ZARZĄDZANIE WODĄ W ZAKŁADZIE PRODUKCYJNYM

Kategoria: 
Produkcja - Utrzymanie ruchu
Szanowni Państwo 

Z ogromną przyjemnością zapraszam na masterclass „ZARZĄDZANIE WODĄ W ZAKŁADZIE PRODUKCYJNYM”, które odbędzie się w dniach 19-21 października 2021 roku.

Jak zoptymalizować zużycie i koszty wody w przedsiębiorstwie przy jednoznacznym zachowaniu wymogów jakości?

Wszystko zależne jest od charakteru przedsiębiorstwa, kultury jakości i organizacji oraz obecnego stanu i wyznaczonych w tym obszarze celów.

Przedstawione w trakcie masterclass studia przypadków pozwolą poznać najbardziej efektywne i skuteczne rozwiązania funkcjonujące w zakładach produkcyjnych i będą stanowić inspirację do znalezienia odpowiednich metod i narzędzi do zastosowania we własnej fabryce. Skutecznym do tego środkiem będzie wymiana doświadczeń, dyskusje oraz dwa wieczory integracyjne powiązane z networkingiem.

Program zapowiada się niezwykle interesująco i intensywnie.

Oprócz analizy kluczowych metod obniżenia kosztów zużycia wody, zaprezentujemy efektywne zarządzanie gospodarką wodno-ściekową w obliczu wymogów prawa, nowe technologie, sprawdzone narzędzia filtracji, przykładowe inwestycje środowiskowe, a także aspekty dotyczące monitoringu jakości i ilości wody i ścieków.

Wdrożone z sukcesem rozwiązania pokażemy Państwu na żywo podczas technicznego zwiedzania zakładu produkcyjnego o znakomitych efektach i metodologii gospodarki wodno-ściekowej. Zwiedzanie poprowadzą przedstawiciele działów odpowiedzialnych za ten obszar, którzy odpowiedzą na Państwa pytania i przedstawią szczegółowe informacje merytoryczne.

Szanowni Państwo, wracamy do formuły stacjonarnej! Liczymy, że długa przerwa w spotkaniach- także u Państwa- wywołała potrzebę biznesowych kontaktów i zaowocuje udziałem licznego grona specjalistów w tym wydarzeniu.

REALIZACJA W OBOWIĄZUJĄCYM REŻIMIE SANITARNYM

BROSZURA SPOTKANIA

Gorąco zachęcamy!

Maja Dobosz

Junior Project Manager

Izabella Kiriczok

Prezes

 

Kluczowe tematy 

O TYM BĘDZIEMY ROZMAWIAĆ:

 • optymalizacja efektywności wykorzystania oraz kosztów wody
 • nowoczesne metody oczyszczania ścieków w zakładzie produkcyjnym
 • zamykanie obiegu wody technologicznej
 • efektywne zarządzanie gospodarką wodno-ściekową
 • odzysk wody ze ścieków - przykłady rozwiązań
 • zmniejszenie zasolenia ścieków w procesie odzysku wody
 • zabezpieczenie betonu w zbiornikach wody przemysłowej
 • kompleksowe przygotowania i rozwiązania stosowane przy niekorzystnych parametrach wody lodowej
Atuty spotkania 
 • bogaty PROGRAM MERYTORYCZNY – pogłębione case studies
 • metody obniżenia kosztów zużycia wody
 • efektywne zarządzanie gospodarką wodno-ściekową
 • odzysk wody ze ścieków - przykłady rozwiązań funkcjonujących w zakładzie
 • zabezpieczenie betonu w zbiornikach wody przemysłowej
 • zmniejszenie zasolenia ścieków w procesach ich oczyszczania i dalszego odzysku wody
 • kompleksowe przygotowania i rozwiązania stosowane przy niekorzystnych parametrach wody lodowej
Profil uczestników 

Na masterclass spotkają Państwo:

 • Dyrektorów i Kierowników ds. Mediów Technicznych
 • Dyrektorów i Kierowników ds. Ochrony Środowiska
 • Dyrektorów i Kierowników ds. Gospodarki Wodno-Ściekowej
 • Dyrektorów i Kierowników Oczyszczalni i Podczyszczalni Ścieków
 • Dyrektorów i Kierowników ds. Uzdatniania Wody
 • Dyrektorów i Kierowników ds. Technologii Wody
 • Dyrektorów i Kierowników ds. Utrzymania Ruchu
 • Głównych Energetyków
Prelegenci 
Janusz Banera
Dyrektor Techniczny Master Builders Solutions Polska Sp. z o.o.
Specjalista w dziedzinie zastosowań posadzek żywicznych, powłok z żywic reaktywnych i cementowo-polimerowych oraz zapraw naprawczych do konstrukcji betonowych. Autor książki będącej kompendium wiedzy w zakresie hydroizolacji, pt.: „Powłoki polimocznikowe w budownictwie”. Ekspert z doświadczeniem praktycznym, zdobytym na kontraktach w Polsce, jak również za granicą jako kierownik budów. Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie planowania i realizacji inwestycji. W swojej pracy wspomaga inżynierów, inwestorów i wykonawców w doborze najbardziej optymalnych rozwiązań oraz zapewnia wsparcie na miejscu wykonywania robót. Swoją wiedzę specjalistyczną czerpie z doświadczeń zgromadzonych w ramach setek inwestycji budowlanych prowadzonych przez Master Builders Solutions na całym świecie. Uczestniczył w procesie wyboru technologii przy największych, wymagających specjalistycznego i indywidualnego podejścia projektach, m.in.: Sky Tower, Stadion Narodowy, Afrykarium-Oceanarium, Narodowe Forum Muzyki. Jako pasjonat, chętnie dzieli się swoją wiedzą podczas prowadzonych przez siebie webinarów i konferencji. Z dużą skrupulatnością i entuzjazmem odpowiada na wszystkie pytania i wątpliwości.
Aleksandra Demczuk
Starszy Specjalista ds. Ochrony Środowiska, Grupa Żywiec S.A. – Browar w Elblągu
Absolwentka Wydziału Biologii i Ochrony środowiska Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie oraz Wydziału Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej na kierunku Bezpieczeństwo i higieny pracy. Równocześnie zrealizowane studium pedagogiczne z zakresu nauczania przedmiotów chemiczno-biologicznych w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych. Ukończone szkolenia dla audytorów normy ISO 14001, 50001 i Systemu Zarządzania BHP ISO 45001. Od 2005 roku związana zawodowo w tematyką kształtowania i ochrony środowiska. Były pracownik Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska oraz instytucji budżetowych. Od czterech lat pracuje jako starszy specjalista ds. ochrony środowiska w Browarze w Elblągu. Na co dzień zajmuje się zagadnieniami dotyczącymi zrównoważonego rozwoju środowiska - environmental sustainability.
Paweł Górniak
Główny Energetyk, PHOENIX CONTACT WIELKOPOLSKA Sp. z o.o.
Absolwent Uniwersytetu Zielonogórskiego, Instytutu Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk oraz Akademii Leona Koźmińskiego, Kierownik Utrzymania Ruchu w Phoenix Contact & Główny Energetyk od 2019r., Biegły Sądowy w Dziedzinie Energetyki przy Sądzie Okręgowym w Zielonej Górze, członek komisji egzaminacyjnej przy Stowarzyszeniu Elektryków Polskich oddział SEP w Gorzowie Wielkopolskim. W pracy zawodowej bada i szuka rozwiązań dla nietypowych problemów technicznych. Realizuje się w przekazywaniu i pogłębianiu wiedzy dla szerokich grup zawodowych. Zgłębia i opracowuje strategie dotyczące obszarów Utrzymania Ruchu w obiektach produkcyjnych. Przykłada uwagę do osiągania jak najlepszych opracowań dla pozyskania oszczędności w zużyciu energii.
Eugeniusz Klaczyński
Dyrektor ds. Kontraktów, Envirotech Sp. z o.o.
Dyrektor ds. kontraktów z zakresu gospodarki wodnościekowej w firmie Envirotech sp. z o.o. w Poznaniu, doktor nauk technicznych w zakresie inżynierii środowiska, absolwent studiów podyplomowych w zakresie zarządzania przedsiębiorstwem. Autor ponad 50 artykułów w prasie branżowej („Przegląd Komunalny”, „Gaz, Woda i Technika Sanitarna”, „Wodociągi-Kanalizacja”, „Forum Eksploatatora”) i prelegent kilkudziesięciu konferencji. W roku 2016 została opublikowana jego książka „Komunalne oczyszczalnie ścieków - Podstawy projektowania i eksploatacji” w której jako technolog i praktyk z wieloletnim doświadczeniem, przedstawił najczęściej spotykane w krajowych oczyszczalniach komunalnych procesy technologiczne wykorzystywane w mechaniczno-biologicznym oczyszczaniu ścieków. Prezentowane w niej przykłady są wynikiem obserwacji, analiz i badań w zakresie oczyszczania ścieków, które prowadził w trakcie dziesięcioletniej pracy w Śremskich Wodociągach (w których pełnił funkcje kierownika oczyszczalni ścieków oraz dyrektora ds. technicznych), oraz doświadczeń nabytych w firmie Envirotech. Przygotowuje opinie, koncepcje techniczne, uczestniczy w projektowaniu, budowie i uruchamiania wielu oczyszczalni ścieków. Członek Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych oraz Stowarzyszenia „Wodociągi Wielkopolskie” i Rady Programowej czasopisma „Forum Eksploatatora”.
Łukasz Kot
Kierownik Działu Technologii Wodno-Chemicznych w Energopomiar Sp. z o.o.
Absolwent Wydziału Chemicznego Politechniki Śląskiej, Doktorant Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego. Absolwent Studiów Podyplomowych w zakresie Metrologii Chemicznej w Centrum Metrologii Chemicznej przy UW oraz Studiów Podyplomowych z Zarządzania Jakością na WSB. Członek Komitetów Technicznych Polskiego Komitetu Normalizacyjnego KT 121 ds. Jakości Wody – Badania Chemiczne – Substancje Nieorganiczne, KT 257 ds. Metrologii Ogólnej. Certyfikowany Audytor wewnętrzny i techniczny w systemach zarządzania. Praktyk w dziedzinie doradztwa i tworzenia koncepcji technologicznych, prowadzenia prac badawczo-rozwojowych, audytów technologicznych oraz modernizacji instalacji w obrębie gospodarki wodno-ściekowej. Współautor patentu nr Pat.235433. Kilkuletnie doświadczenie prelegenta, zdobyte w trakcie wiodących branżowych konferencji w Polsce.
Agnieszka Pudełek
EHS Manager, CANPACK SA. FPN BRZESKO
Absolwentka Wydziału Inżynierii i Technologii Chemicznej Politechniki Krakowskiej . Od 2007r związana z ochroną środowiska w firmie CANPACK. Pełniła rolę Kierownika Laboratorium Ochrony Środowiska i brała udział w przygotowywaniu założeń środowiskowych dla nowobudowanych fabryk Grupy. Od 2021r kieruje Działem BHP i Ochrony Środowiska obejmującym dwa zakłady produkcyjne w Polsce.
Kamil Sitkiewicz
Utilities, Facilities and Digital Department Leader,Procter & Gamble Operations Polska Sp. z o.o.
Absolwent Politechniki Gdańskiej na wydziale chemicznym. Od początku swojej kariery (8 lat) pracuje w fabryce Procter & Gamble, w Aleksandrowie Łódzkim. W czasie swojej kariery pełnił już rolę Project Managera, Lidera Obszaru Produkcji oraz Kierownika Działu Utrzymania Ruchu. Od kilku lat pełni również dodatkową rolę Lidera Zrównoważonego Rozwoju z pasją redukując zużycie wody, energii i ilość generowanych odpadów. Buduje również odpowiednią kulturę wśród pracowników w tej dziedzinie.
Katarzyna Sobyra
Senior Environmental and Food Regulatory Specialist, CANPACK S.A.
Absolwentka wydziału chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Od 2008 roku związana z firmą CANPACK. Pełniła rolę Kierownika Sekcji Chemicznej i brała udział w uruchomieniu instalacji linii produkcyjnej w UK i Holandii. Od 2017 roku związana z działem Ochrony Środowiska. Obecnie zaangażowana w projekty związane z redukcją wody w fabrykach puszki.
Arkadiusz Stachurski
Główny Technolog, Nijhuis Industries Central Europe Sp. z o.o.
Od 16 lat związany z branżą wodnościekową w przemyśle. Odpowiedzialny za rozruchy kluczowych instalacji, ich optymalizację oraz nadzór technologiczny w trakcie eksploatacji. Uruchomił ponad 40 oczyszczalni ścieków oraz instalacji odzysku wody ze ścieków w zakładach przemysłowych. Obecnie zaangażowany w projekty badawcze oraz wdrożeniowe, związane z odzyskiem wody ze ścieków w różnych gałęziach przemysłu (spożywczy, kosmetyczny, chemiczny, rafineryjny i inne).
Marian Stanienda
Prezes Zarządu VGT Polska Sp. z o.o
Absolwent Akademii Górniczo-Hutniczej, mgr inż. Automatyka i Metrologia. Od dwudziestu lat zarządzając Spółką VGT wdraża na rynku polskim innowacyjne rozwiązania w zakresie automatyzacji procesów w branży przetwórstwa tworzyw sztucznych. Współpracuje z wieloma wiodącymi na rynku producentami AGD, elektrotechniki, części motoryzacyjnych. Optymalizuje procesy produkcyjne dzięki rozwiązaniom oferowanym przez wiodące w branży renomowane firmy zachodnie (oraz własne rozwiązania) na zasadach wyłączności na rynku polskim. Od kliku lat, wspólnie z Niemieckim producentem Bauer WT Systems skutecznie wdraża ekologiczne rozwiązania w dziedzinie ochrony układów wody procesowej w zakładach przemysłowych.
Radosław Żyłka
Kierownik Działu Energetycznego, Krynica Vitamin S.A.
Absolwent dwóch politechnik: łódzkiej i białostockiej. Doktor nauk technicznych w dziedzinie inżynieria środowiska. Zawodowo przez 8 lat zajmował się technologią oczyszczania ścieków z przemysłu mleczarskiego. Od półtora roku pełni funkcję kierownika działu energetycznego w zakładzie produkcyjnym Krynica Vitamin. Odpowiedzialny za pracę oczyszczalni ścieków, stacji uzdatniania wody, kotłowni, sprężarkowni. Autor i współautor licznych publikacji naukowych w dziedzinie oczyszczania ścieków przemysłowych oraz opracowań eksperckich i środowiskowych dla zakładów przetwórstwa spożywczego.
Partnerzy 

PARTNER SPOTKANIA:

TECHNICAL UTILITIES SESSIONS – BROWAR ELBLĄG, GRUPA ŻYWIEC

Dlaczego Browar Elbląg?

Browar w Elblągu jest naprawdę wyjątkowy – świadczy o tym chociażby fakt, że można go nazwać zielonym browarem. Jest to jeden z najbardziej ekologicznych browarów. Browar ma zdolność produkcyjną około 2,7 mln hl.

W Elblągu moce produkcyjne są wykorzystane niemal w 100%. Dlaczego? Ponieważ w tym browarze, mogącym warzyć 15 warek na dobę, są niskie koszty wytworzenia piwa wynikające z wdrożenia programu Zielonego Browaru. Browar w Elblągu jest liderem nie tylko w ramach Grupy Żywiec – gdzie notuje najniższe straty surowców spośród wszystkich browarów, ale np. pod względem zużycia wody jest liderem pośród 140 browarów należących do Heinekena na całym świecie (w 70 krajach). W ubiegłym roku zużycie wody w produkcji w Browarze w Elblągu wyniosło 2,55 hl/hl.

To o 9,3 % mniej niż w 2019 r. Browar jest też w czołówce pod względem ograniczenia zużycia energii elektrycznej, ponieważ aż 100% energii elektrycznej używanej do warzenia piwa w Browarze w Elblągu pochodzi ze źródeł odnawialnych.

Planuje się tam zużycie energii na każdy nadchodzący tydzień pracy i kupuje odpowiednią ilość megawatów na wolnym rynku.

Planiści muszą oszacować zapotrzebowanie tak, aby realne zużycie nie różniło się o więcej niż 1% i udaje im się tego dokonać.

W minionym roku Browarowi udało się ponownie ograniczyć zużycie wody w browarach oraz zmniejszyć wielkość emisji CO2.

Butelka zwrotna może krążyć w obiegu zamkniętym nawet 25 razy w ciągu swojego życia. Oznacza to, że dzięki zebranym butelkom udało się potencjalnie zapobiec niepotrzebnej produkcji kolejnych butelek, a zatem niepożądanej emisji CO2 do atmosfery. Ponadto piwo rozlewane do butelek zwrotnych posiada opakowanie o 10 gramów lżejsze, co powoduje znaczne zmniejszenie emisji CO2, zarówno w procesie produkcji, jak i podczas transportu.

 

 

PARTNER TEMATYCZNY:

 

 

Warunki uczestnictwa 

Warunki uczestnictwa:

 • Po otrzymaniu wypełnionego formularza opiekun Klienta z ramienia MOVIDA prześle potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia oraz fakturę.
 • Opłata za spotkanie obejmuje dokumentację, posiłki i napoje. Cena nie zawiera kosztów noclegu oraz parkingu.
 • W przypadku odwołania zgłoszenia w terminie krótszym niż 14 dni przed rozpoczęciem spotkania wpłata na poczet uczestnictwa nie podlega zwrotowi. Nieodwołanie uczestnictwa i nie wzięcie udziału w spotkaniu spowoduje obciążenie pełnymi kosztami uczestnictwa.
 • Rezygnacja z udziału na 14 dni przed rozpoczęciem spotkania powoduje powstanie zobowiązania pokrycia pełnych kosztów udziału na podstawie faktury Organizatora. Odwołanie zgłoszenia wymaga formy pisemnej i zostanie potwierdzone przez Organizatora.
 • Na dwa dni przed rozpoczęciem spotkania można wyznaczyć zastępstwo. Należy wówczas niezwłocznie powiadomić Organizatora.
 • MOVIDA zastrzega sobie prawo do odwołania spotkania i zmian w programie z przyczyn niezależnych od Organizatora. W przypadku odwołania spotkania koszty uczestnictwa zostaną zwrócone lub zaproponowany zostanie udział w innym spotkaniu, konferencji lub seminarium.
 • Podając w formularzu adres e-mail wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji od MOVIDA Sp. z o.o. s.k.
 • MOVIDA oświadcza, że jest czynnym płatnikiem VAT.

Koszt uczestnictwa zawiera:

 • Merytoryczną wartość spotkania
 • Transport do zakładu w obie strony
 • MOVIDA zapewnia zestawy słuchawkowe podczas zwiedzania
 • Wyżywienie (przerwy kawowe, obiady) oraz wspólne kolacje networkingowe
 • Materiały w formie pisemnej
 • Materiały w formie elektronicznej do pobrania po spotkaniu ze STREFY KLIENTA

KOSZT UCZESTNICTWA:

 • do 1.10.2021 - 4150 + 23% VAT
 • od 2.10.2021 - 4350 + 23% VAT

Przy zgłoszeniu 2 osób - rabat 5 %

Przy zgłoszeniu 3 i wiecej osób - rabat 9 %

Opiekę nad Państwa zgłoszeniem sprawuje 

Maciej Pietruczuk

Senior Key Account Manager
mpietruczuk[at]movida.com.pl
tel. +48 22 626 81 38

 

Nasi partnerzy: