Wskaźniki efektywności, podejście procesowe, zarządzanie ryzykiem jakościowym, wdrożenia nowych produktów

Kategoria: 
Jakość
Szanowni Państwo 

Serdecznie zapraszamy na VIII edycję Forum MANAGERÓW JAKOŚCI W PRZEMYŚLE w formule MOVIDA#CONNECTED. Będą to dwa uzupełniające się wydarzenia online w terminach:

Jakie wskaźniki efektywności wybrać i jak je mierzyć? Wszystko zależy od charakteru przedsiębiorstwa, kultury jakości i organizacji oraz obecnego stanu i wyznaczonych w tym obszarze celów.

Pragniemy Państwa zainspirować i zachęcić do wspólnej dyskusji o wyzwaniach i doświadczeniach w pracy menadżera jakości.

Oprócz analizy kluczowych wskaźników efektywności w obszarze doskonalenia jakości, zaprezentujemy procesowe podejście w zarządzaniu, sprawdzone narzędzia pomiaru i analizy danych, a także aspekty zarządzania ryzykiem.

Zachęcam do zapoznania się z programem spotkań. W przypadku pytań jestem do Państwa dyspozycji pod adresem kdutkalska[at]movida.com.pl.

Spotkajmy się online!

18 stycznia 2022 10.00-14.30 

19 stycznia 2022 10.00-14.30

BROSZURA SPOTKANIA WRAZ Z FORMULARZEM ZGŁOSZENIOWYM

Katarzyna Dutkalska

Conference Director

Izabella Kiriczok

Prezes

 

 

MOVIDA#connected to najlepsze praktyki konferencyjne w formacie online!
• merytoryczne prelekcje wygłoszone przez doświadczonych ekspertów
• wyłącznie studia przypadków
• wymiana doświadczeń
• dyskusje networkingowe

Kluczowe tematy 

O TYM BĘDZIEMY ROZMAWIAĆ:

 • KLUCZOWE WSKAŹNIKI EFEKTYWNOŚCI w obszarze doskonalenia jakości
 • TRZY FILARY ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ – podejście TOYOTY w Polsce
 • wskaźniki EFEKTYWNOŚCI PROCESÓW w służbie realizacji STRATEGII FIRMY
 • Advanced Quality Planning jako działanie PREWENCYJNE w jakości
 • WZROST ZATRUDNIENIA – ryzyko czy szansa?
 • zarządzanie ryzykiem JAKOŚCIOWYM w procesie produkcyjnym (PFMEA)
 • rozwój firmy poprzez PODEJŚCIE PROCESOWE i programy jakościowe
Atuty spotkania 

MOVIDA#CONNECTED zachowuje wszystkie tak wysoko cenione przez Uczestników, cechy masterclass: zarówno prelegenci, jak i uczestnicy to praktycy o znaczącym doświadczeniu, a w meritum klasy master wpleciony został czas na wymianę doświadczeń, interaktywne dyskusje i skuteczny networking.

Profil uczestników 

Na FORUM spotkają Państwo:

 • Dyrektorów i Kierowników ds. Jakości
 • Dyrektorów Zarządzania Jakością
 • Dyrektorów i Kierowników ds. Zapewnienia Jakości
 • Dyrektorów i Kierowników ds. Kontroli Jakości
 • Dyrektorów i Kierowników ds. Jakości Dostawców
 • Pełnomocników Zarządu ds. Jakości
 • Pełnomocników ds. Systemów Zarządzania Jakością 
 • Audytorów
 • Dyrektorów i Kierowników Łańcucha Dostaw
 • Dyrektorów i Kierowników Działów Zakupów
 • Głównych Specjalistów/Specjalistów ds. Zapewnienia Jakości
 • Inżynierów Jakości Dostawców
 • Głównych Specjalistów/Specjalistów ds. Zapewnienia Jakości Dostaw
 • kadrę zarządzającą i osoby odpowiedzialne za nadzór nad systemami zarządzania i zapewnienia jakości w firmie 
Prelegenci 
Anna Biernacik
Pełnomocnik Zarządu ds. Systemu Zarządzania i Ochrony Danych, Solaris Bus and Coach Sp. z o.o.
Związana z Solaris Bus & Coach od ponad 20 lat. Od 16 lat na stanowisku Pełnomocnika nadzoruje i doskonali Zintegrowany System Zarządzania zgodny z ISO 9001 oraz ISO 14001. Ponadto posiada doświadczenie w zakresie wdrażania, nadzorowania i doskonalenia systemów zarządzania w branży kolejowej (IRIS obecnie ISO/TS 22163). Od 2019 odpowiedzialna za nadzorowanie kwestii ochrony danych osobowych. Obecnie koordynuje i nadzoruje wdrożenie systemu zarządzania zgodnego z ISO 45001.
Grzegorz Kędzierski
Kierownik Działu Jakości, TI Poland Sp. z o.o.
Kierownik Działu Jakości zakładu TI Fluid Systems w Wapienicy k/Bielska-Białej. Absolwent kierunku Inżynieria Materiałowa Politechniki Śląskiej ze specjalizacją Inżynieria Jakości. Od 20 lat zajmuje się zarządzaniem jakością w motoryzacji. Manager, ekspert i coach. Pasjonat jakości w szerokim tego słowa znaczeniu, nowoczesnych metod zarządzania i angażowania zespołów we wspólne rozwiązywanie problemów.
Zdzisław Konior
Quality Assurance Assistant General Manager, TOYOTA Motor Manufacturing Poland Sp. z o. o.
Absolwent Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie na Wydziale Metali Nieżelaznych, specjalizacja Inżynieria Materiałowa. Od 1997 roku związany z przemysłem: przetwórstwo metali, motoryzacja. Od 2001 roku w Toyota Motor Manufacturing Poland w Wałbrzychu, Dział Inżynierii Produkcji i Zarzadzania Jakością. Obecnie Dyrektor Jakości - Quality Assurance Assistant General Manager. Specjalista w dziedzinie wdrażania systemów TPM oraz TQM.
Przemysław Markowski
QEHS Manager, VMI Poland Sp. z o.o.
Manager działu QEHS w firmie VMI Poland produkującej maszyny do produkcji opon. Absolwent zarządzania i systemów projakościowych na Politechnice Poznańskiej. Od początku swej drogi zawodowej związany z zapewnieniem jakości w produkcji w branży medycznej i motoryzacyjnej. Od 4 lat zarządza zintegrowanymi systemami zarządzania oraz inżynierią jakości w VMI.
Marek Mikusek
Quality SME, Jabil Poland Sp. z o.o.
Obecnie pełni funkcję SME (Subject Matter Expert) w firmie Jabil Poland. Posiada 20-letnie doświadczenie w przemyśle produkcji elektroniki. Pełnił różne funkcje w organizacji, ale głównie z zakresu zarządzania produktem i jego jakością. Posiada praktyczną wiedzę dotyczącą narzędzi jakości, kontroli statystycznej, poprawy procesów produkcyjnych oraz Lean. Certyfikowany specjalista IPC-A-610.
Patryk Swarowski
Specjalista ds. Zapewnienia Jakości, Bridgestone Poznań Sp. z o.o.
Od 2,5 roku Specjalista ds. Zapewnienia Jakości w Bridgestone Poznań. Absolwent Politechniki Poznańskiej na Wydziale Budowy Maszyn i Zarządzania. Od początku swojej kariery zawodowej (6 lat) związany jestem z obszarem Jakości w branży Automotive. Na obecnym stanowisku odpowiedzialny jestem za kształtowanie, utrzymywanie oraz doskonalenie Systemu Zarządzania Jakością w podległych obszarach a w szczególności za analizę oraz redukcję ryzyk w procesach produkcyjnych.
Partnerzy 

PARTNERZY TEMATYCZNI:

       

 

Warunki uczestnictwa 

POTWIERDZENIE I WARUNKI UCZESTNICTWA

 • Po otrzymaniu wypełnionego formularza opiekun Klienta z ramienia MOVIDA prześle potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia oraz fakturę. Trzy dni przed terminem rozpoczęcia masterclass, otrzymają Państwo indywidualny kod dostępu i link do spotkania on-line.
 • Na dwa dni przed rozpoczęciem spotkania można wyznaczyć zastępstwo. Należy wówczas niezwłocznie powiadomić Organizatora.
 • W przypadku odwołania zgłoszenia w terminie krótszym niż 7 dni przed rozpoczęciem spotkania wpłata na poczet uczestnictwa nie podlega zwrotowi. Nieodwołanie uczestnictwa i nie wzięcie udziału w spotkaniu spowoduje obciążenie pełnymi kosztami uczestnictwa.
 • Rezygnacja z udziału na 7 dni przed rozpoczęciem spotkania powoduje powstanie zobowiązania pokrycia pełnych kosztów udziału na podstawie faktury Organizatora. Odwołanie zgłoszenia wymaga formy pisemnej i zostanie potwierdzone przez Organizatora.
 • MOVIDA zastrzega sobie prawo do odwołania spotkania i zmian w programie z przyczyn niezależnych od Organizatora. W przypadku odwołania spotkania koszty uczestnictwa zostaną zwrócone lub zaproponowany zostanie udział w innym spotkaniu, konferencji lub seminarium.
 • MOVIDA oświadcza, że jest czynnym płatnikiem VAT.

KOSZT UCZESTNICTWA: 1390zł + 23% VAT

Przy zgłoszeniu 2 osób lub na 2 spotkania- rabat 5%

Opiekę nad Państwa zgłoszeniem sprawuje 

Małgorzata Jasik

Key Account Manager
mjasik[at]movida.com.pl
tel.: (+48 22) 403 84 66

 

Nasi partnerzy: