka Cukrowa S.A., Soda Polska Ciech S.A., Lafarge S.A., Ardagh Glass S.A., Grupy Pfleiderer Obecnie współpracuje z Biurem Audytów Energetycznych sp. z o.o. doradzając przedsiębiorstwom w zakresie efektywności energetycznej oraz pozyskiwania funduszy zewnętrznych.
Jacek Dobiech
Manager w Dziale Zarządzania Energią, Ochroną Środowiska, i BHP, LG Electronics Wrocław
Manager w Dziale Zarządzania Energią Ochroną Środowiska i BHP LG Electronics Wrocław. Absolwent Wydziału Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska Politechniki Łódzkiej w specjalności Bezpieczeństwo Procesowe. Po studiach 6 lat pracy w Zespole Zarządzania Bezpieczeństwem Procesowym na Politechnice Łódzkiej. Od 2007 roku pracownik LG Electronics Wrocław zajmujący się utrzymaniem obiektu produkcyjnego i instalacji mediów. Od 2016 roku osoba odpowiedzialna za zakup energii elektrycznej i gazu dla Fabryki LG Electronics Wrocław oraz także przygotowywanie i wdrażanie planów ograniczania kosztów zużycia mediów zgodnie z polityką firmy. Audytor wewnętrzny systemów zarządzania zgodnych z normami ISO 14001, ISO 45001 oraz ISO 50001.
Tomasz Kołodziejczyk
Project Engineer, 3M Wrocław Sp. z o.o.
W zakładach 3M zlokalizowanych w Polsce odpowiedzialny jest za funkcjonowanie Systemu Zarządzania Energią. Z sukcesem przeprowadził 4 wdrożenia systemu ISO50001 - System Zarządzania Energią. Ponadto jest Audytorem wewnętrznym dla systemu ISO50001 oraz audytorem energetycznym. Dla uzupełnienia swoich zadań pełni również funkcję Głównego Energetyka dla zakładów 3M zlokalizowanych we Wrocławiu oraz wparcie merytoryczne w tematyce energetycznej dla pozostałych przedsiębiorstw z grupy 3M w Polsce.
Szymon Kowalski
Wiceprezes, Business Energy Solutions Sp. z o.o.
Ekspert rynku energii związany z sektorem energetycznym od piętnastu lat. Wieloletni pracownik największych grup energetycznych w Polsce m.in. TAURON, PGE gdzie zajmował wysokie stanowiska menadżerskie. Był również pracownikiem Administracji publicznej szczebla centralnego biorąc czynny udział w pracach przy tworzeniu krajowych i unijnych regulacji w obszarze sektora energetycznego. Aktywnie działa w organizacjach branżowych wspierających rozwój odnawialne źródeł energii w Polsce (Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej, Polskie Stowarzyszenie Fotowoltaiki, Fundacja Reasource Poland Hub). Obecnie m.in. Wiceprezes Business Energy Solutions Sp. z o.o. gdzie zajmuje się wsparciem odbiorców przy zakupie energii elektrycznej i gazu oraz przygotowuje i realizuje inwestycje w odnawialne źródła energii w szczególności instalacje fotowoltaiczne. Zawodowo związany był również DOZAMEL Sp. z o.o. jako Business Development Director - Energy (Grupa ARP S.A.).
Jacek Kryński
Object Manager, Engie Services Sp. z o.o
Absolwent Wydziału Mechanicznego Politechniki Białostockiej, Absolwent Politechniki Poznańskiej Wydział Budowy Maszyn i Zarzadzania Politechniki Poznańskiej, Studia Podyplomowe w zakresie Zarzadzania Projektami i Procesami Biznesowymi, Rzeczoznawca SIMP w zakresie Projektowania i Organizacji Zakładów Przemysłowych. Posiada ponad 20 letnie doświadczenie w obszarach Utrzymania Ruchu i Inwestycji. Doświadczenie praktyczne i teoretyczne zdobywał na stanowiskach kierowniczych w zakładach produkcyjnych. Obecnie Kierownik Obiektu w KION Polska Sp. z.o.o z ramienia ENGIE Services Sp. z o.o.
Grzegorz Łobodziński
Prezes i Konstruktor, Centrum Usług Dronowych Sp. z o.o.
Absolwent Politechniki Rzeszowskiej, właściciel firmy Fotoacc, członek zespołów projektowych oraz stowarzyszeń przedsiębiorców. Swoje bogate doświadczenie w branży systemów bezzałogowych oraz branży IT potwierdza nie tylko zdobytym wykształceniem ale również wieloletnim stażem w prowadzeniu własnej firmy, której działalność łączy właśnie te dwa sektory. Firma funkcjonuje od 2013 roku i tworzy urządzenia kompleksowo: od projektowania, przez konstruowanie, aż po testy. Autorskie rozwiązanie – Heksakopter X-01 zostało z powodzeniem wdrożone do działań Służb Mundurowych. Oprócz wdrażania rozwiązań dronowych w rolnictwie, Fotoacc skupia się na dopracowaniu kompleksowego rozwiązania do pomiarów powietrza przy użyciu dronów – zarówno pod względem pyłowym jak i chemicznym. Firma aktualnie realizuje wiele projektów, m.in. bezzałogowy robot jeżdżący do pobierania próbek skażonej gleby, wytwarzanie innowacyjnych łączników do rur o przekroju eliptycznym czy opracowanie innowacyjnego wózka dla górskich służb ratowniczych o znacząco poprawionych właściwościach użytkowych i funkcjonalnych. Poza wyżej wymienionymi projektami oraz działalnościami związanymi z realizacją opisywanego projektu Grzegorz Łobodziński swoją wiedzę i doświadczenie łączy czynnym udziałem w działalności Klastra Systemów Bezzałogowych, Klastra IT, organizacją międzynarodowego eventu poświęconego tematyce sektora bezzałogowców i sektorom pokrewnym takim jak IT, automatyka, VR, AR i innym.
Michał Nowak
Head of Service Expertise, Sodexo Polska Sp. z o.o.
Pasjonat branży FM z ponad dwudziestoletnim stażem. Ukończył Zarządzanie Nieruchomościami na Politechnice Warszawskiej oraz Psychologię Zarządzania Personelem na Uniwersytecie Warszawskim. Związany z Sodexo Polska od ponad 15 lat, obecnie pełni rolę Head of Service Expertise. Odpowiada m.in. za ekspertyzę techniczną, opracowywanie standardów procesów obsługi FM oraz utrzymanie systemów m.in. ISO 9001, ISO 14001. Zaangażowany w wprowadzenie zielonych rozwiązań oraz innowacji w obszarze FM.
Marcin Sajkiewicz
Specjalista ds. Rynku Mocy / DSR, Lerta SA
Absolwent Politechniki Lubelskiej oraz studiów podyplomowych z zakresu zarządzania projektami. Wieloletnia praca w zakładach produkcyjnych i zdobyte doświadczenie pozwalają na dobre zrozumienie problemów z którymi boryka się branża. W Lerta SA odpowiada głównie za obszar związany z Rynkiem Mocy i usługą DSR. Zaangażowany również w rozwój autorskiego systemu zarządzania energią LEI (Lerta Energy Intelligence) oraz kreowanie innych produktów. Pomaga przedsiębiorstwom efektywnie zarządzać energią, pozyskiwać dane o jej produkcji, konsumpcji oraz dystrybucji, a także wykorzystywać te dane do identyfikacji obszarów wymagających zmiany lub poprawy. Wraz z pozostałymi zespołami Lerty, tworzy kompleksowe rozwiązania dla sektora B2B, które zapewniają realną poprawę efektywności energetycznej – od audytów energetycznych po łączone produkty w postaci farm PV, zarządzanych przez Wirtualną Elektrownię Lerty wraz z systemem zarządzania energią LEI, zapewniające niskie koszty bilansowania oraz pełny dostęp do Rynku Mocy: programu DSR, Rynku Bilansującego i innych.
Renata Skowrońska
Senior Business Development Manager (GT), Dussmann Polska Sp. z o.o.
Absolwentka Politechniki Warszawskiej studiów magisterskich o specjalizacji Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja. Tematem Jej pracy magisterskiej było „Porównanie metodyk określania obciążenia cieplnego budynków wg normy PN– EN 12831:2006 i PN-B-03406:1994”. Utalentowana inżynier młodego pokolenia. Od początku swojej kariery związana z branżą FM, ze szczególnym akcentem na Hard Services. Pomysłodawczyni i autorka wielu narzędzi kalkulacyjnych oraz instrukcji dotyczących optymalnych wizji lokalnych. Inicjatorka standardów procesów przetargowych i propagatorka programu „Bezpieczny budynek”. Zwolenniczka wskaźników KPI i mierzenia w zarządzaniu obiektem w celu zwiększenia produktywności i usprawnienia działania obiektu. W swojej karierze wyceniała, wizytowała i ustalała wskaźniki KPI dla i w około 100 obiektach. Doradca branżowy w zakresie oceny ryzyka i optymalizacji Technicznej Obsługi Obiektów. Liderka handlowo -techniczna dużych międzynarodowych kontraktów. Prywatnie pasjonatka LARPów (Live Action Role-Playing).
Waldemar Stefanek
Campus Facility Manager, BorgWarner Poland Sp. z o.o.
Absolwent Wydziału Elektrycznego Politechniki Lubelskiej, a następnie studiów podyplomowych w zakresie zarządzania biznesem (Master of Business Management). Menedżer Działu Infrastruktury firmy BorgWarner należącej do branży motoryzacyjnej. Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy na stanowisku Menedżera Utrzymania Ruchu, podczas której był odpowiedzialny za przygotowanie i wdrażanie systemów podnoszących efektywność przedsiębiorstw tj. Total Productive Maintenance, Lean Manufacturing. Prowadził projekty budowy nowych zakładów produkcyjnych połączonych z osiągnięciem „zielonych certyfikatów” (LEED). W pracy zawodowej skupia się na optymalizacji kosztów oraz redukcji ryzyka biznesowego w celu osiągania optymalnych rozwiązań dla firmy.
Paweł Szymański
Kierownik Sekcji Działu Nieruchomości i Ochrony Środowiska, BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp. z o.o.
Absolwent Politechniki Wrocławskiej. Od ponad 10 lat związany z obszarami facility. Doświadczenie zawodowe zdobywane na zakładach FMCG. Obecnie zatrudniony na stanowisku Kierownika Sekcji Działu Nieruchomości i Ochrony Środowiska Fabryki BSH Sp. z o.o. oddział we Wrocławiu. Odpowiedzialny za duże projekty inwestycyjne.
Warunki uczestnictwa 

Warunki uczestnictwa:

 • Po otrzymaniu wypełnionego formularza opiekun Klienta z ramienia MOVIDA prześle potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia oraz fakturę.
 • Opłata za spotkanie obejmuje dokumentację, posiłki i napoje. Cena nie zawiera kosztów noclegu oraz parkingu.
 • W przypadku odwołania zgłoszenia w terminie krótszym niż 14 dni przed rozpoczęciem spotkania wpłata na poczet uczestnictwa nie podlega zwrotowi. Nieodwołanie uczestnictwa i nie wzięcie udziału w spotkaniu spowoduje obciążenie pełnymi kosztami uczestnictwa.
 • Rezygnacja z udziału na 14 dni przed rozpoczęciem spotkania powoduje powstanie zobowiązania pokrycia pełnych kosztów udziału na podstawie faktury Organizatora. Odwołanie zgłoszenia wymaga formy pisemnej i zostanie potwierdzone przez Organizatora.
 • Na dwa dni przed rozpoczęciem spotkania można wyznaczyć zastępstwo. Należy wówczas niezwłocznie powiadomić Organizatora.
 • MOVIDA zastrzega sobie prawo do odwołania spotkania i zmian w programie z przyczyn niezależnych od Organizatora. W przypadku odwołania spotkania koszty uczestnictwa zostaną zwrócone lub zaproponowany zostanie udział w innym spotkaniu, konferencji lub seminarium.
 • Podając w formularzu adres e-mail wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji od MOVIDA Sp. z o.o. s.k.
 • MOVIDA oświadcza, że jest czynnym płatnikiem VAT.

Koszt uczestnictwa zawiera:

 • Merytoryczną wartość spotkania
 • Wyżywienie (przerwy kawowe, obiady) oraz wspólne kolacje networkingowe
 • Materiały w formie pisemnej
 • Materiały w formie elektronicznej do pobrania po spotkaniu ze STREFY KLIENTA

Koszt uczestnictwa:

do 02.09.2022 - 4250 + 23% VAT
od 03.09.2022 - 4550 + 23% VAT

Przy zgłoszeniu 2 osób - rabat 5 %

Przy zgłoszeniu 3 i wiecej osób - rabat 7 %

Opiekę nad Państwa zgłoszeniem sprawuje 

Jolanta Janowska 

Senior Key Account Manager
jjanowska[at]movida.com.pl
tel. +48 22 626 81 38

 

Nasi partnerzy: