ZARZĄDZANIE ENERGIĄ W ZAKŁADACH PRODUKCYJNYCH

Kategoria: 
Energetyka - Paliwa - Gaz
Szanowni Państwo 

Z ogromną przyjemnością zapraszam na kolejną edycję masterclass „ZARZĄDZANIE ENERGIĄ W ZAKŁADACH PRODUKCYJNYCH”, które odbędzie się w dniach 24-26 maja 2022 roku.

Przedstawione w trakcie masterclass studia przypadków pozwolą poznać najbardziej efektywne i skuteczne rozwiązania funkcjonujące w zakładach produkcyjnych i będą stanowić inspirację do znalezienia odpowiednich metod i narzędzi do zastosowania we własnej fabryce. Skutecznym do tego środkiem będzie wymiana doświadczeń, dyskusje oraz dwa wieczory integracyjne powiązane z networkingiem.

Zajmiemy się analizą wykorzystania najkosztowniejszych mediów: sprężonego powietrza, energii elektrycznej i wody. W nowoczesnym zarządzaniu mediami jednym z kluczowych obszarów, w których poszukuje się możliwości doskonalenia jest niwelowanie kosztów głównie poprzez procesy optymalizacyjne. Mając na względzie rosnące ceny mediów oraz dbałość o środowisko naturalne, warto zastanowić się, w jaki sposób można skutecznie zminimalizować ich zużycie. Istniejące instrukcje BHP i instrukcji eksploatacji urządzeń budzą wiele wątpliwości wobec obowiązujących przepisów prawa. Warto zastanowić się, w jakie działania inwestować w zakładzie i jak niwelować straty w zakładzie.

Spotkanie, na które Państwa zapraszamy ma na celu ułatwienie wykonania codziennych zadań, czy to poprzez inspirowanie się rozwiązaniami zaprezentowanymi przez prelegentów praktyków, czy też przez liczne dyskusje w gronie uczestników, którzy też są ekspertami na co dzień zajmującymi się mediami.

BROSZURA SPOTKANIA Z FORMULARZEM ZGŁOSZENIOWYM 

Zapraszamy!

Maja Dobosz

Junior Project Manager

Izabella Kiriczok

Prezes

 

Kluczowe tematy 

BĘDZIEMY ROZMAWIAĆ O:

 • redukcji zużycia energii
 • korzyściach ze szkolenia użytkowników sprężonego powietrza
 • zakupie energii oraz gazu
 • wdrożeniu monitoringu energii
 • minimalizacji emisji CO2 
Profil uczestników 

Na masterclass spotkają Państwo:

 • Głównych Energetyków
 • Głównych Inżynierów ds. Energetycznych
 • Głównych Inżynierów ds. Zarządzania Mediami
 • Dyrektorów i Kierowników Działu Energetycznego
 • Dyrektorów i Kierowników Technicznych
 • Dyrektorów i Kierowników Infrastruktury
 • Dyrektorów i Kierowników ds. Utrzymania Obiektu
 • Kierowników Zakładu Energetycznego
 • Kierowników Serwisu Technicznego
 • Managerów Obszaru Urządzeń Energetycznych
 • Technologów ds. Gospodarki Mediami Przemysłowymi
 • Inżynierów Projektu
Prelegenci 
Jacek Dobiech
Expert w Dziale Zarządzania Energią, Ochroną Środowiska i BHP, LG ELECTRONICS WROCŁAW Sp. z o.o.
Absolwent Wydziału Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska Politechniki Łódzkiej w specjalności Bezpieczeństwo Procesowe. Po studiach 6 lat pracy w Zespole Zarządzania Bezpieczeństwem Procesowym na Politechnice Łódzkiej. Od 2007 roku pracownik LG Electronics Wrocław zajmujący się utrzymaniem obiektu produkcyjnego i instalacji mediów. Od 2016 roku osoba odpowiedzialna za zakup energii elektrycznej i gazu dla Fabryki LG Electronics Wrocław oraz także przygotowywanie i wdrażanie planów ograniczania kosztów zużycia mediów zgodnie z polityką firmy. Audytor wewnętrzny systemów zarządzania zgodnych z normami ISO 14001, ISO 45001 oraz ISO 50001.
Robert Dżugan
Właściciel Energochron, Audytor, Doradca zawodowy, Wykładowca
Absolwent Akademii Górniczo-Hutniczej na kierunku Elektrotechnika – Elektroenergetyka – Specjalizacja Technika Wysokich Napięć Absolwent Wyższej Inżynierskiej Szkoły Bezpieczeństwa i Organizacji Pracy w Radomiu na kierunku Bezpieczeństwo i Higiena Pracy Od 21 lat współpracuje w zakresie badań urządzeń i wyrobów elektroenergetycznych z krajowymi i zagranicznymi laboratoriami badawczymi oraz uczelniami; (CIOP-PIB, Instytut Energetyki, Instytut Elektrotechniki, AGH, Politechnika Śląska, Politechnika Wrocławska). Jest członkiem Komisji Kwalifikacyjnej SEB przeprowadzającej egzaminy kwalifikacyjne uprawnień energetycznych, członkiem w Komitecie Bezpieczeństwa w Elektryce SEP; członkiem Polskiej Akademii Nauk w Sekcji Elektrotechnika – Materiałoznawstwo Elektrotechniczne oraz członkiem z prawem głosu w Komitecie Technicznym nr 72 przy Polskim Komitecie Normalizacyjnym, a także członkiem Stowarzyszenia Elektryków Polskich i członkiem Polskiej Izby Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Kolei. Zajmuje się także wykonywaniem audytów - w zakresie Prawa Energetycznego wraz z nowym rozporządzeniem oraz opracowaniem instrukcji organizacji bezpiecznej pracy i instrukcji eksploatacji urządzeń energetycznych, Prawa Budowlanego, Kodeksu Pracy, norm PN-EN ISO 9001, PN-EN ISO 14001, PN ISO 45001. Jest wykładowcą i egzaminatorem w zakresie uzyskania certyfikatów zgodności dla kadry kierowniczej i pracowników liniowych z normą SCC/ VCA (międzynarodowy standard systemu bezpieczeństwa prac). Współtwórca wielu patentów i wzorów użytkowych sprzętu ochronnego. Na ostatnim spotkaniu Prelegent otrzymał najwyższą średnią ocenę 5,75 w skali od 1 do 6.
Lucjan Górowski
Kierownik Utrzymania Ruchu, TOKAI COBEX Polska Sp. z o.o.
Absolwent Politechniki Rzeszowskiej, od 16 lat pracuje w Tokai Cobex jako 6 Sigma Black Belt, kierownik działu inwestycji, a obecnie kierownik utrzymania ruchu.
Wojciech Halkiewicz
Prezes Zarządu, 7bar Sp. z o.o.
Uznany ekspert w dziedzinie techniki sprężonego powietrza. Absolwent Politechniki Poznańskiej specjalności Systemy i Urządzenia Energetyczne – Maszyny Przepływowe. Pracował w pierwszej w Polsce fabryce sprężarek śrubowych powietrza. Autor wielu publikacji technicznych dotyczących racjonalnej produkcji i wykorzystania sprężonego powietrza oraz popularyzujących tę dziedzinę.
mgr inż. Andrzej Jurkiewicz
Prezes Zarządu, eGIE Sp. z o.o. Opole
Autor lub współautor ok. 100 audytów energetycznych przemysłowych i ponad 300 audytów energetycznych innych obiektów (szpitale, szkoły, urzędy, budynki mieszkalne), współautor lub autor kilkudziesięciu założeń do planów zaopatrzenia gminy w energię elektryczną, ciepło i paliwa gazowe oraz programów gospodarki niskoemisyjnej w gminach. W latach 2002-2020 wdrożonych ok. 100 programów modernizacyjnych w budynkach i zakładach przemysłowych związanych z oszczędnością energii. Specjalista w zakresie kontraktów typu ESCO. Liczne publikacje w czasopismach branżowych (Utrzymanie Ruchu, Doradca Energetyczny, Energia i Budynek, Nowa Energia, Energetyka Cieplna i Zawodowa). Autor poradnika internetowego dla audytorów energetycznych: www.audyt-energetyczny.net Wykładowca na studiach podyplomowych oraz kursach i szkoleniach z zakresu OZE i audytów energetycznych. Współtwórca systemu SyNiS (system do zarządzania energią wdrożony w ponad 170 obiektach).
Szymon Manikowski
Audytor efektywności energetycznej, Właściciel, Key Energy
Absolwent Politechniki Wrocławskiej na kierunku Automatyka i Robotyka. Od 11 lat zawodowo związany z zagadnieniem poprawy efektywności energetycznej w przedsiębiorstwach. Praktyk i specjalista, kierownik projektu kilkudziesięciu audytów energetycznych przedsiębiorstwa i projektów poprawy efektywności energetycznej. Uczestniczył w projektach optymalizacji energetycznej dużych przedsiębiorstw z branż m.in. automotiv, spożywczej, chemii budowlanej, przemysłu tekstylnego, przemysłu wydobywczego, produkcji urządzeń AGD i innych. Uczestnik systemu Białych Certyfikatów od początku jego powstania. Audytor efektywności energetycznej sporządzający audyty na potrzeby pozyskiwania Certyfikatów. Założyciel firmy konsultingowej Key Energy specjalizującej się w procesie audytu energetycznego i poprawy efektywności energetycznej przedsiębiorstw.
Wiesław Olasek
Audytor energetyczny, Operator Doradztwo Techniczno-Finansowe
Absolwent Technikum Nukleonicznego o specjalności elektronika jądrowa, następnie Wojskowa Akademia Techniczna. Po studiach nauczyciel akademicki w WAT oraz programista w Wojskowym Instytucie Technicznym Uzbrojenia. Od 1998 roku samodzielna działalność gospodarcza we własnych firmach (prezes zarządu spółek z o.o., spółki akcyjnej oraz uždaroji akcinė bendrovė – UAB na Litwie) związanych z inwestycjami i energetyką. Przez pewien okres konsultant zamówień publicznych. Od wielu lat zajmuje się modernizacją systemów energetycznych ze szczególnym uwzględnieniem wykorzystania kogeneracji w różnych konfiguracjach: z absorpcją (trigeneracja), z kotłami odzysknicowe (poligeneracja), z fotowoltaiką, pompami ciepła oraz odzyskiem energii odpadowej w tym ciepła z technologii i pneumatyki. Rzecznik interesu inwestora – nie sprzedaje żadnych urządzeń ani technologii. Autor wielu artykułów, dostępnych na stronie internetowej firmy, propagujących zagadnienia związane między innymi z kogeneracją.
Marcin Treśka
Industrial Process Excellence Manager, Faurecia Interiors
Absolwent Politechniki Krakowskiej. Blisko 20 lat w firmach związanych z przetwórstwem tworzyw sztucznych w przemyśle motoryzacyjnym. Doświadczenie na stanowiskach zarządzania produkcją, technologii oraz utrzymania ruchu. Obecnie odpowiedzialny za system utrzymania ruchu w fabrykach Grupy Biznesowej - Faurecia Interiors.
Tomasz Spychalski
Group Facility Manager, Raben Real Estate Poland Sp. z o.o.
Absolwent Wydziału Elektrycznego Politechniki Poznańskiej oraz Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Od ok. 11 lat związany z branżą Facility Management. Od 2016 roku Group Facility Manager w Grupie Raben odpowiedzialny, wraz z zespołem, za zapewnienie bezpieczeństwa nieruchomości, optymalnej jakości usług oraz optymalizacji kosztów FM poprzez budowanie oraz optymalizacje procesów w zarządzanym obszarze. Uprzednio, przez 5 lat, budował doświadczenie w dziedzinie FM poprzez zarządzanie bieżącą obsługą techniczną nieruchomości, pracą nad optymalizacją kosztów eksploatacji obiektów oraz integracją procesów w zakresie utrzymania nieruchomości w jednej z wiodących na rynku firm z branży retail.
Dariusz Szymkiewicz
Prawnik i Kierownik Obrotu Mediami Energetycznymi, Zakład Poligraficzny Pol-Mak Sp. J.
Absolwent kierunków: Zarządzanie i Marketing na Wyższej Szkole Zarządzania i Bankowości w Poznaniu, Prawo na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Controlling na Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu. Posiadacz certyfikatu Prince2 Foundation oraz FCE wydanego przez The British Council. Zawodowo prawnik pracujący od pięciu lat dla spółki pod firmą Zakład Poligraficzny Pol–Mak P.D. Makowiak sp.j. oraz Kierownik Obrotu Mediami Energetycznymi w Pol–Mak Iława sp. z o.o. W swojej pracy, oprócz kwestii prawnych, zajmuje się przygotowywaniem strategii zakupu gazu oraz uprawnień do emisji CO2 dla dwóch spółek, zakupem instrumentów terminowych na TGE, analizuje trendy cenowe i szuka najlepszych okazji dla zabezpieczenia interesów firmy na rynku oraz skupia się na redukcji kosztów. Do pola jego zainteresowań zaliczyć należy również poprawę efektywności energetycznej zakładów produkcyjnych oraz analizę techniczną akcji spółek amerykańskiej giełdy papierów wartościowych.
Warunki uczestnictwa 

Warunki uczestnictwa:

 • Po otrzymaniu wypełnionego formularza opiekun Klienta z ramienia MOVIDA prześle potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia oraz fakturę.
 • Opłata za spotkanie obejmuje dokumentację, posiłki i napoje. Cena nie zawiera kosztów noclegu oraz parkingu.
 • W przypadku odwołania zgłoszenia w terminie krótszym niż 14 dni przed rozpoczęciem spotkania wpłata na poczet uczestnictwa nie podlega zwrotowi. Nieodwołanie uczestnictwa i nie wzięcie udziału w spotkaniu spowoduje obciążenie pełnymi kosztami uczestnictwa.
 • Rezygnacja z udziału na 14 dni przed rozpoczęciem spotkania powoduje powstanie zobowiązania pokrycia pełnych kosztów udziału na podstawie faktury Organizatora. Odwołanie zgłoszenia wymaga formy pisemnej i zostanie potwierdzone przez Organizatora.
 • Na dwa dni przed rozpoczęciem spotkania można wyznaczyć zastępstwo. Należy wówczas niezwłocznie powiadomić Organizatora.
 • MOVIDA zastrzega sobie prawo do odwołania spotkania i zmian w programie z przyczyn niezależnych od Organizatora. W przypadku odwołania spotkania koszty uczestnictwa zostaną zwrócone lub zaproponowany zostanie udział w innym spotkaniu, konferencji lub seminarium.
 • Podając w formularzu adres e-mail wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji od MOVIDA Sp. z o.o. s.k.
 • MOVIDA oświadcza, że jest czynnym płatnikiem VAT.

Koszt uczestnictwa zawiera:

 • Merytoryczną wartość spotkania
 • Wyżywienie (przerwy kawowe, obiady) oraz wspólne kolacje networkingowe
 • Materiały w formie pisemnej
 • Materiały w formie elektronicznej do pobrania po spotkaniu ze STREFY KLIENTA

KOSZT UCZESTNICTWA:

do 13.05.2022 - 4150 + 23% VAT
od 14.05.2022 - 4450 + 23% VAT

Przy zgłoszeniu 2 osób - rabat 5 %

Przy zgłoszeniu 3 i wiecej osób - rabat 7 %

Opiekę nad Państwa zgłoszeniem sprawuje 

Maciej Pietruczuk

Senior Key Account Manager
mpietruczuk[at]movida.com.pl
tel. +48 22 626 81 38

 

Nasi partnerzy: