EKO-MAGAZYN

Kategoria: 
Logistyka - Dystrybucja - Magazyn
Szanowni Państwo 

Z ogromną przyjemnością zapraszamy na dwa zintegrowane spotkania online „ZIELONY MAGAZYN 2022 - energia odnawialna » ekologistyka » circular economy

Tym razem logistyka w zielonej odsłonie, czyli wszystko o funkcjonowaniu obiektów magazynowych przy jak najmniejszym wpływie na środowisko naturalne.

Uzupełnieniem części merytorycznej spotkania będzie wirtualne zwiedzanie nowoczesnego magazynu centralnego PepsiCo zarządzanego przez ID Logistics.

Jesteśmy świadkami i podłożem wielkich, negatywnych zmian w otaczającej nas biosferze. Jednocześnie zmienia się świadomość społeczna. Już wiemy, chcemy zatrzymać nieuchronne a przynajmniej możliwie zneutralizować wpływ cywilizacji na klimat.

Czy możliwa jest zatem ochrona bioróżnorodności przy dalszym rozwoju infrastruktury logistycznej i przemysłu? Jak uczynić magazyn neutralnym i czy to w ogóle możliwe? Czy Europejski Zielony Ład to obowiązek czy wybór?

Dla niektórych z Państwa eko to jeszcze projekt, dla innych już wprowadzone i działające z powodzeniem rozwiązania. Celem naszego spotkania jest intensywna wymiana myśli, wiedzy i doświadczeń.

Zaproszeni eksperci podzielą się z Państwem swoją wiedzą i kompetencjami.

Porozmawiamy o automatyzacji i digitalizacji obszaru logistyki. Poruszymy temat paperless, czyli tego jak dokumenty papierowe odchodzą do lamusa. Omówimy zasady ekologicznej certyfikacji obiektów magazynowych oraz jak zapewnić maksymalną energooszczędność.

Nasi Goście to Dyrektorzy, Kierownicy, Managerowie Ochrony Środowiska obszaru Logistyki i Zrównoważonego Rozwoju.

ZIELONY MAGAZYN 2022 to cztery dni tematycznych spotkań i wymiany doświadczeń.

Jesteśmy przekonani, że nasze spotkanie zaowocuje u Państwa potrzebą i śmiałością do wprowadzenia zmian. Liczymy na to, że otrzymają Państwo pozytywną dawkę energii do działania oraz wiedzę niezbędną do omijania przeszkód. 

Broszura spotkania wraz z formularzem zgłoszeniowym

Do zobaczenia!

Anna Wiśniarowska

Junior Project Manager

Izabella Kiriczok

Prezes

 

MOVIDA#connected to najlepsze praktyki konferencyjne w formacie online! 
• merytoryczne prelekcje wygłoszone przez doświadczonych ekspertów
• pogłębione i inspirujące case studies
• wirtualne techniczne zwiedzanie
• doskonała platforma wymiany wiedzy i doświadczeń
• sprawdzone rozwiązania i inspiracje z rynku
• dyskusje networkingowe

Kluczowe tematy 

Wiodące tematy:

 • ekologia w praktyce w ID LOGISTICS – WIRTUALNE ZWIEDZANIE MAGAZYNU PEPSICO
 • skuteczne DĄŻENIE DO NISKOEMISYJNOŚCI
 • FOTOWOLTAIKA, jak zacząć drogę do energetycznej niezależności
 • innowacja w słonecznej energii – OGNIWA PEROWSKITOWE technologia jutra
 • PAPERLESS, cyfryzacja obszaru logistyki
 • EKO CERTYFIKACJA - rodzaje, rozwiązania, standardy
 • EKOLOGIA W MAGAZYNIE – korzyści czy straty
Atuty spotkania 

MOVIDA#CONNECTED zachowuje wszystkie tak wysoko cenione przez Uczestników, cechy masterclass: zarówno prelegenci, jak i uczestnicy to praktycy o znaczącym doświadczeniu, a w meritum klasy master wpleciony został czas na wymianę doświadczeń, interaktywne dyskusje i skuteczny networking

Prelegenci 
Daniel Dziedzic
Wiceprezes Zarządu, EkoEnergia Polska sp. z o.o.
Z firmą EkoEnergia Polska związany od ponad 6 lat. Specjalista, projektant i kierownik budowy, posiadający uprawnienia budowlane w zakresie projektowania i kierowania robotami bez ograniczeń w zakresie Instalacji elektrycznych i elektroenergetycznych od 2013r. Ma doświadczenie przy projektowaniu i nadzorowaniu inwestycji fotowoltaicznych liniowych i kubaturowych w zakresie instalacji i sieci elektrycznych i elektroenergetyczne o napięciu 0,4kV/15kV. Posiada Certyfikat UDT w zakresie instalacji fotowoltaicznych oraz Uprawnienia (eksploatacja i dozór ) SEP E+D bez ograniczeń napięciowych. Z tematyką odnawialnych źródeł energii związany od 2013 roku. Promotor szerzenia edukacji w zakresie OZE wśród młodzieży. W latach 2018-2020 Opiekun-mentor 2 letniego innowacyjnego modelu kształcenia praktycznego dla klas TECHNIK URZĄDZEŃ I SYSTEMÓW ENERGETYKI ODNAWIALNEJ Zespołu Szkół Informatycznych w Kielcach w ramach programu „Uczeń Zawodowiec”. Ukończył na WSKSiM w Toruniu, Studia Podyplomowe na kierunku: Master of Business Administration(MBA).
Jakub Krzewina
Group Sustainability Manager, Grupa Raben
Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Od zawsze oddany idei zrównoważonego rozwoju. W 2013 roku przeszedł na korporacyjną „stronę mocy” do Grupy Raben, gdzie pracuje do dzisiaj. Zaczynał jako specjalista w dziale marketingu, aby po roku wyjechać jako menadżer do Holandii na 2 lata. W 2017 roku wrócił do centrali firmy w Polsce podejmując się wyzwania rozwinięcia i wzmocnienia działań CSR w Grupie Raben. Jako Menadżer ds. zrównoważonego rozwoju odpowiada za: strategię i realizację celów ESG (szczególnie kwestie klimatyczne), koordynację strategicznych projektów, raportowanie niefinansowe, a także pełni rolę konsultanta Zarządu w kwestiach dotyczących społecznej odpowiedzialności biznesu – zarówno na poziomie strategicznym, jak i konkretnych rozwiązań projektowych. Jako, że zrównoważony rozwój to jego pasja – nie stroni od osobistego zaangażowania i samodzielnie realizuje niektóre inicjatywy takie jak np. sadzenie drzew lub sprzątnie świata.
Michał Litewnicki
Environment and Green Business Team Manager, Skanska
Menadżer zespołu Środowiska i Zielonego Biznesu w spółce budowlanej Skanska Central Europe. Z wykształcenia inżynier środowiska wewnętrznego. Wraz z zespołem zajmuje się zarówno aspektami środowiskowymi jak i szeroko rozumianymi aspektami zielonego budownictwa. Działania zespołu Środowiska i Zielonego Biznesu mają na celu zminimalizowania wpływu naszej działalności na środowisko jak i pomóc naszym klientom w budowie zrównoważonych projektów.
Bartłomiej Szewczykowski
Prezes Zarządu, Lime Access sp. z o.o.
Humanista z zamiłowaniem do matematyki i nauk przyrodniczych. Od blisko 10 lat zaangażowany w tworzenie informatycznych narzędzi wspierających procesy bezpieczeństwa i ochrony środowiska w organizacjach o globalnym zasięgu. Współtwórca aplikacji LimeBook i członek zarządu spółki Lime Access. Zainteresowany wpływem technologii na człowieka i jego środowisko.
Jerzy Wójcik
Architekt, PLGBC Polskie Stowarzyszenie Budownictwa Ekologicznego
LEED AP BD+C, BREEAM AP, WELL AP, BREEAM International and In-Use Assessor, WELL AP, Architekt IARP. Jest jednym z pierwszych akredytowanych specjalistów LEED w Polsce, konsultantem LEED, BREEAM i WELL oraz prezesem firmy doradczej JW+A. Doświadczenie w roli konsultanta zielonego budownictwa obejmuje projekty o łącznej wielkości ponad 1 000 000 m2, w tym projekty z certyfikatami LEED Platinum oraz BREEAM Outstanding nominowane do nagród BREEAM Awards w roku 2018 i 2019. Uzyskał tytuł magistra inżyniera architekta na Politechnice Krakowskiej w 2008 r. Studiował też na Uniwersytecie Tennessee, USA (2007) oraz Uniwersytecie Manchester, UK (2006). W 2015 r ukończył program pomiaru i raportowania emisji gazów cieplarnianych na Uniwersytecie Harward w Bostonie, USA.
Warunki uczestnictwa 

POTWIERDZENIE I WARUNKI UCZESTNICTWA

 • Po otrzymaniu wypełnionego formularza opiekun Klienta z ramienia MOVIDA prześle potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia oraz fakturę. Trzy dni przed terminem rozpoczęcia masterclass, otrzymają Państwo indywidualny kod dostępu i link do spotkania on-line.
 • Na dwa dni przed rozpoczęciem spotkania można wyznaczyć zastępstwo. Należy wówczas niezwłocznie powiadomić Organizatora.
 • W przypadku odwołania zgłoszenia w terminie krótszym niż 7 dni przed rozpoczęciem spotkania wpłata na poczet uczestnictwa nie podlega zwrotowi. Nieodwołanie uczestnictwa i nie wzięcie udziału w spotkaniu spowoduje obciążenie pełnymi kosztami uczestnictwa.
 • Rezygnacja z udziału na 7 dni przed rozpoczęciem spotkania powoduje powstanie zobowiązania pokrycia pełnych kosztów udziału na podstawie faktury Organizatora. Odwołanie zgłoszenia wymaga formy pisemnej i zostanie potwierdzone przez Organizatora.
 • MOVIDA zastrzega sobie prawo do odwołania spotkania i zmian w programie z przyczyn niezależnych od Organizatora. W przypadku odwołania spotkania koszty uczestnictwa zostaną zwrócone lub zaproponowany zostanie udział w innym spotkaniu, konferencji lub seminarium.
 • MOVIDA oświadcza, że jest czynnym płatnikiem VAT.

KOSZT UCZESTNICTWA: 1390zł + 23% VAT

Przy zgłoszeniu 2 osób lub na 2 spotkania- rabat 5%

Opiekę nad Państwa zgłoszeniem sprawuje 

Alicja Mrozowicz

Senior Key Account Manager
amrozowicz[at]movida.com.pl
tel. +48 22 626 81 38

Marcin Horodelski

Head of KAM Group
mhorodelski[at]movida.com.pl
tel.: +48 22 626 81 38

 

Nasi partnerzy: