INWESTYCJE W ENERGIĘ I OPTYMALIZACJA MEDIÓW TECHNICZNYCH

Kategoria: 
Energetyka - Paliwa - Gaz
Szanowni Państwo 

Z ogromną przyjemnością zapraszam na masterclass „Inwestycje w energię i optymalizacja mediów technicznych w zakładach produkcyjnych”, które odbędzie się w dniach 7-9 grudnia 2021 roku.

Przedstawione w trakcie masterclass studia przypadków pozwolą poznać najbardziej efektywne i skuteczne rozwiązania funkcjonujące w zakładach produkcyjnych i będą stanowić inspirację do znalezienia odpowiednich metod i narzędzi do zastosowania we własnej fabryce. Skutecznym do tego środkiem będzie wymiana doświadczeń, dyskusje oraz dwa wieczory integracyjne powiązane z networkingiem.

Zajmiemy się analizą wykorzystania najkosztowniejszych mediów: sprężonego powietrza, energii elektrycznej i wody. W nowoczesnym zarządzaniu mediami jednym z kluczowych obszarów, w których poszukuje się możliwości doskonalenia jest niwelowanie kosztów głównie poprzez procesy optymalizacyjne. Mając na względzie rosnące ceny mediów oraz dbałość o środowisko naturalne, warto zastanowić się, w jaki sposób można skutecznie zminimalizować ich zużycie. Istniejące instrukcje BHP i instrukcji eksploatacji urządzeń budzą wiele wątpliwości wobec obowiązujących przepisów prawa. Warto zastanowić się, w jakie działania inwestować i jak niwelować straty w zakładzie.

Spotkanie, na które Państwa zapraszamy ma na celu ułatwienie wykonania codziennych zadań, czy to poprzez inspirowanie się rozwiązaniami zaprezentowanymi przez prelegentów praktyków, czy też przez liczne dyskusje w gronie uczestników, którzy też są ekspertami na co dzień zajmującymi się mediami.

Szanowni Państwo,

Wiemy, że dłuższa przerwa w spotkaniach spowodowana pandemią wywołała potrzebę biznesowych. Wracamy do Państwa z formułą spotkań stacjonarnych.

REALIZACJA W OBOWIĄZUJĄCYM REŻIMIE SANITARNYM

BROSZURA SPOTKANIA WRAZ Z FORMULARZEM ZGŁOSZENIOWYM

Zapraszamy!

Maja Dobosz

Junior Project Manager

Izabella Kiriczok

Prezes

 

Kluczowe tematy 

O TYM BĘDZIEMY ROZMAWIAĆ:

 • optymalizacja efektywności wykorzystania oraz kosztów zużycia energii
 • kogeneracja gazowa w zakładzie produkcyjnym
 • optymalizacja sprężonego powietrza - przykłady rozwiązań
 • wykorzystywane wód chłodniczych do obsługi dodatkowych procesów
 • Białe Certyfikaty – jak je uzyskać i efektywnie zastosować
 • poprawa efektywności energetycznej poprzez inwestycje
 • instalacje fotowoltaiczne – opłacalność, optymalny przebieg realizacji inwestycji
Atuty spotkania 
 • bogaty PROGRAM MERYTORYCZNY – pogłębione case studies
 • KOGENERACJA GAZOWA w zakładzie produkcyjnym
 • kompleksowe podejście w instalacjach sprężonego powietrza
 • prowadzenie INWESTYCJI POPRAWIAJĄCYCH EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNĄ
 • NARZĘDZIA służące optymalizacji kosztów energii
 • procesy inwestycyjne przy budowie instalacji fotowoltaicznych
 • wybrane aspekty prawa energetycznego budzące wątpliwości
 • Białe Certyfikaty – aspekty praktyczne
Profil uczestników 

NA MASTERCLASS SPOTKAJĄ PAŃSTWO:

 • Głównych Energetyków
 • Głównych Inżynierów ds. Energetycznych
 • Głównych Inżynierów ds. Zarządzania Mediami
 • Dyrektorów i Kierowników Działu Energetycznego
 • Dyrektorów i Kierowników Technicznych
 • Dyrektorów i Kierowników Infrastruktury
 • Dyrektorów i Kierowników ds. Utrzymania Obiektu
 • Kierowników Zakładu Energetycznego
 • Kierowników Serwisu Technicznego
 • Managerów Obszaru Urządzeń Energetycznych
 • Technologów ds. Gospodarki Mediami Przemysłowymi
 • Inżynierów Projektu 
Prelegenci 
Daniel Dziedzic
Wiceprezes Zarządu, EkoEnergia Polska
Z firmą EkoEnergia Polska związany od ponad 6 lat. Urodzony 1980 roku w Kielcach. Specjalista, projektant i kierownik budowy, posiadający uprawnienia budowlane w zakresie projektowania i kierowania robotami bez ograniczeń w zakresie Instalacji elektrycznych i elektroenergetycznych od lipca 2013r. Ma doświadczenie przy projektowaniu i nadzorowaniu inwestycji fotowoltaicznych (farmy, instalacje dla zakładów przemysłowych, dla budynków indywidulanych) oraz liniowych i kubaturowych w zakresie instalacji i sieci elektrycznych i elektroenergetyczne o napięciu 0,4kV/15kV. Posiada Certyfikat UDT w zakresie instalacji fotowoltaicznych oraz Uprawnienia (eksploatacja i dozór ) SEP E+D bez ograniczeń napięciowych. Z tematyką odnawialnych źródeł energii związany od 2013 roku. Promotor szerzenia edukacji w zakresie OZE wśród młodzieży. Posiada kwalifikacje pedagogiczne i dyplom nauczycielski. W latach 2018-2020 Opiekun-mentor 2 letniego innowacyjnego modelu kształcenia praktycznego dla klas TECHNIK URZĄDZEŃ I SYSTEMÓW ENERGETYKI ODNAWIALNEJ Zespołu Szkół Informatycznych w Kielcach w ramach programu „Uczeń Zawodowiec”. Ukończył z wyróżnieniem na WSKSiM w Toruniu, Studia Podyplomowe na kierunku: Master of Business Administration(MBA) kształcenie specjalistycznych umiejętności menedżerskich dla osób pracujących na stanowiskach kierowniczych m.in. z zakresu: autoprezentacji, wystąpień medialnych, pozytywnego przywództwa, zarządzanie zmianą- kreowania procesów skutecznego wprowadzania i utrwalania zmian, etyki biznesu, finansowania przedsiębiorstw, negocjacji i mediacji, strategii sprzedaży i kanałów dystrybucji, strategii zarządzania personelem, prawa spółek handlowych, funduszy strukturalnych UE itp.
Robert Dżugan
Wiceprezes Energochron, Audytor, Doradca zawodowy, Wykładowca, Specjalista ds. szkoleń
Absolwent Akademii Górniczo-Hutniczej na kierunku Elektrotechnika – Elektroenergetyka – Specjalizacja Technika Wysokich Napięć Absolwent Wyższej Inżynierskiej Szkoły Bezpieczeństwa i Organizacji Pracy w Radomiu na kierunku Bezpieczeństwo i Higiena Pracy Od 21 lat współpracuje w zakresie badań urządzeń i wyrobów elektroenergetycznych z krajowymi i zagranicznymi laboratoriami badawczymi oraz uczelniami; (CIOP-PIB, Instytut Energetyki, Instytut Elektrotechniki, AGH, Politechnika Śląska, Politechnika Wrocławska). Jest członkiem Komisji Kwalifikacyjnej SEB przeprowadzającej egzaminy kwalifikacyjne uprawnień energetycznych, członkiem w Komitecie Bezpieczeństwa w Elektryce SEP; członkiem Polskiej Akademii Nauk w Sekcji Elektrotechnika – Materiałoznawstwo Elektrotechniczne oraz członkiem z prawem głosu w Komitecie Technicznym nr 72 przy Polskim Komitecie Normalizacyjnym, a także członkiem Stowarzyszenia Elektryków Polskich i członkiem Polskiej Izby Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Kolei. Zajmuje się także wykonywaniem audytów - w zakresie Prawa Energetycznego wraz z nowym rozporządzeniem oraz opracowaniem instrukcji organizacji bezpiecznej pracy i instrukcji eksploatacji urządzeń energetycznych, Prawa Budowlanego, Kodeksu Pracy, norm PN-EN ISO 9001, PN-EN ISO 14001, PN-N 18001, OHSAS. Jest wykładowcą i egzaminatorem w zakresie uzyskania certyfikatów zgodności dla kadry kierowniczej i pracowników liniowych z normą SCC/ VCA (międzynarodowy standard systemu bezpieczeństwa prac). Współtwórca wielu patentów i wzorów użytkowych sprzętu ochronnego.
Patryk Gawron
Konsultant ds. efektywności energetycznej
Absolwent renomowanych polskich uczelni Politechniki Wrocławskiej i Politechniki Poznańskiej. Patryk doskonale łączy wiedzę teoretyczną z doświadczeniem zawodowym. W dotychczasowej karierze uczestniczył w działaniach zespołu Center of Excellence Energy & Water i prowadził projekty optymalizujące zużycie mediów energetycznych m.in w obszarze chłodnictwa amoniakalnego, kotłowni, sprężonego powietrza, pasteryzatorów tunelowych, warzelni w znanym koncernie browarniczym. W firmie EnMS Polska pełnił funkcję Menedżera Energii. Odpowiedzialny za nadzór i realizację audytów energetycznych, audytów efektywności energetycznej oraz analiz dla przedsiębiorstw branży chemicznej, FMCG i HoReCa. Aktualnie jako niezależny konsultant i pasjonat wspiera przedsiębiorstwa produkcyjne w ich dążeniu do zmniejszania zużyć energii i wody.
Wojciech Halkiewicz
Prezes Zarządu, 7bar Sp. z o.o.
Specjalista w dziedzinie techniki sprężonego powietrza. Absolwent Politechniki Poznańskiej specjalności Systemy i Urządzenia Energetyczne – Maszyny Przepływowe. Pracował w pierwszej w Polsce fabryce sprężarek śrubowych powietrza. Autor wielu publikacji technicznych dotyczących racjonalnej produkcji i wykorzystania sprężonego powietrza oraz popularyzujących tę dziedzinę.
Krzysztof Maciąg
Dyrektor Handlowy i Członek Zarządu, TEDOM POLAND Sp. z o.o.
Wieloletni praktyk w budowie instalacji systemów kogeneracyjnych/ trigeneracyjnych/ poligeneracyjnych zasilanych biogazem oraz gazem ziemnym/LNG. Od 2008 roku pracuje w branży kogeneracji gazowej. W ciągu ostatnich 12 lat bezpośrednio nadzorował dostawy, prace montażowe i uruchomienia kilkunastu instalacji w systemie wykonawstwa „pod klucz”. Posiada certyfikację wiodącego producenta agregatów gazowych/biogazowych na świecie – marki MWM z Mannheim . Wieloletni praktyk w prowadzeniu branżowych szkoleń, prezentacji oraz wykładów.
Wiesław Olasek
Audytor energetyczny, Operator Doradztwo Techniczno-Finansowe, POLSKA KOGENERACJA SP. Z O.O.
Absolwent Technikum Nukleonicznego o specjalności elektronika jądrowa, następnie Wojskowa Akademia Techniczna. Po studiach nauczyciel akademicki w WAT oraz programista w Wojskowym Instytucie Technicznym Uzbrojenia. Od 1998 roku samodzielna działalność gospodarcza we własnych firmach (prezes zarządu spółek z o.o., spółki akcyjnej oraz uždaroji akcinė bendrovė – UAB na Litwie) związanych z inwestycjami i energetyką. Przez pewien okres konsultant zamówień publicznych. Od wielu lat zajmuje się modernizacją systemów energetycznych ze szczególnym uwzględnieniem wykorzystania kogeneracji w różnych konfiguracjach: z absorpcją (trigeneracja), z kotłami odzysknicowe (poligeneracja), z fotowoltaiką, pompami ciepła oraz odzyskiem energii odpadowej w tym ciepła z technologii i pneumatyki. Rzecznik interesu inwestora – nie sprzedaje żadnych urządzeń ani technologii. Autor wielu artykułów, dostępnych na stronie internetowej firmy, propagujących zagadnienia związane między innymi z kogeneracją.
Mariusz Stachurski
ANDRA Sp. z o.o.
Absolwent Politechniki Częstochowskiej w specjalności produkcji energii oraz mechaniki. Studia podyplomowe na Politechnice Poznańskiej na kierunku Energetyka (specjalizacja: cieplna energetyka przemysłowa). Równolegle ukończone studia pedagogiczne w zakresie przedmiotów technicznych i informatycznych. Od początku pracy zawodowej związany z energetyką zawodową i układami ciepłowniczymi. Duże doświadczenie w układach kogeneracji gazowej i odzysku ciepła, szczególnie w powiązaniu z wytwarzaniem wody lodowej. Na co dzień zajmuje się konfiguracją i optymalizacją systemów trigeneracyjnych oraz optymalizacją procesów technologicznych poprzez wykorzystanie dotychczas traconego ciepła.
Wioletta Tratkiewicz
Prezes, POLSKA KOGENERACJA Sp. z o.o.
Absolwentka Politechniki Warszawskiej na kierunku Ochrony Środowiska w specjalności Ekoinżynieria. Posiada wieloletnie doświadczenie we wdrażaniu i wspieraniu projektów związanych z kompleksowym doborem urządzeń na potrzeby projektowo-wykonawcze. Specjalistka ds. inwestycji związanych z tematyką rezerwowego zasilania, gdzie istnieje ryzyko braku dostaw energii oraz integracji wytwarzania mediów w zakładach przemysłowych, aby osiągnąć efektywność energetyczną procesów technologicznych. Ekspert w dziedzinie zagadnień wykorzystania i zagospodarowania odpadów, procedur oceny oddziaływania na środowisko i planowania przestrzennego oraz zastosowania układów CHP i poligeneracji z parą lub chłodem. Entuzjastka stosowania nowoczesnych eko-technologii. Swoim doświadczeniem na co dzień wspiera zamierzenia inwestycyjne projektów kogeneracyjnych oraz działania projektowo-wykonawcze firm inżynierskich. Ostatnio szerzej współpracuje przy koordynacji inwestycji technologicznych i BHP oraz w uruchomieniach i serwisie systemów absorpcji w instalacjach chłodu na zakładach produkcyjnych i nie tylko.
Piotr Wichłacz
Główny Inżynier Warsztatu Mechanicznego i Mediów Energetycznych, Ardagh Glass S.A.
Od dwudziestu ośmiu lat pracuje w przemyśle szklarskim, w Ardagh Glass S.A. Od samego początku związany jest z działami technicznymi, przede wszystkim z działem mediów energetycznych. Od 2007 roku kieruje działem mechanicznym oraz mediów energetycznych. Jako Główny Inżynier Warsztatu Mechanicznego i Mediów Energetycznych, odpowiedzialny jest za mechanikę oraz media energetyczne: sprężone powietrze, wodę, próżnię i gaz.Do jego obowiązków należy między innymi: nadzór nad efektywnym wykorzystaniem mediów energetycznych, raportowanie ich zużycia, wdrażanie projektów oszczędnościowych. Jest liderem zakładowej grupy „Energy”, której celem jest koordynacja działań w celu zmniejszenia konsumpcji energii. Pracując w dziale UR , na przestrzeni lat miał okazję uczestniczyć w wielu ciekawych projektach: rozbudowie zakładu, w wprowadzaniu TPM, narzędzi Lean i wielu innych.
Bartosz Wojciechowski
Główny Inżynier ds. Energomechanicznych, KGHM POLSKA MIEDŹ
Absolwent Politechniki Wrocławskiej, na kierunku Automatyka i Robotyka na Wydziale Elektrycznym. Od wielu lat zajmuje się energetyką. Wcześniej związany z ABB i Elektromontaż-Export, a ostatnie 14 lat z KGHM Polska Miedź S.A. Główny Inżynier ds. Energomechanicznych, Lider ds. efektywności energetycznej, audytor wiodący systemu zarządzania energią wg PN-EN ISO 50001. Zajmuje się szeroko pojętą efektywnością energetyczną, i opracowaniem nowatorskich rozwiązań IT poprawiających efektywność.
Radosław Żyłka
Kierownik Działu Energetycznego, Krynica Vitamin S.A.
Absolwent dwóch politechnik: łódzkiej i białostockiej. Doktor nauk technicznych w dziedzinie inżynieria środowiska. Zawodowo przez 8 lat zajmował się technologią oczyszczania ścieków z przemysłu mleczarskiego. Od półtora roku pełni funkcję kierownika działu energetycznego w zakładzie produkcyjnym Krynica Vitamin. Odpowiedzialny za pracę oczyszczalni ścieków, stacji uzdatniania wody, kotłowni, sprężarkowni. Autor i współautor licznych publikacji naukowych w dziedzinie oczyszczania ścieków przemysłowych oraz opracowań eksperckich i środowiskowych dla zakładów przetwórstwa spożywczego.
Warunki uczestnictwa 

Warunki uczestnictwa:

 • Po otrzymaniu wypełnionego formularza opiekun Klienta z ramienia MOVIDA prześle potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia oraz fakturę.
 • Opłata za spotkanie obejmuje dokumentację, posiłki i napoje. Cena nie zawiera kosztów noclegu oraz parkingu.
 • W przypadku odwołania zgłoszenia w terminie krótszym niż 14 dni przed rozpoczęciem spotkania wpłata na poczet uczestnictwa nie podlega zwrotowi. Nieodwołanie uczestnictwa i nie wzięcie udziału w spotkaniu spowoduje obciążenie pełnymi kosztami uczestnictwa.
 • Rezygnacja z udziału na 14 dni przed rozpoczęciem spotkania powoduje powstanie zobowiązania pokrycia pełnych kosztów udziału na podstawie faktury Organizatora. Odwołanie zgłoszenia wymaga formy pisemnej i zostanie potwierdzone przez Organizatora.
 • Na dwa dni przed rozpoczęciem spotkania można wyznaczyć zastępstwo. Należy wówczas niezwłocznie powiadomić Organizatora.
 • MOVIDA zastrzega sobie prawo do odwołania spotkania i zmian w programie z przyczyn niezależnych od Organizatora. W przypadku odwołania spotkania koszty uczestnictwa zostaną zwrócone lub zaproponowany zostanie udział w innym spotkaniu, konferencji lub seminarium.
 • Podając w formularzu adres e-mail wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji od MOVIDA Sp. z o.o. s.k.
 • MOVIDA oświadcza, że jest czynnym płatnikiem VAT.

Koszt uczestnictwa zawiera:

 • Merytoryczną wartość spotkania
 • Transport do zakładu w obie strony
 • MOVIDA zapewnia zestawy słuchawkowe podczas zwiedzania
 • Wyżywienie (przerwy kawowe, obiady) oraz wspólne kolacje networkingowe
 • Materiały w formie pisemnej
 • Materiały w formie elektronicznej do pobrania po spotkaniu ze STREFY KLIENTA

KOSZT UCZESTNICTWA:

do 26.11.2021 - 4150 + 23% VAT
od 29.11.2021 - 4450 + 23% VAT

Przy zgłoszeniu 2 osób - rabat 5 %

Przy zgłoszeniu 3 i wiecej osób - rabat 7 %

Opiekę nad Państwa zgłoszeniem sprawuje 

Jolanta Janowska 

Senior Key Account Manager
jjanowska[at]movida.com.pl
tel. +48 22 626 81 38

Maciej Pietruczuk

Senior Key Account Manager
mpietruczuk[at]movida.com.pl
tel. +48 22 626 81 38

 

Nasi partnerzy: