SYSTEMOWE PODEJŚCIE DO PROJEKTÓW PRZEMYSŁOWYCH

Kategoria: 
Produkcja - Utrzymanie ruchu
Szanowni Państwo 

Wydawać by się mogło, że obecna chwila nie sprzyja inwestycjom. Niepewna sytuacja międzynarodowa, wysoka inflacja, brak pewnych perspektyw i nieprzewidywalność to uwarunkowania, które nas dotykają w wysokim stopniu.

Ale to tylko pozory. Badanie rynku, jakie przeprowadziliśmy wskazuje, że bardzo znaczący odsetek firm teraz właśnie zaczyna przymierzać się do poważnych inwestycji – ich przygotowanie wymaga czasu, a zamknięcie się rynku ukraińskiego oraz rosyjskiego, które były ważnym kierunkiem rozwoju wymusiło zmiany planów biznesowych i konieczność korekty przyjętych wcześniej założeń.

Dlatego też mamy obecnie najlepszy czas do przeanalizowania nie tylko aspektów czysto ekonomicznych ale także systemowych, strategicznych i organizacyjno-zarządczych nowych projektów. Klasyczne zarządzanie projektowe bywa niewystarczające do właściwego przeprowadzenia tak skomplikowanych i specyficznych projektów, jakimi są projekty przemysłowe. Nie uwzględnia ono wielu tematów i obszarów, których zawarcie w przygotowaniu projektu przekłada się na ogromną minimalizację strat, zarówno w obszarze czysto kosztowym, jak i pośrednio kosztowym, jak czas trwania projektu i zasoby ludzkie.

Dlatego też z prawdziwą przyjemnością zapraszam na wyjątkowe spotkanie masterclass skierowane do osób zarządzających projektami przemysłowymi INDUSTRIAL PROJECT MANAGEMENT – SYSTEMOWE PODEJŚCIE DO PROJEKTÓW PRZEMYSŁOWYCH NIE TYLKO W CZASIE KRYZYSU, które odbędzie się w Warszawie, w dniach 27-28-29 września br.

Przedstawiamy Państwu wyjątkową platformę zdobycia oraz wymiany wiedzy i doświadczeń sprawdzonych przez ekspertów w obszarach, które wydają się teraz szczególnie istotne.

Serdecznie zapraszam.

Izabella Kiriczok

Prezes

 

Kluczowe tematy 

WIODĄCE TEMATY:

 • narzędzia oceny efektywności inwestycji i zarządzanie portfelem projektów inwestycyjnych
 • czego brakuje popularnym metodykom projektowym do efektywnego zarządzania projektami przemysłowymi?
 • rola Interim Project Managera w podwyższaniu efektywności inwestycji na przykładzie projektu rozbudowy zakładu produkcyjnego
 • zrównoważony rozwój i ESG
 • skuteczne wdrażanie zmian w zakładzie przemysłowym z wykorzystaniem podejścia projektowego
 • efektywna optymalizacja procesów poprzez projekty – dlaczego wiele projektów optymalizacyjnych nie kończy się sukcesem? certyfikacja CE linii produkcyjnych – jak uniknąć kosztownych błędów?
 • zero wypadków – jak osiągnąć cel nadrzędny każdego projektu przemysłowego?
 • Dobre praktyki przy projektowaniu obiektów przemysłowych odnawialne źródła energii (OZE)  
Atuty spotkania 
 • BUDOWA NOWEJ FABRYKI
 • ROZBUDOWA ZAKŁADU
 • OCENA EFEKTYWNOŚCI INWESTYCJI
 • ZARZĄDZANIE PORTFELEM PROJEKTÓW
 • BUDOWANIE KULTURY PROJEKTOWEJ
 • MODERNIZACJA I MODYFIKACJA MAJĄTKU TECHNICZNEGO
Profil uczestników 

Nasze MASTERCLASS kierujemy do:

 • Prezesów, Członków Zarządu, Dyrektorów Zakładów
 • Dyrektorów Działów Inwestycji i PMO (Project Management Office)
 • Dyrektorów Operacyjnych
 • Dyrektorów Technicznych
 • Menedżerów Działów Technicznych/UR
 • Menedżerów ds. Infrastruktury
 • Menedżerów Produkcji 
 • Menedżerów Projektów i Portfeli Projektów
 • Liderów Projektów
 • Kierowników, Koordynatorów Facility
 • Osób prowadzących lub przygotowujących się do prowadzenia projektów przemysłowych
Prelegenci 
Dominik Bosek
Architekt prowadzący w BEG Ingénierie Polska
Absolwent Politechniki Warszawskiej Wydziału Architektury, posiadający uprawnienia do projektowania bez ograniczeń. Od ponad 20 lat pracownik BEG Ingénierie Polska na stanowisku Architekta prowadzącego. Swoje długoletnie doświadczenie w branży wykorzystuje jako Architekt prowadzący, odpowiedzialny za koordynację prac projektowych wszystkich branż oraz wspierając Klientów firmy BEG Ingénierie Polska w doborze i weryfikacji rozwiązań wizualnych oraz technicznych na każdym etapie projektu.
Piotr Brajer
Członek Zarządu, Co-Founder, TS CERT Sp. z o.o.
Jest absolwentem technikum elektronicznego w Koszalinie. W 2012 roku uzyskał tytuł magistra inżyniera Politechniki Gdańskiej na kierunku Automatyka i Robotyka. Podczas swojej pracy zawodowej uzyskał szereg certyfikatów potwierdzających umiejętności, szczególnie podczas cyklu szkoleń z zakresu bezpieczeństwa funkcjonalnego procesów pod patronatem UDT organizowany przez Politechnikę Warszawską i Politechnikę Gdańską. Posiada międzynarodowy certyfikat jako CMSE® Certified Machinery Safety Expert potwierdzający jego kompetencje w dziedzinie bezpieczeństwa maszyn realizowany przez TUV. Tematyką bezpieczeństwa maszyn zajmuje się od 2011 roku. Jego praca inżynierska polega głównie na wsparciu w certyfikacji maszyn oraz ocenie ich stanu bezpieczeństwa od fazy projektowania, przez budowę, aż do bezpiecznej eksploatacji. Największe doświadczenie zebrał w zakresie bezpieczeństwa maszyn pakujących, cel zrobotyzowanych oraz maszyn do obróbki metali. Specjalizuje się w zagadnieniach bezpieczeństwa funkcjonalnego i systemów sterowania oraz opracowaniu koncepcji bezpieczeństwa. Uczestniczy w międzynarodowych projektach budowy nowych maszyn oraz integracji linii produkcyjnych na terenie Unii Europejskiej oraz poza nią. Swoją wiedzą i doświadczeniem zawodowym dzieli się prowadząc szkolenia z zakresu bezpieczeństwa maszyn.
Łukasz Cichacki
Project Manager w BEG Ingénierie Polska
Absolwent Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie – Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, z uprawnieniami konstrukcyjno-budowlanymi wykonawczymi bez ograniczeń. Project Manager z doświadczeniem przy realizacji inwestycji przemysłowych. Swoje doświadczenie zdobywał w firmach takich jak Skanska, Polpharma i Polfa Tarchomin prowadząc projekty od etapu pomysłu do uruchomienia produkcji. Specjalizuje się w przygotowaniu inwestycji do realizacji oraz koordynacji stron projektu.
Robert Grudziąż
Architekt Prowadzący – Zastępca Dyrektora Biura Projektów w BEG Ingénierie Polska.
Absolwent Politechniki Warszawskiej Wydziału Architektury oraz Warszawskiej Szkoły SGGW o specjalności Architektura Krajobrazu. Architekt z uprawnieniami do projektowania, posiada dodatkowo uprawnienia rzeczoznawcy ds. Higieniczno-Sanitarnych oraz BHP. Od ponad 20 lat pracownik BEG Ingénierie Polska, od dwóch lat na stanowisku Zastępcy Dyrektora Biura Projektów. Swoje doświadczenie wykorzystuje jako Architekt prowadzący, odpowiedzialny za koordynację prac projektowych przy wiodących projektach firmy BEG Ingénierie Polska, dla klientów z sektora przemysłowego, logistycznego, handlowego oraz biurowego. Pełni funkcję BIM managera w oprogramowaniu Revit, oraz posiada długoletnie doświadczenie pracy w zespołach międzynarodowych.
Krzysztof Janusz
Co-founder & Chief Marketing & Sales Officer, Qvistorp S.A.
Pasjonat IT i nowych technologii. Posiada 15-letnie doświadczenie zawodowe w zakresie zarządzania projektami, przywództwa personalnego, rozwoju biznesu i sprzedaży. Uczestniczył w dziesiątkach projektów związanych z transformacją cyfrową, o skali sięgającej kilkunastu mln EUR. Na przestrzeni ostatnich lat pracował dla takich firm jak Nokia, IBM, IGT. W 2016 roku uczestniczył we wprowadzeniu na rynek marki intive, a w latach 2015-2017 odpowiadał w niej za sprzedaż i rozwój biznesu na rynkach polskim i międzynarodowym. Od kilku lat związany ze startupem technologicznym Qvistorp, gdzie odpowiada za strategię i rozwój spółki. Ukończył Politechnikę Wrocławską oraz Uniwersytet Nauk Stosowanych w Dreźnie.
Adam Kiriczok
Deweloper farm fotowoltaicznych
Przygotowuje nowe inwestycje od znalezienia lokalizacji dla farmy do uzyskania pozwolenia na jej budowę. Obecnie rozwija projekty o mocy ponad 100 MWp dla inwestorów krajowych i zagranicznych, kolejne 140 MWp w przygotowaniu. Był odpowiedzialny za pozyskanie wymaganych decyzji i pozwoleń łącznie z pozwoleniami na budowę na budowie linii elektroenergetycznej 400 kV relacji Ostrołęka – Olsztyn jako Project Manager i Przedstawiciel Wykonawcy Aldesa Nowa Energia sp. z o.o., wartość kontraktu 426 mln PLN, na modernizacji linii kolejowej E 75 Warszawa – Białystok odcinek Warszawa Rembertów – Sadowne Węgrowskie jako Dyrektor Handlowy i Zastępca Dyrektora Kontraktu ds. administracyjno-finansowych Torpol S.A., wartość kontraktu 1 600 mln, PLN oraz na innych kontraktach. Prezes Zarządu i Członek Zarządu Stump-Hydrobudowa sp. z o.o. (obecnie Stump-Franki) w latach 2002 – 2010
Cezary Korenc
Architekt – Dyrektor Działu Projektowego w BEG Ingénierie Polska
Absolwent francuskich szkół architektonicznych: École Nationale Supérieure d’Architecture de Paris La Villette i École Nationale Supérieure d’Architecture de Paris-Belleville oraz École Nationale Supérieure d’architecture w Nantes. Architekt od 25 lat związany z firmą BEG Ingénierie Polska. Od 10 lat na stanowisku Dyrektora Działu Projektowego zarówno w Polsce jak i w Europie Wschodniej. Odpowiedzialny jest za wielobranżową koordynację projektów z sektora przemysłowego, logistycznego, handlowego oraz biurowo-mieszkaniowego, w Polsce i za granicą.
Jakub Lasota
Co-founder & Chief Executive Officer, Qvistorp S.A.
Od ponad 15 lat zajmuje się problematyką podejmowania decyzji inwestycyjnych w biznesie. Uczestniczył w dziesiątkach projektów w roli analityka, menedżera i doradcy, odpowiadając za ocenę efektywności ekonomicznej planowanych inicjatyw. Z doświadczenia wie, że wzrost biznesu musi być napędzany nowymi przedsięwzięciami, a zdolność organizacji do osiągania sukcesu związanego z podejmowanymi projektami zaczyna się od fazy decyzyjnej. Wzrost powinien opierać się o portfele projektów, które muszą być nie tylko opłacalne same w sobie, ale także powiązane z długo-terminowymi celami strategicznymi organizacji. Z jego inicjatywy powstał QVISTORP GROWTH – platforma technologiczna, która umożliwia realizacje obranej strategii w organizacjach przez odpowiednie zarządzanie portfelem projektów. Wyznawca i propagator kultury biznesowej „no b/s”, opartej na transparentności, współpracy i duchu przedsiębiorczości. W życiu zawodowym najbardziej inspiruje go praca z ludźmi o otwartym i nieszablonowym sposobie myślenia oraz wykorzystanie nowych technologii w biznesie.
Łukasz Swat
Senior Project Manager, Dr. Oetker Polska Sp. z o.o.
Menadżer z 15-letnim doświadczeniem w zarządzaniu wysokobudżetowymi projektami i programami przemysłowymi, w oparciu o metodyki IPM, PMI, SCRUM, LEAN oraz AGILE. Odpowiedzialny za realizację złożonych i interdyscyplinarnych przedsięwzięć w Polsce, UE oraz USA. Uczestniczył również w tworzeniu i wdrażaniu strategii operacyjnych opartych na podejściu Lean Manufacturing. Posiada doświadczenie zarówno w zarządzaniu projektami typu Brownfield jak i Greenfield. Menadżer, który potrafi skutecznie budować i zarządzać wielofunkcyjnymi zespołami, co w połączeniu z wysokimi zdolnościom organizacyjnym i komunikacyjnymi, przekłada się wprost na efektywną i skuteczną realizację projektów przemysłowych, a w konsekwencji wzrost efektywności inwestycji.
Dorota Szczepanik-Gurgul
Prezes, JUL-TOM Sp. z o.o.
Zarządza projektami w zakresie BHP z ramienia inwestorów i generalnych wykonawców w różnych gałęziach przemysłu. Skutecznie zarządza bezpieczeństwem na placu budowy. Prowadzi audyty, wdraża i nadzoruje procedury bezpiecznego wykonywania prac przez co nie dopuszcza do powstawania wypadków w nadzorowanych obszarach. Ekspertka w zakresie przepisów BHP, Audytor Wewnętrznego Systemu Zarządzania BHP i biegła sądowa. Przeprowadziła tysiące dochodzeń powypadkowych oraz wydała setki opinii dla kancelarii prowadzących sprawy karne w zakresie linii obrony zarzutów prokuratorskich na skutek wypadków. Opracowała wiele opinii jako biegła sądowa w zakresie wypadków w procesach budowlanych i produkcyjnych. Absolwentka wydziału Inżynierii zarządzania bezpieczeństwem pracy UZZM w Lubiniu. Audytor Wewnętrznego Systemu Zarządzania BHP PN-N-18001:2004 i OHSAS 18001:2007. Specjalista wypadko-znawca CAM (CAUSE ANALYSIS METHODS). Instruktor praktycznej nauki zawodu oraz wykładowca kierujący pracownikami i uczniami w zakładzie pracy.
Dariusz Weber
Dyrektor Zarządzający, PRIMEBERG Engineering Sp. z o.o.
Menadżer z ponad 20 letnim doświadczeniem w przemyśle. Zarządzał spółkami z branży produkcyjnej i usługowej, piastując stanowiska takie jak: Członek Zarządu – Dyrektor Zarządzający, Dyrektor Generalny i Prezes Zarządu. Reorganizował struktury oraz doskonalił procesy w wielu obszarach działalności przedsiębiorstw, m.in. w zakupach, logistyce, utrzymaniu ruchu, produkcji, kontroli jakości. Ekspert w zakresie zarządzania projektami przemysłowymi, współtwórca metodyki Industrial Project Management (IPM). Posiada wiedzę z zakresu takich metodologii, jak: Lean Manufacturing, Six Sigma, TPM. Zbudował nowoczesną strukturę przedsiębiorstwa świadczącego usługi w zakresie zarządzania technicznego i realizacji projektów przemysłowych. Wdrażał procedury efektywnego zarządzania obszarami operacyjnymi przy wykorzystaniu znanych metodologii i strategii. Absolwent Wydziału Mechanicznego Politechniki Koszalińskiej i studiów MBA. Praktyk – wykładowca MBA i Akademii Zarządzania Technicznego. Menadżer wielu projektów przemysłowych i optymalizacyjnych realizowanych m.in. w Polsce, Niemczech, Francji, Rumunii. Jako Dyrektor Generalny zakładu produkcyjnego organizował biuro projektowe odpowiedzialne za rozbudowę zakładu. Doświadczony konsultant i Interim Manager. Realizuje funkcje wsparcia i doradztwa w samej inicjacji i wstępnej organizacji projektów, jak również częściowego bądź kompleksowego zarządzania. W ramach Interim Management przyjmował funkcje m. in. Dyrektora Technicznego, Menadżera Projektów rozbudowy zakładów produkcyjnych, Menadżera Projektów optymalizacji obszarów operacyjnych.
Michał Wenelski
Lead Lean Specialist Eastern Europe, Vestas Poland Sp. z o.o.
Ekspert Lean Six Sigma potwierdzony przez wiele projektów, Lean Six Sigma Black Belt. Manager wielu projektów optymalizacyjnych w obszarach operacyjnych przy użyciu narzędzi Lean Six Sigma i nowoczesnej metody zarządzania projektami opartą o Industrial Project Management (IPM). Posiada doświadczenie w projektowaniu i usprawnianiu procesów poprzez redukcję marnotrawstw, podnoszenie poziomu jakości i optymalizację przepływu procesów. W swojej pracy zajmuje się czasami cyklów, definiowaniem zasobów ludzkich i roboczogodzin, redukcją kosztów związanych z zapasami, niską jakością oraz brakiem wydajności. Jest entuzjastą podejścia systemowego i procesowego opartego na procesach, stacjach roboczych i instrukcjach pracy przyjaznych dla ludzi. Promuje eliminację działań nieprzynoszących wartości dodanej oraz skupia się tych procesach, które przynoszą realne korzyści firmom. Absolwent Wydziału Technologii i Inżynierii Chemicznej Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie. W swoich projektach projektuje narzędzia dostosowane do potrzeb i profilu Klientów. Posiada doświadczenie zarówno w lokalnych jak i globalnych projektach w różnych branżach (np. spożywcza, metalowa, tworzyw sztucznych, energii odnawialnej) oraz w zarządzaniu kros-funkcjonalnymi i multikulturowymi zespołami.
Partnerzy 

 

Warunki uczestnictwa 

Warunki uczestnictwa:

 • Po otrzymaniu wypełnionego formularza opiekun Klienta z ramienia MOVIDA prześle potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia oraz fakturę.
 • Opłata za spotkanie obejmuje dokumentację, posiłki i napoje. Cena nie zawiera kosztów noclegu oraz parkingu.
 • W przypadku odwołania zgłoszenia w terminie krótszym niż 14 dni przed rozpoczęciem spotkania wpłata na poczet uczestnictwa nie podlega zwrotowi. Nieodwołanie uczestnictwa i nie wzięcie udziału w spotkaniu spowoduje obciążenie pełnymi kosztami uczestnictwa.
 • Rezygnacja z udziału na 14 dni przed rozpoczęciem spotkania powoduje powstanie zobowiązania pokrycia pełnych kosztów udziału na podstawie faktury Organizatora. Odwołanie zgłoszenia wymaga formy pisemnej i zostanie potwierdzone przez Organizatora.
 • Na dwa dni przed rozpoczęciem spotkania można wyznaczyć zastępstwo. Należy wówczas niezwłocznie powiadomić Organizatora.
 • MOVIDA zastrzega sobie prawo do odwołania spotkania i zmian w programie z przyczyn niezależnych od Organizatora. W przypadku odwołania spotkania koszty uczestnictwa zostaną zwrócone lub zaproponowany zostanie udział w innym spotkaniu, konferencji lub seminarium.
 • Podając w formularzu adres e-mail wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji od MOVIDA Sp. z o.o. s.k.
 • MOVIDA oświadcza, że jest czynnym płatnikiem VAT.

Koszt uczestnictwa zawiera:

Merytoryczną wartość spotkania
Wyżywienie (przerwy kawowe, obiady) oraz wspólne kolacje networkingowe
Materiały w formie pisemnej
Materiały w formie elektronicznej do pobrania po spotkaniu ze STREFY KLIENTA

KOSZT UCZESTNICTWA:

do 31.08.2022 - 4250 + 23% VAT
od 01.09.2022 - 4550 + 23% VAT

Przy zgłoszeniu 2 osób - rabat 5 %

Przy zgłoszeniu 3 i wiecej osób - rabat 7 %

Opiekę nad Państwa zgłoszeniem sprawuje 

Małgorzata Jasik

Key Account Manager
mjasik[at]movida.com.pl
tel.: (+48 22) 403 84 66

 

Nasi partnerzy: