GOSPODAROWANIE WODĄ W ZAKŁADZIE PRODUKCYJNYM

Kategoria: 
Produkcja - Utrzymanie ruchu
Szanowni Państwo 

Z ogromną przyjemnością zapraszam na masterclass „GOSPODAROWANIE WODĄ W ZAKŁADZIE PRODUKCYJNYM”, które odbędzie się w dniach 13-14-15 września 2022 roku w Warszawie.

Ważnym aspektem w optymalizacji, zużyciu i kosztach wody w przedsiębiorstwie przy jednoznacznym zachowaniu wymogów jakości są charakter przedsiębiorstwa, organizacja czy wyznaczone cele w firmie.

W trakcie masterclass przedstawione zostaną case study, które pozwolą poznać najbardziej efektywne i skuteczne rozwiązania funkcjonujące w zakładach produkcyjnych i zainspirują Państwa do znalezienia odpowiednich metod i narzędzi do zastosowania we własnej fabryce. Skutecznym do tego środkiem będzie wymiana doświadczeń, dyskusje oraz wieczory integracyjne powiązane z networkingiem.

Zaprezentowane zostaną przykładowe inwestycje środowiskowe, osuszanie osadu ściekowego, zarządzanie wodą procesową, obieg zamknięty, nowe technologie w zarządzaniu wodą i ściekami, a także jak zaangażować pracowników w oszczędzanie wody w zakładzie.

Szanowni Państwo, wróciliśmy do formuły stacjonarnej! Liczymy, że długa przerwa w spotkaniach także u Państwa wywołała potrzebę biznesowych kontaktów i zaowocuje udziałem w tym wydarzeniu licznego grona specjalistów.

Gorąco zachęcamy!

Izabella Kiriczok

Prezes

Maja Dobosz

Project Manager

Kluczowe tematy 

O tym będziemy rozmawiać:

 • optymalizacja efektywności wykorzystania oraz kosztów zużycia wody
 • nowoczesne metody oczyszczania ścieków w zakładzie produkcyjnym
 • zamykanie obiegu wody technologicznej
 • efektywne zarządzanie gospodarką wodno-ściekową
 • odzysk wody ze ścieków - przykłady rozwiązań
Atuty spotkania 
 • bogaty PROGRAM MERYTORYCZNY – pogłębione case studies
 • metody OBNIŻENIA KOSZTÓW ZUŻYCIA WODY
 • EFEKTYWNE ZARZĄDZANIE gospodarką wodno-ściekową
 • ODZYSK WODY ZE ŚCIEKÓW - przykłady rozwiązań funkcjonujących w zakładzie
 • DEZYNFEKCJA WODY w zakładach
 • zaangażowanie współpracowników w OSZCZĘDZANIE WODY
Profil uczestników 

Na masterclass spotkają Państwo:

 • Dyrektorów i Kierowników ds. Mediów Technicznych
 • Dyrektorów i Kierowników ds. Ochrony Środowiska
 • Dyrektorów i Kierowników ds. Gospodarki Wodno-Ściekowej
 • Dyrektorów i Kierowników Oczyszczalni i Podczyszczalni Ścieków
 • Dyrektorów i Kierowników ds. Uzdatniania Wody
 • Dyrektorów i Kierowników ds. Technologii Wody
 • Dyrektorów i Kierowników ds. Utrzymania Ruchu
 • Głównych Energetyków
Prelegenci 
Petro Baibarak
Właściciel, SL-POLSKA Petro Baibarak
Od 16 lat zajmuje się dozownikami proporcjonalnymi. Takie doświadczenie dało mu wiedze o dopasowaniu dozowników proporcjonalnych do metody z wykorzystaniem dwutlenku chloru. Dezynfekcją wody zajmuje się od 2017 roku.
Paulina Bandrów
Technolog, BADER Polska Sp. z o.o.
Absolwentka Wydziału Chemicznego na Politechnice Wrocławskiej. Doktorantka inżynierii mechanicznej w Instytucie Maszyn Przepływowych im. Roberta Szewalskiego Polskiej Akademii Nauk w Gdańsku. Od 4 lat pracuje w branży Automotive w zakładzie produkcyjnym skórzanej tapicerki samochodowej Bader Polska na stanowisku Technologa. Obecnie pracuje na dziale dogarbowania i barwienia skór. Dodatkowo lider od strony firmy , tworzącej konsorcjum z Politechniką Wrocławską, Instytutem Maszyn Przepływowych im.Roberta Szewalskiego w Gdańsku i Instytutem Technologiczno- Przyrodniczym w Poznaniu, w Projekcie Aplikacyjnym POIR 04.01.04 dotyczącym nowych rozwiązań w utylizacji odpadów garbarskich, w tym także oczyszczaniu ścieków. Ukończone szkolenia audytora wewnętrznego ISO 9001 i 14001, a także Analizy FMEA procesów produkcyjnych wg AIAG&VDA.
Krzysztof Falkowski
Ekspert, Kingspan Water & Energy Sp. z o.o.
Od lat zajmuje się kompleksową obsługą inwestycji związanych z doborem i eksploatacją oczyszczalni ścieków.
Łukasz Gołek vel Amroziak
Engineering Department Leader, Procter & Gamble Operations Polska Sp. z o.o.
Absolwent Politechniki Łódzkiej na kierunkach Mechatronika, Automatyka i Robotyka oraz podyplomowo Bezpieczeństwo i Higiena Pracy. Od 8 lat związany z firmą Procter & Gamble w Aleksandrowie Łódzkim, gdzie pełnił role Inżyniera Procesu wytwarzania, Lidera Obszaru Produkcji, Project Managera, a od trzech lat Kierownika Działu Inżynieryjnego. Od kilku lat pełni funkcję Lidera Eliminacji Strat, szukając możliwości efektywniejszego wykorzystania dostępnych zasobów i redukując koszt przetwarzania materiałów, w tym odpadów produkcyjnych. Z obszarem podczyszczalni ścieków i gospodarki odpadami związany w ramach realizacji projektu niskotemperaturowej suszarni osadów.
Wojciech Marciniak
Kierownik Produkcji/ Specjalista Ochrony Środowiska, Laboratorium Kosmetyczne Joanna Sp. j.
Od 30 lat związany z Produkcją – zarówno z planowaniem produkcji jaki zarządzaniem działem. Od kilkunastu lat dodatkowo zajmuję się także szeroko rozumianą Ochroną Środowiska. Ukończone studia na kierunku ochrona środowiska oraz studia podyplomowe specjalność zarządzanie przedsiębiorstwem produkcyjnym.
Aneta Ogrodniczek
Business Development Manager. Europe, Centrum Rozwoju Biznesu
Absolwentka Ekonomii Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie oraz Zarzadzania na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. Specjalizuje się w tworzeniu i realizacji strategii rozwoju firm/produktów oraz restrukturyzacji. Rozwija i wspiera projekty związane z wdrażaniem proekologicznych technologii, posiada doświadczenia w tworzeniu firmy od wizji do ekspansji, prowadzeniu kompleksowych projektów IT do zarządzania przedsiębiorstwem, wdrażaniu nowych produktów na rynku oraz restrukturyzacji i audycie. Jest specjalistą z zakresu projektów związanych z ekologiczną mobilnością miejską. Wdraża i rozwija na rynku Polskim i europejskim innowacyjne projekty proekologiczne. Aktywnie uczestniczy w inicjatywach związanych z elektromobilnością i zrównoważonym rozwojem ale również przeciwdziałaniem skutkom zmian klimatu, w tym niedoborem wody. Stworzyła firmy: EcoCar – ekologiczne taksówki, Easyshare – aplikacja do współdzielenia przestrzeni miejskiej, wdraża na rynku europejskim ekologiczne generatory produkujące wodę z powietrza.
Arkadiusz Stachurski
Główny Technolog, Nijhuis Industries Central Europe Sp. z o.o.
Od 16 lat związany z branżą wodno-ściekową w przemyśle. Odpowiedzialny za rozruchy kluczowych instalacji, ich optymalizację oraz nadzór technologiczny w trakcie eksploatacji. Uruchomił ponad 40 oczyszczalni ścieków oraz instalacji odzysku wody ze ścieków w zakładach przemysłowych. Obecnie zaangażowany w projekty badawcze oraz wdrożeniowe, związane z odzyskiem wody ze ścieków w różnych gałęziach przemysłu (spożywczy, kosmetyczny, chemiczny, rafineryjny i inne).
Wojciech Suchański
Dyrektor Oddziału Wody i Ścieków, Brenntag Polska Sp. z o.o.
Małgorzata Zawilska-Rospędek
Niezależny Ekspert, Blogerka
Absolwentka specjalności Zaopatrzenie w Wodę, Unieszkodliwianie Ścieków i Osadów wydziału Inżynierii Środowiska na Politechnice Warszawskiej. Zasad Gospodarki Obiegu Zamkniętego uczyła się pracując w kompleksie fabryk przemysłu spożywczego. Brała udział w projektowaniu i rozruchu innowacyjnej oczyszczalni ścieków z odzyskiem energii i wody procesowej, oraz zarządzała gospodarką odpadami. Pasjonatka upraszczania życia i zmniejszania osobistego śladu wodnego. Prowadzi bloga „Inżynier w zielonych okularach”, gdzie dzieli się wypróbowanymi sposobami na bardziej ekologiczne i etyczne życie dla każdego.
Radosław Żyłka
Kierownik Działu Energetycznego, Suempol Sp. z o.o.
Absolwent dwóch politechnik: łódzkiej i białostockiej. Doktor nauk technicznych w dziedzinie inżynieria środowiska. Zawodowo przez 8 lat zajmował się technologią oczyszczania ścieków z przemysłu mleczarskiego. Półtora roku pełni funkcję kierownika działu energetycznego w zakładzie produkcyjnym Krynica Vitamin. Odpowiedzialny za pracę oczyszczalni ścieków, stacji uzdatniania wody, kotłowni, sprężarkowni. Autor i współautor licznych publikacji naukowych w dziedzinie oczyszczania ścieków przemysłowych oraz opracowań eksperckich i środowiskowych dla zakładów przetwórstwa spożywczego.
Warunki uczestnictwa 

Warunki uczestnictwa:

 • Po otrzymaniu wypełnionego formularza opiekun Klienta z ramienia MOVIDA prześle potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia oraz fakturę.
 • Opłata za spotkanie obejmuje dokumentację, posiłki i napoje. Cena nie zawiera kosztów noclegu oraz parkingu.
 • W przypadku odwołania zgłoszenia w terminie krótszym niż 14 dni przed rozpoczęciem spotkania wpłata na poczet uczestnictwa nie podlega zwrotowi. Nieodwołanie uczestnictwa i nie wzięcie udziału w spotkaniu spowoduje obciążenie pełnymi kosztami uczestnictwa.
 • Rezygnacja z udziału na 14 dni przed rozpoczęciem spotkania powoduje powstanie zobowiązania pokrycia pełnych kosztów udziału na podstawie faktury Organizatora. Odwołanie zgłoszenia wymaga formy pisemnej i zostanie potwierdzone przez Organizatora.
 • Na dwa dni przed rozpoczęciem spotkania można wyznaczyć zastępstwo. Należy wówczas niezwłocznie powiadomić Organizatora.
 • MOVIDA zastrzega sobie prawo do odwołania spotkania i zmian w programie z przyczyn niezależnych od Organizatora. W przypadku odwołania spotkania koszty uczestnictwa zostaną zwrócone lub zaproponowany zostanie udział w innym spotkaniu, konferencji lub seminarium.
 • Podając w formularzu adres e-mail wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji od MOVIDA Sp. z o.o. s.k.
 • MOVIDA oświadcza, że jest czynnym płatnikiem VAT.

Koszt uczestnictwa zawiera:

 • Merytoryczną wartość spotkania
 • Wyżywienie (przerwy kawowe, obiady) oraz wspólne kolacje networkingowe
 • Materiały w formie pisemnej
 • Materiały w formie elektronicznej do pobrania po spotkaniu ze STREFY KLIENTA

KOSZT UCZESTNICTWA:

do 29.08.2022 - 4250 + 23% VAT
od 30.08.2022 - 4550 + 23% VAT

Przy zgłoszeniu 2 osób - rabat 5 %

Przy zgłoszeniu 3 i wiecej osób - rabat 7 %

Opiekę nad Państwa zgłoszeniem sprawuje 

Maciej Pietruczuk

Senior Key Account Manager
mpietruczuk[at]movida.com.pl
tel. +48 22 626 81 38

 

Nasi partnerzy: