HEALTH & SAFETY EXCELLENCE 2021

Kategoria: 
BHP - Środowisko - Odpady
Szanowni Państwo 

Z ogromną przyjemnością zapraszam na kolejną edycję spotkania masterclass HEALTH & SAFETY EXCELLENCE 2021, które odbędzie się w dniach 28-29-30 września 2021 r.

HEALTH & SAFETY EXCELLENCE 2021 to powrót z wirtualnego świata do rzeczywistości, nareszcie spotkamy się stacjonarnie!

Pandemia wprowadziła wiele zamieszania, ale też zdopingowała szereg Zakładów do udoskonalenia procesów. Co nowego? Jak działać?

Zaproszeni eksperci podzielą się z Państwem swoimi doświadczeniami, innowacjami i wiedzą. Rok 2021 to rok ergonomii, zatem omówimy zasady i najlepsze praktyki stworzenia idealnego stanowiska pracy.

Nie zabraknie dyskusji o nowościach technicznych, merytorycznego wyjaśnienia niuansów prawnych oraz profesjonalnych i praktycznych wskazówek jak promować kulturę bezpieczeństwa pracy.

Poruszymy temat pracy na home office, jak zapewnić bezpieczeństwo podczas pracy zdalnej, poprowadzić postępowanie powypadkowe, zapewnić pracownikowi zdrowe środowisko pracy.

Podczas HEALTH & SAFETY EXCELLENCE 2021 zaplanowane jest techniczne zwiedzanie Zakładu IKEA Industry w Lubawie, gdzie naocznie będą Państwo mogli zaobserwować najnowsze rozwiązania w praktyce.

Nasi Goście to Dyrektorzy, Kierownicy, Managerowie BHP i Ochrony Środowiska.

HEALTH & SAFETY EXCELLENCE 2021 to trzy dni tematycznych spotkań, a dwa biznesowo-integracyjne wieczory będą dla Państwa okazją na pozyskanie nowych kontaktów i wymianę doświadczeń.

Jesteśmy przekonani, że nasze jesienne spotkanie będzie dla Państwa prawdziwym zastrzykiem inspiracji i solidną dawką nowej wiedzy.

REALIZACJA W OBOWIĄZUJĄCYM REŻIMIE SANITARNYM

BROSZURA SPOTKANIA

Anna Wiśniarowska

Junior Project Manager

Izabella Kiriczok

Prezes

Kluczowe tematy 

O czym będziemy rozmawiać:

 • nowe rozwiązania technologiczne
 • ergonomia – wzorowe stanowisko pracy
 • home office a BHP – wymagania prawne, ocena ergonomii, bezpieczeństwo
 • prawo a praktyka - interpretacja przepisów prawnych
 • praktyki zarządzania zespołem oraz jakością bezpieczeństwa podczas pandemii Covid 19
 • Mental Health – kondycja psychiczna pracownika i jej wpływ na bezpieczeństwo
 • pogłębione case studies
Atuty spotkania 

DOŚWIADCZENIE I WIEDZA EKSPERTÓW I PRAKTYKÓW BHP Z BRANŻ:

 • automotive
 • wyroby przemysłowe
 • automatyka przemysłowa
 • spożywcza
 • innych
Prelegenci 
Krzysztof Ciszewski
Global EHS Director w Selena FM S.A.
Absolwent Wydziału Mechaniki i Budowy Maszyn Politechniki Wrocławskiej oraz studiów podyplomowych na kierunku Bezpieczeństwo i Higiena Pracy. Ukończył Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Lesznie –Eksploatacja i Diagnostyka Maszyn z Grupą Selena związany jest od 3 lat. Wcześniej pracował w Skanska Polska.
Anna Dziedzic
EHS Manager w Rockwell Automation Sp. z o.o.
Doświadczenie zawodowe w zakresie BHP zdobywała w międzynarodowych firmach z branży motoryzacyjnej, profil produkcji Od 13 lat jej praca zawodowa jest związana z międzynarodową firmą z branży automatyki przemysłowej, gdzie od 4 lat pełni rolę Managera ds. BHPiOŚ na Polskę. Wraz z Działem BHP zarządza bezpieczeństwem&higieną pracy i środowiskiem w Rockwell Automation Sp.zo.o., mającym likalizacje w Katowicach, Gdańsku i Warszawie. Z firmą związana jest od 13 lat. Na szczególne podkreślenie zasługują projekty, w których uczestniczy: Safety Ownership jako narzędzie początkujące trend w budowaniu kultury bezpiecznej pracy w funkcjach bezpośrednio wpierających procesy produkcyjne oraz inżynieryjne z zakresu m.in. bezpieczeństwa elektrycznego, mechanicznego, cryzysowego; Bezpieczeństwo w procesie Home Office; Kontrowersyjne i trudne przypadki BHP – warsztaty dla managerów; Wdrażanie procesu zarządzania zdarzeniami wypadkowych oraz near miss w czasie rzeczywisty, stosując aplikacje FactoryTalk® ProductionCentre® i The Connected Enterprise; Kampanie Bezpieczeństwa; Zarządzanie bezpieczeństwem i środowiskiem w kontekcie zmian; Zarządzanie bezpieczeństwem elektrycznym; Zarządzanie kryzysowe; Wspacie transferów linii produktowych z EU i spoza EU. Nagrody i wyróżnienia Rockwell Automation Sp.zo.o.: 2018 - Rockwell Automation Sp.zo.o. – pierwsze miejsce w ogólnopolskim konkursie „Lider Zdrowego Biznesu”, otrzymując tytuł Złotego Lidera Zdrowego Biznesu. 2018/19 – złote i kryształowe nagrody BHP dla lokalizacji: Gdańsk i Katowice za kreatywne podejście w utrzymywaniu wysokiej jakości procesów BHPi OŚ w zakresie technicznym, organizacyjnym oraz kulturowym. 2020 – współpraca z „Promotor BHP” przy realizacji albumu z dobrymi praktykami spełniającymi najwyższe standardy
Robert Dżugan
Wiceprezes Firmy Energochron, Audytor, Doradca zawodowy, Wykładowca, Specjalista ds. szkoleń.
Absolwent Akademii Górniczo-Hutniczej na kierunku Elektrotechnika – Elektroenergetyka – Specjalizacja Technika Wysokich Napięć Absolwent Wyższej Inżynierskiej Szkoły Bezpieczeństwa i Organizacji Pracy w Radomiu na kierunku Bezpieczeństwo i Higiena Pracy. Od 21 lat współpracuje w zakresie badań urządzeń i wyrobów elektroenergetycznych z krajowymi i zagranicznymi laboratoriami badawczymi oraz uczelniami; (CIOP-PIB, Instytut Energetyki, Instytut Elektrotechniki, AGH, Politechnika Śląska, Politechnika Wrocławska). Jest członkiem Komisji Kwalifikacyjnej SEB przeprowadzającej egzaminy kwalifikacyjne uprawnień energetycznych, członkiem w Komitecie Bezpieczeństwa w Elektryce SEP; członkiem Polskiej Akademii Nauk w Sekcji Elektrotechnika – Materiałoznawstwo Elektrotechniczne oraz członkiem z prawem głosu w Komitecie Technicznym nr 72 przy Polskim Komitecie Normalizacyjnym, a także członkiem Stowarzyszenia Elektryków Polskich i członkiem Polskiej Izby Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Kolei. Zajmuje się także wykonywaniem audytów - w zakresie Prawa Energetycznego wraz z nowym rozporządzeniem oraz opracowaniem instrukcji organizacji bezpiecznej pracy i instrukcji eksploatacji urządzeń energetycznych, Prawa Budowlanego, Kodeksu Pracy, norm PN-EN ISO 9001, PN-EN ISO 14001, PN-N 18001, OHSAS. Jest wykładowcą i egzaminatorem w zakresie uzyskania certyfikatów zgodności dla kadry kierowniczej i pracowników liniowych z normą SCC/VCA (międzynarodowy standard systemu bezpieczeństwa prac). Współtwórca wielu patentów i wzorów użytkowych sprzętu ochronnego.
Wioletta Golas
Kierownik Zespołu ds. Zarządzania Standardami Bezpieczeństwa Operacyjnego
Pion Dyrektora ds. Bezpieczeństwa Procesowego, BHP i Ochrony Środowiska Grupa LOTOS S.A. Absolwentka studiów podyplomowych Politechniki Łódzkiej w zakresie Bezpieczeństwa Procesów Przemysłowych oraz BHP i Zarządzania Projektami Politechniki Gdańskiej. Auditor wewnętrzny ZSZ. Certyfikat NEBOSH Oil & Gas Certyfikat IPMA, wykładowca przedmiotów zawodowych. Z 17-letnim stażem w obszarze BHP. Obecnie Kierownik Zespołu ds. Zarządzania Standardami Bezpieczeństwa Operacyjnego w rafinerii Grupy LOTOS. Odpowiada m.in. za rozwój systemu zarządzania BHP, przygotowanie standardów technicznych i procedur operacyjnych, prowadzenie analiz i optymalizacji procesów BHP (w tym wg LSS) oraz wdrażanie projektów usprawniających te procesy. Posiada doświadczenie w kreowaniu polityki BHP, systemach zarządzania i wdrażaniu działań rozwijających kulturę bezpieczeństwa. Aktywnie poszerza swoją wiedzę podczas szkoleń i spotkań benchmarkingowych w zakładach różnych branż.
Łukasz Kamrowski
Starszy Specjalista ds. BHP Browar w Elblągu
Absolwent Politechniki Gdańskiej. W Browarze w Elblągu pracuje od dwóch lat, wcześniej dwa lata pracy we Flextronics International Poland S.A. w Tczewie, pięć lat Delphi Poland S.A. Gdańsk, dwa lata w Okręgowym Inspektoracie Pracy w Gdańsku. Zawsze uśmiechnięty, otwarty na zamiany oraz fascynujący się kwestiami bezpieczeństwa oraz jego poprawą w zakładach pracy.
Paweł Szczepański
Prezes Zarządu, QES Consulting sp. z o.o. sp.k.
Doświadczony menadżer i pełnomocnik ZSZ, praktyk w zakresie wdrażania i utrzymywania systemów zarządzania bezpieczeństwem pracy według standardów: OHSAS 18001:2007 PN-N 18001:2004, ISRS; SCC; ISO 14001:2004. Autor licznych publikacji w Polsce i na Ukrainie. Współautor dwóch książek branżowych odnoszących się do systemów zarządzania bezpieczeństwem pracy. Doświadczenie w zarządzaniu obszarem bezpieczeństwa pracy oraz bezpieczeństwa procesowego chemicznego w przemyśle farmaceutycznym i chemicznym (12 lat). Jako Szef Pionu odpowiedzialnego za HSEQ w kilku fabrykach. Audytor wiodący w jednostce certyfikacyjnej DNV GL oraz trener, wykładowca systemów zarządzania bezpieczeństwem pracy. Ponad 15 letnie doświadczenie w audytowaniu systemów zarządzania oraz obserwacji procesu pracy. Międzynarodowy ekspert ds. systemów zarządzania bezpieczeństwem w przemyśle górniczym. Jako „international senior ekspert” uczestniczył reprezentując komisję UE w projektach UE restrukturyzacji przemysłu górniczego na Ukrainie. Wiceprezes Oddziału Małopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służb BHP. Członek Rady Konsultacyjnej czasopisma „Atest” oraz Kapituły Nagrody Złotych Szelek. Członek Rady konsultacyjnej czasopisma „Praca i Zdrowie.” Wykładowca Akademii Górniczo – Hutnicznej. Współtwórca metod oceny kultury bezpieczeństwa w organizacjach. Ponad 10 lat doświadczenia w budowaniu kultury bezpiecznych zachowań w organizacjach. Obecnie organizacja, którą zarządza, obsługuje ponad 500 klientów w Polsce i Europie Zachodniej
Dominika Szubert-Zawistowska
Health and Safety Manager w IKEA Industry Poland
Swoją podróż z bezpieczeństwem pracy rozpoczęła 13 lat temu w bydgoskiej firmie produkującej kable i złącza – TE Conectivity. W międzyczasie pracowała także w Nestle Wateres, DSM Nutritional Products i obecnie od 4 lat w IKEA Industry. Zajmowała się wdrażaniem nowych programów jak np. Lock Out – Tag Out (LOTO), machine guarding, Management of Change (MOC), budujących świadomość pracowników na różnych szczeblach (Safety Leadership, BBS, itp.) oraz programów zdrowotnych.
Beata Waśko
Główny specjalista ds. BHP, Inspektor ppoż., Pełnomocnik SZBHP w RECARO Aircraft Seating Polska
Pasjonatka BHP, Absolwentka SGSP w Warszawie oraz Wydziału Mechanicznego na UZ w Zielonej Górze, a także licznych kursów i szkoleń. Wyznaję zasadę, aby pracować zgodnie z własnym sumieniem, być otwartym na człowieka i wszelkiego rodzaju nowości. Bezpieczeństwo i Higiena Pracy powinno być promowane i kojarzone z dobrymi rozwiązaniami przyjaznymi dla człowieka. Z BHP związana jest od 2009 roku, kiedy to rozpoczęła karierę zawodową w branży automotive. Obecnie piastuje stanowisko Głównego specjalisty ds. BHP i PPOŻ. Z sukcesem zrealizowała ciekawe projekty związane ze zdrowiem i ergonomią a także w 2018 roku przystąpiła i otrzymała nagrodę w konkursie Państwowej Inspekcji Pracy „Pracodawca Organizator Bezpiecznej Pracy.
Sławomir Wichniarz
Kierownik Bezpieczeństwa i Higieny Pracy w Volkswagen Poznań sp. z o. o.
Związany z Volkswagen Poznań od 2014 roku, uprzednio jako Kierownik Techniki Zakładowej. Swoje doświadczenie zdobywał w firmach przemysłowych, organizując produkcję urządzeń etykietujących i znakujących, zarządzając działem Utrzymania Ruchu czy wcześniej zdobywając doświadczenie techniczne jako automatyk w firmie produkującej pokrycia blachodachowe. Od 2010 roku sprawuje funkcje kierownicze.
Partnerzy 

PARTNER SPOTKANIA:

HEALTH & SAFETY SESSION - IKEA Industry w Lubawie

Podczas technicznego zwiedzania zakładu obejrzymy najnowsze rozwiązania z sukcesem wprowadzone i funkcjonujące w firmie. W praktyce zetkniemy się z nowoczesnymi systemami do obserwacji bezpieczeństwa. W trakcie oprowadzania Pani Dominika Szubert-Zawistowska, Health and Safety Manager omówi szczegóły funkcjonowania Zakładu na podstawie wybranych tematów:

 • system Lock out – Tag out
 • program obserwacji pracowniczych Stay Safe – Bądź Bezpieczny
 • rozwiązania ergonomiczne
 • wdrażanie przemysłu 4.0 – systemy i automatyzacja
 • zabezpieczenie prac na wysokości na pile panelowej
 • Safety Walk i Stay Safe
 • LOTO, MOC

Ikea Industry to największy producent mebli drewnianych na świecie. Wytwarzane są tam meble z drewna litego i z płyt drewnopochodnych dla klientów sklepów IKEA.

Ikea Industry Lubawa jednym z dwóch oddziałów należących do Dywizji Flatline.

Znak rozpoznawczy IKEA Industry to plaster miodu! Większość produktów IKEA tworzonych jest na bazie płyty komórkowej z wypełnieniem papierowym o strukturze właśnie plastra miodu.

Zakład położony jest w „Krainie Tysiąca Jezior”. Lokalizacja odzwierciedla ekopolitykę firmy.

Równowaga czyli zbilansowana gospodarka surowcami. Zgodnie z ekologicznymi założeniami, Firma stara się produkować więcej wykorzystując mniej zasobów naturalnych i surowców.

Wykorzystywany jest nie tylko cały surowiec ale i pochodne produkty powstałe w procesie technologicznym.

Ikea Industry w Lubawie to idealny przykład na połączenie funkcjonowania dużego rozwiniętego technologicznie Zakładu przemysłowego i ochrony bioróżnorodności.

 • sprzedaż: ok. 7,5 miliona produktów do sklepów IKEA na całym świecie,
 • 97% mebli trafia poza granice Polski
 • zatrudnienie: ok 1800 pracowników
 • lokalizacja: obszar 50 ha, z czego 18 ha jest pod dachem
 • produkcja: surowce zrównoważonych źródeł oraz pochodzące z recyklingu
 • design: najbardziej znane serie meblowe MALM, LACK czy KALLAX

 

PARTNER TEMATYCZNY:

 

Warunki uczestnictwa 

Warunki uczestnictwa:

 • Po otrzymaniu wypełnionego formularza opiekun Klienta z ramienia MOVIDA prześle potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia oraz fakturę.
 • Opłata za spotkanie obejmuje dokumentację, posiłki i napoje. Cena nie zawiera kosztów noclegu oraz parkingu.
 • W przypadku odwołania zgłoszenia w terminie krótszym niż 14 dni przed rozpoczęciem spotkania wpłata na poczet uczestnictwa nie podlega zwrotowi. Nieodwołanie uczestnictwa i nie wzięcie udziału w spotkaniu spowoduje obciążenie pełnymi kosztami uczestnictwa.
 • Rezygnacja z udziału na 14 dni przed rozpoczęciem spotkania powoduje powstanie zobowiązania pokrycia pełnych kosztów udziału na podstawie faktury Organizatora. Odwołanie zgłoszenia wymaga formy pisemnej i zostanie potwierdzone przez Organizatora.
 • Na dwa dni przed rozpoczęciem spotkania można wyznaczyć zastępstwo. Należy wówczas niezwłocznie powiadomić Organizatora.
 • MOVIDA zastrzega sobie prawo do odwołania spotkania i zmian w programie z przyczyn niezależnych od Organizatora. W przypadku odwołania spotkania koszty uczestnictwa zostaną zwrócone lub zaproponowany zostanie udział w innym spotkaniu, konferencji lub seminarium.
 • Podając w formularzu adres e-mail wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji od MOVIDA Sp. z o.o. s.k.
 • MOVIDA oświadcza, że jest czynnym płatnikiem VAT.

Koszt uczestnictwa zawiera:

 • Merytoryczną wartość spotkania
 • Transport do zakładu w obie strony
 • MOVIDA zapewnia zestawy słuchawkowe podczas zwiedzania
 • Wyżywienie (przerwy kawowe, obiady) oraz wspólne kolacje networkingowe
 • Materiały w formie pisemnej
 • Materiały w formie elektronicznej do pobrania po spotkaniu ze STREFY KLIENTA

KOSZT UCZESTNICTWA:

 • do 17.09.2021 - 4150 + 23% VAT
 • od 18.09.2021 - 4350 + 23% VAT

Przy zgłoszeniu 2 osób - rabat 5 %

Przy zgłoszeniu 3 i wiecej osób - rabat 9 %

Opiekę nad Państwa zgłoszeniem sprawuje 

Alicja Mrozowicz

Senior Key Account Manager
amrozowicz[at]movida.com.pl
tel. +48 22 626 81 38

 

Nasi partnerzy: