GOSPODAROWANIE WODĄ W ZAKŁADZIE PRODUKCYJNYM

Kategoria: 
Produkcja - Utrzymanie ruchu
Szanowni Państwo 

Z ogromną przyjemnością zapraszam na masterclass „GOSPODAROWANIE WODĄ W ZAKŁADZIE PRODUKCYJNYM”, które odbędzie się w dniach 13-14-15 września 2022 roku w Warszawie.

Ważnym aspektem w optymalizacji, zużyciu i kosztach wody w przedsiębiorstwie przy jednoznacznym zachowaniu wymogów jakości są charakter przedsiębiorstwa, organizacja czy wyznaczone cele w firmie.

W trakcie masterclass przedstawione zostaną case study, które pozwolą poznać najbardziej efektywne i skuteczne rozwiązania funkcjonujące w zakładach produkcyjnych i zainspirują Państwa do znalezienia odpowiednich metod i narzędzi do zastosowania we własnej fabryce. Skutecznym do tego środkiem będzie wymiana doświadczeń, dyskusje oraz wieczory integracyjne powiązane z networkingiem.

Zaprezentowane zostaną przykładowe inwestycje środowiskowe, osuszanie osadu ściekowego, zarządzanie wodą procesową, obieg zamknięty, nowe technologie w zarządzaniu wodą i ściekami, a także jak zaangażować pracowników w oszczędzanie wody w zakładzie.

Szanowni Państwo, wróciliśmy do formuły stacjonarnej! Liczymy, że długa przerwa w spotkaniach także u Państwa wywołała potrzebę biznesowych kontaktów i zaowocuje udziałem w tym wydarzeniu licznego grona specjalistów.

Gorąco zachęcamy!

Izabella Kiriczok

Prezes

Maja Dobosz

Junior Project Manager

Kluczowe tematy 

O tym będziemy rozmawiać:

 • optymalizacja efektywności wykorzystania oraz kosztów zużycia wody
 • nowoczesne metody oczyszczania ścieków w zakładzie produkcyjnym
 • zamykanie obiegu wody technologicznej
 • efektywne zarządzanie gospodarką wodno-ściekową
 • odzysk wody ze ścieków - przykłady rozwiązań
Atuty spotkania 
 • bogaty PROGRAM MERYTORYCZNY – pogłębione case studies
 • metody OBNIŻENIA KOSZTÓW ZUŻYCIA WODY
 • EFEKTYWNE ZARZĄDZANIE gospodarką wodno-ściekową
 • ODZYSK WODY ZE ŚCIEKÓW - przykłady rozwiązań funkcjonujących w zakładzie
 • DEZYNFEKCJA WODY w zakładach
 • zaangażowanie współpracowników w OSZCZĘDZANIE WODY
Profil uczestników 

Na masterclass spotkają Państwo:

 • Dyrektorów i Kierowników ds. Mediów Technicznych
 • Dyrektorów i Kierowników ds. Ochrony Środowiska
 • Dyrektorów i Kierowników ds. Gospodarki Wodno-Ściekowej
 • Dyrektorów i Kierowników Oczyszczalni i Podczyszczalni Ścieków
 • Dyrektorów i Kierowników ds. Uzdatniania Wody
 • Dyrektorów i Kierowników ds. Technologii Wody
 • Dyrektorów i Kierowników ds. Utrzymania Ruchu
 • Głównych Energetyków
Warunki uczestnictwa 

Warunki uczestnictwa:

 • Po otrzymaniu wypełnionego formularza opiekun Klienta z ramienia MOVIDA prześle potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia oraz fakturę.
 • Opłata za spotkanie obejmuje dokumentację, posiłki i napoje. Cena nie zawiera kosztów noclegu oraz parkingu.
 • W przypadku odwołania zgłoszenia w terminie krótszym niż 14 dni przed rozpoczęciem spotkania wpłata na poczet uczestnictwa nie podlega zwrotowi. Nieodwołanie uczestnictwa i nie wzięcie udziału w spotkaniu spowoduje obciążenie pełnymi kosztami uczestnictwa.
 • Rezygnacja z udziału na 14 dni przed rozpoczęciem spotkania powoduje powstanie zobowiązania pokrycia pełnych kosztów udziału na podstawie faktury Organizatora. Odwołanie zgłoszenia wymaga formy pisemnej i zostanie potwierdzone przez Organizatora.
 • Na dwa dni przed rozpoczęciem spotkania można wyznaczyć zastępstwo. Należy wówczas niezwłocznie powiadomić Organizatora.
 • MOVIDA zastrzega sobie prawo do odwołania spotkania i zmian w programie z przyczyn niezależnych od Organizatora. W przypadku odwołania spotkania koszty uczestnictwa zostaną zwrócone lub zaproponowany zostanie udział w innym spotkaniu, konferencji lub seminarium.
 • Podając w formularzu adres e-mail wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji od MOVIDA Sp. z o.o. s.k.
 • MOVIDA oświadcza, że jest czynnym płatnikiem VAT.

Koszt uczestnictwa zawiera:

 • Merytoryczną wartość spotkania
 • Wyżywienie (przerwy kawowe, obiady) oraz wspólne kolacje networkingowe
 • Materiały w formie pisemnej
 • Materiały w formie elektronicznej do pobrania po spotkaniu ze STREFY KLIENTA

KOSZT UCZESTNICTWA:

do 29.08.2022 - 4250 + 23% VAT
od 30.08.2022 - 4550 + 23% VAT

Przy zgłoszeniu 2 osób - rabat 5 %

Przy zgłoszeniu 3 i wiecej osób - rabat 7 %

Opiekę nad Państwa zgłoszeniem sprawuje 

Maciej Pietruczuk

Senior Key Account Manager
mpietruczuk[at]movida.com.pl
tel. +48 22 626 81 38

 

Nasi partnerzy: