Doskonalenie organizacji i efektywność operacyjna, analiza ryzyka, rozwój dostawców

Kategoria: 
Jakość
Szanowni Państwo 

Serdecznie zapraszamy na VIII edycję Forum MANAGERÓW JAKOŚCI W PRZEMYŚLE w formule MOVIDA#CONNECTED. Będą to dwa uzupełniające się wydarzenia online w terminach:

Jakie wskaźniki efektywności wybrać i jak je mierzyć? Wszystko zależy od charakteru przedsiębiorstwa, kultury jakości i organizacji oraz obecnego stanu i wyznaczonych w tym obszarze celów.

Pragniemy Państwa zainspirować i zachęcić do wspólnej dyskusji o wyzwaniach i doświadczeniach w pracy menadżera jakości.

Oprócz analizy kluczowych wskaźników efektywności w obszarze doskonalenia jakości, zaprezentujemy procesowe podejście w zarządzaniu, sprawdzone narzędzia pomiaru i analizy danych, a także aspekty zarządzania ryzykiem.

Zachęcam do zapoznania się z programem spotkań. W przypadku pytań jestem do Państwa dyspozycji pod adresem kdutkalska[at]movida.com.pl.

Spotkajmy się online!

25 stycznia 2022, 10.00 -14.30

26 stycznia 2022, 10.00 -13.30

BROSZURA SPOTKANIA WRAZ Z FORMULARZEM ZGŁOSZENIOWYM

Katarzyna Dutkalska

Conference Director

Izabella Kiriczok

Prezes

 

 

MOVIDA#connected to najlepsze praktyki konferencyjne w formacie online!
• merytoryczne prelekcje wygłoszone przez doświadczonych ekspertów
• wyłącznie studia przypadków
• wymiana doświadczeń
• dyskusje networkingowe

Kluczowe tematy 

O TYM BĘDZIEMY ROZMAWIAĆ:

 • jak osiągnąć DOSKONAŁOŚĆ I EFEKTYWNOŚĆ OPERACYJNĄ w organizacji?
 • jakościowy ROZWÓJ DOSTAWCÓW w projekcie
 • zarządzanie DOKUMENTACJĄ JAKOŚCIOWĄ w cyfrowym świecie
 • DLACZEGO NIE pracować zgodnie z podręcznikiem FMEA AIAG & VDA ED. 1? – analiza w kontekście motoryzacji i innych branż
 • DOSKONALENIE ORGANIZACJI poprzez wdrażanie pozyskanych doświadczeń – PROCES LESSONS LEARNED
Atuty spotkania 

MOVIDA#CONNECTED zachowuje wszystkie tak wysoko cenione przez Uczestników, cechy masterclass: zarówno prelegenci, jak i uczestnicy to praktycy o znaczącym doświadczeniu, a w meritum klasy master wpleciony został czas na wymianę doświadczeń, interaktywne dyskusje i skuteczny networking.

Profil uczestników 

Na FORUM spotkają Państwo:

 • Dyrektorów i Kierowników ds. Jakości
 • Dyrektorów Zarządzania Jakością
 • Dyrektorów i Kierowników ds. Zapewnienia Jakości
 • Dyrektorów i Kierowników ds. Kontroli Jakości
 • Dyrektorów i Kierowników ds. Jakości Dostawców
 • Pełnomocników Zarządu ds. Jakości
 • Pełnomocników ds. Systemów Zarządzania Jakością 
 • Audytorów
 • Dyrektorów i Kierowników Łańcucha Dostaw
 • Dyrektorów i Kierowników Działów Zakupów
 • Głównych Specjalistów/Specjalistów ds. Zapewnienia Jakości
 • Inżynierów Jakości Dostawców
 • Głównych Specjalistów/Specjalistów ds. Zapewnienia Jakości Dostaw
 • kadrę zarządzającą i osoby odpowiedzialne za nadzór nad systemami zarządzania i zapewnienia jakości w firmie 
Prelegenci 
Mateusz Buława
Menedżer Jakości Zaawansowanej i Dostawców, BorgWarner Sp. z o.o.
Absolwent Politechniki Rzeszowskiej na kierunku Towaroznawstwo. Od 7 lat związany z firmą BorgWarner Poland Sp. z o.o., obecnie odpowiedzialny za jakościowy rozwój produktu w fazie projektowej i seryjnej, uwzględniając aktywności związane z APQP klienta i dostawców. Członek globalnego zespołu zajmującego się unifikacją strategii związanej z jakościowym rozwojem dostawców.
dr Tomasz Greber
Ekspert ds. Zarządzania Jakością, PROQUAL Management Institute
Od ponad 20 lat zajmuje się zagadnieniami związanymi z systemami zarządzania jakością i środowiskiem, metodami statystycznymi w zarządzaniu jakością, organizacją pracy, auditami oraz badaniami ankietowymi, podejściami KAIZEN/Lean oraz Six Sigma. Wdraża i doskonali systemy zarządzania, prowadzi szkolenia dla auditorów pierwszej, drugiej i trzeciej strony. Moderuje warsztaty grup zajmujących się analizą ryzyka w procesach produkcyjnych, handlowych i logistycznych. Prowadzi warsztaty, projekty oraz konsultuje firmy z różnych branż. Prowadzi również zajęcia na państwowych i prywatnych uczelniach wyższych oraz studiach podyplomowych. Jest ekspertem Dolnośląskiej Nagrody Jakości, redaktorem naczelnym magazynu „Zarządzanie Jakością”, członkiem Rady Sterującej jednostki certyfikacyjnej, auditorem systemów zarządzania jakością. Publikuje w czasopismach Zarządzanie Jakością, Normalizacja, LAB, Problemy Jakości, Computerland oraz wydawnictwach konferencyjnych. Jest autorem książki „Statystyczne sterowanie procesami – doskonalenie jakości z pakietem STATISTICA” i współautorem książki „Zarządzanie jakością w procesie integracji europejskiej”. Prowadzi warsztaty doskonalące dla auditorów m.in. w oparciu o wytyczne m.in. ISO 19011 i ISO 9004. Ma ogromne doświadczenie w zakresie zarządzania jakością, potwierdzone wieloma zrealizowanymi projektami oraz licznymi publikacjami z tego zakresu.
Martyna Hómin
Partner Zarządzający/ Konsultant/ Trener w 2M Consulting Sp. z o.o.
Jest ekspertem w zakresie zarządzania wiedzą, procesów Lean HR oraz Kaizen. Jest odpowiedzialna za rozwój i przeprowadzanie Assesment Center oraz Development Center u Klientów w celu zweryfikowania i rozwoju kompetencji pracowników. Poza tym kieruje i nadzoruje projekty rozwoju umiejętności interpersonalnych oraz rozwija i wdraża filar Education and Training w ramach projektów TPM. Specjalizuje się we wdrażaniu metody Lean a w szczególności TWI (Training Within Industry), opracowywaniu Arkuszy Podziału Pracy, instruowaniu pracowników w przygotowaniu szkoleń i ich realizacji na obszarach produkcyjnych, w budowaniu matryc umiejętności i kompetencji.
Dominik Skórski
Business Development Manager, APN Promise S.A.
Posiada uprawnienia audytora wewnętrznego systemów zarządzania jakością, środowiskiem i bhp. Kilkuletnie doświadczenie wyniesione z pracy w czołowej globalnej Jednostce Certyfikacyjnej przekuwa w narzędzia IT mające na celu wsparcie obszarów jakościowych w cyfrowej transformacji.
Bogusław Zawisza
Dyrektor Działu Jakości, BWI Poland Technologies Sp. z o.o.
Absolwent Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie na kierunku Mechanika i Budowa Maszyn. Od 20 lat związany z branżą automotive. Zatrudniony obecnie w Firmie BWI Krosno na stanowisku Quality Manager ’a, które zajmuje od 6 lat. Posiada szerokie doświadczenie zdobyte podczas pracy na stanowiskach: Lean - Six Sigma Koordynator, Kierownika Działu Jakości, Szef Produkcji, Launch Manager. Posiada doświadczenie w zakresie uruchamiania nowych produktów dla kluczowych producentów z branży automotive – PSA, GM, Audi, Ferrari, BMW, Ford, Volvo, LR. Trener-praktyk mający na swoim koncie wdrożenie szeregu projektów optymalizacyjnych zarówno w zakresie procesów produkcyjnych, jak i usługowych. Certyfikowany Black Belt Six Sigma, opiekun projektów Green Belt w zakładzie pracy.
Partnerzy 

PARTNERZY TEMATYCZNI:

       

 

Warunki uczestnictwa 

POTWIERDZENIE I WARUNKI UCZESTNICTWA

 • Po otrzymaniu wypełnionego formularza opiekun Klienta z ramienia MOVIDA prześle potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia oraz fakturę. Trzy dni przed terminem rozpoczęcia masterclass, otrzymają Państwo indywidualny kod dostępu i link do spotkania on-line.
 • Na dwa dni przed rozpoczęciem spotkania można wyznaczyć zastępstwo. Należy wówczas niezwłocznie powiadomić Organizatora.
 • W przypadku odwołania zgłoszenia w terminie krótszym niż 7 dni przed rozpoczęciem spotkania wpłata na poczet uczestnictwa nie podlega zwrotowi. Nieodwołanie uczestnictwa i nie wzięcie udziału w spotkaniu spowoduje obciążenie pełnymi kosztami uczestnictwa.
 • Rezygnacja z udziału na 7 dni przed rozpoczęciem spotkania powoduje powstanie zobowiązania pokrycia pełnych kosztów udziału na podstawie faktury Organizatora. Odwołanie zgłoszenia wymaga formy pisemnej i zostanie potwierdzone przez Organizatora.
 • MOVIDA zastrzega sobie prawo do odwołania spotkania i zmian w programie z przyczyn niezależnych od Organizatora. W przypadku odwołania spotkania koszty uczestnictwa zostaną zwrócone lub zaproponowany zostanie udział w innym spotkaniu, konferencji lub seminarium.
 • MOVIDA oświadcza, że jest czynnym płatnikiem VAT.

KOSZT UCZESTNICTWA: 1390zł + 23% VAT

Przy zgłoszeniu 2 osób lub na 2 spotkania- rabat 5%

Opiekę nad Państwa zgłoszeniem sprawuje 

Małgorzata Jasik

Key Account Manager
mjasik[at]movida.com.pl
tel.: (+48 22) 403 84 66

 

Nasi partnerzy: