SYSTEMOWE PODEJŚCIE DO PROJEKTÓW PRZEMYSŁOWYCH

Kategoria: 
Produkcja - Utrzymanie ruchu
Szanowni Państwo 

Wydawać by się mogło, że obecna chwila nie sprzyja inwestycjom. Niepewna sytuacja międzynarodowa, wysoka inflacja, brak pewnych perspektyw i nieprzewidywalność to uwarunkowania, które nas dotykają w wysokim stopniu.

Ale to tylko pozory. Badanie rynku, jakie przeprowadziliśmy wskazuje, że bardzo znaczący odsetek firm teraz właśnie zaczyna przymierzać się do poważnych inwestycji – ich przygotowanie wymaga czasu, a zamknięcie się rynku ukraińskiego oraz rosyjskiego, które były ważnym kierunkiem rozwoju wymusiło zmiany planów biznesowych i konieczność korekty przyjętych wcześniej założeń.

Dlatego też mamy obecnie najlepszy czas do przeanalizowania nie tylko aspektów czysto ekonomicznych ale także systemowych, strategicznych i organizacyjno-zarządczych nowych projektów. Klasyczne zarządzanie projektowe bywa niewystarczające do właściwego przeprowadzenia tak skomplikowanych i specyficznych projektów, jakimi są projekty przemysłowe. Nie uwzględnia ono wielu tematów i obszarów, których zawarcie w przygotowaniu projektu przekłada się na ogromną minimalizację strat, zarówno w obszarze czysto kosztowym, jak i pośrednio kosztowym, jak czas trwania projektu i zasoby ludzkie.

Dlatego też z prawdziwą przyjemnością zapraszam na wyjątkowe spotkanie masterclass skierowane do osób zarządzających projektami przemysłowymi INDUSTRIAL PROJECT MANAGEMENT – SYSTEMOWE PODEJŚCIE DO PROJEKTÓW PRZEMYSŁOWYCH NIE TYLKO W CZASIE KRYZYSU, które odbędzie się w Warszawie, w dniach 27-28-29 września br.

Przedstawiamy Państwu wyjątkową platformę zdobycia oraz wymiany wiedzy i doświadczeń sprawdzonych przez ekspertów w obszarach, które wydają się teraz szczególnie istotne.

Serdecznie zapraszam.

Izabella Kiriczok

Prezes

 

Kluczowe tematy 

WIODĄCE TEMATY:

 • narzędzia oceny efektywności inwestycji i zarządzanie portfelem projektów inwestycyjnych
 • czego brakuje popularnym metodykom projektowym do efektywnego zarządzania projektami przemysłowymi?
 • rola Interim Project Managera w podwyższaniu efektywności inwestycji na przykładzie projektu rozbudowy zakładu produkcyjnego
 • zrównoważony rozwój i ESG
 • skuteczne wdrażanie zmian w zakładzie przemysłowym z wykorzystaniem podejścia projektowego
 • efektywna optymalizacja procesów poprzez projekty – dlaczego wiele projektów optymalizacyjnych nie kończy się sukcesem? certyfikacja CE linii produkcyjnych – jak uniknąć kosztownych błędów?
 • zero wypadków – jak osiągnąć cel nadrzędny każdego projektu przemysłowego?
 • Dobre praktyki przy projektowaniu obiektów przemysłowych odnawialne źródła energii (OZE)  
Atuty spotkania 
 • BUDOWA NOWEJ FABRYKI
 • ROZBUDOWA ZAKŁADU
 • OCENA EFEKTYWNOŚCI INWESTYCJI
 • ZARZĄDZANIE PORTFELEM PROJEKTÓW
 • BUDOWANIE KULTURY PROJEKTOWEJ
 • MODERNIZACJA I MODYFIKACJA MAJĄTKU TECHNICZNEGO
Profil uczestników 

Nasze MASTERCLASS kierujemy do:

 • Prezesów, Członków Zarządu, Dyrektorów Zakładów
 • Dyrektorów Działów Inwestycji i PMO (Project Management Office)
 • Dyrektorów Operacyjnych
 • Dyrektorów Technicznych
 • Menedżerów Działów Technicznych/UR
 • Menedżerów ds. Infrastruktury
 • Menedżerów Produkcji 
 • Menedżerów Projektów i Portfeli Projektów
 • Liderów Projektów
 • Kierowników, Koordynatorów Facility
 • Osób prowadzących lub przygotowujących się do prowadzenia projektów przemysłowych
Partnerzy 

 

Warunki uczestnictwa 

Warunki uczestnictwa:

 • Po otrzymaniu wypełnionego formularza opiekun Klienta z ramienia MOVIDA prześle potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia oraz fakturę.
 • Opłata za spotkanie obejmuje dokumentację, posiłki i napoje. Cena nie zawiera kosztów noclegu oraz parkingu.
 • W przypadku odwołania zgłoszenia w terminie krótszym niż 14 dni przed rozpoczęciem spotkania wpłata na poczet uczestnictwa nie podlega zwrotowi. Nieodwołanie uczestnictwa i nie wzięcie udziału w spotkaniu spowoduje obciążenie pełnymi kosztami uczestnictwa.
 • Rezygnacja z udziału na 14 dni przed rozpoczęciem spotkania powoduje powstanie zobowiązania pokrycia pełnych kosztów udziału na podstawie faktury Organizatora. Odwołanie zgłoszenia wymaga formy pisemnej i zostanie potwierdzone przez Organizatora.
 • Na dwa dni przed rozpoczęciem spotkania można wyznaczyć zastępstwo. Należy wówczas niezwłocznie powiadomić Organizatora.
 • MOVIDA zastrzega sobie prawo do odwołania spotkania i zmian w programie z przyczyn niezależnych od Organizatora. W przypadku odwołania spotkania koszty uczestnictwa zostaną zwrócone lub zaproponowany zostanie udział w innym spotkaniu, konferencji lub seminarium.
 • Podając w formularzu adres e-mail wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji od MOVIDA Sp. z o.o. s.k.
 • MOVIDA oświadcza, że jest czynnym płatnikiem VAT.

Koszt uczestnictwa zawiera:

Merytoryczną wartość spotkania
Wyżywienie (przerwy kawowe, obiady) oraz wspólne kolacje networkingowe
Materiały w formie pisemnej
Materiały w formie elektronicznej do pobrania po spotkaniu ze STREFY KLIENTA

KOSZT UCZESTNICTWA:

do 31.08.2022 - 4250 + 23% VAT
od 01.09.2022 - 4550 + 23% VAT

Przy zgłoszeniu 2 osób - rabat 5 %

Przy zgłoszeniu 3 i wiecej osób - rabat 7 %

Opiekę nad Państwa zgłoszeniem sprawuje 

Małgorzata Jasik

Key Account Manager
mjasik[at]movida.com.pl
tel.: (+48 22) 403 84 66

 

Nasi partnerzy: