FORUM MANAGERÓW JAKOŚCI W PRZEMYŚLE

Kategoria: 
Jakość
Szanowni Państwo 

Z ogromną przyjemnością zapraszamy na VII edycję Forum MANAGERÓW JAKOŚCI W PRZEMYŚLE.

Jakie wskaźniki efektywności wybrać i jak je mierzyć? Wszystko zależy od charakteru przedsiębiorstwa, kultury jakości i organizacji oraz obecnego stanu i wyznaczonych w tym obszarze celów.

Pragniemy Państwa zainspirować i zachęcić do wspólnej dyskusji.

Program zapowiada się niezwykle interesująco i intensywnie. Oprócz analizy kluczowych wskaźników efektywności w obszarze doskonalenia jakości, zaprezentujemy procesowe podejście w zarządzaniu, sprawdzone narzędzia pomiaru, analizy i integracji danych, a także aspekty zarządzania ryzykiem. Wdrożone z sukcesem rozwiązania pokażemy Państwu na żywo podczas wizyty w DWÓCH ZAKŁADACH BorgWarner w Jasionce.

Zwiedzanie poprowadzą praktycy, którzy odpowiedzą na Państwa pytania i przedstawią szczegółowe informacje merytoryczne.

Szanowni Państwo, wracamy do formuły stacjonarnej! Liczymy, że długa przerwa w spotkaniach także u Państwa - wywołała już potrzebę biznesowych kontaktów i zaowocuje udziałem licznego grona menadżerów jakości w tym wydarzeniu.

REALIZACJA W OBOWIĄZUJĄCYM REŻIMIE SANITARNYM

BROSZURA SPOTKANIA

Gorąco zachęcamy!

Katarzyna Dutkalska

Conference Director

Izabella Kiriczok

Prezes

 

Kluczowe tematy 

O tym będziemy rozmawiać:

 • KLUCZOWE WSKAŹNIKI EFEKTYWNOŚCI w obszarze doskonalenia jakości
 • PODEJŚCIE PROCESOWE W ZARZĄDZANIU ORGANIZACJĄ – na podstawie studiów przypadku i pracy naukowej
 • EWOLUCJA podejścia procesowego do BIZNESOWEGO
 • ADVANCED QUALITY PLANNING jako działanie prewencyjne w jakości
 • DLACZEGO NIE pracować zgodnie z podręcznikiem FMEA AIAG & VDA ED. 1? – analiza w kontekście motoryzacji i innych branż
 • SPRAWDZONE NARZĘDZIA POMIARU I ANALIZY DANYCH - oprogramowanie wspierające zarządzanie jakością
 • ZARZĄDZANIE DOKUMENTACJĄ JAKOŚCIOWĄ w cyfrowym świecie
 • zarządzanie RYZYKIEM JAKOŚCIOWYM w procesie produkcyjnym
 • WSKAŹNIKI DOSTAWCÓW z punktu widzenia zarządzania ryzykiem
 • WARSZATY Z PODEJŚCIA PROCESOWEGO na przykładzie działu jakości
 • jak osiągnąć DOSKONAŁOŚĆ I EFEKTYWNOŚĆ OPERACYJNĄ w organizacji?
 • WZROST ZATRUDNIENIA – ryzyko czy szansa?
Atuty spotkania 
 • ZWIEDZANIE 2 ZAKŁADÓW produkcyjnych
 • bogaty PROGRAM MERYTORYCZNY – liczne studia przypadków
 • wskaźniki w PODEJŚCIU PROCESOWYM
 • sprawdzone NARZĘDZIA POMIARU I ANALIZY DANYCH
 • zarządzanie RYZYKIEM jakościowym
 • PRZEMYSŁ 4.0 a zarządzanie jakością
Profil uczestników 

Na FORUM spotkają Państwo:

 • Dyrektorów i Kierowników ds. Jakości
 • Dyrektorów Zarządzania Jakością
 • Dyrektorów i Kierowników ds. Zapewnienia Jakości
 • Dyrektorów i Kierowników ds. Kontroli Jakości
 • Dyrektorów i Kierowników ds. Jakości Dostawców
 • Pełnomocników Zarządu ds. Jakości
 • Pełnomocników ds. Systemów Zarządzania Jakością
 • Audytorów
 • Dyrektorów i Kierowników Łańcucha Dostaw
 • Dyrektorów i Kierowników Działów Zakupów
 • Głównych Specjalistów/Specjalistów ds. Zapewnienia Jakości
 • Inżynierów Jakości Dostawców
 • Głównych Specjalistów/Specjalistów ds. Zapewnienia Jakości Dostaw
 • kadrę zarządzającą i osoby odpowiedzialne za nadzór nad systemami zarządzania i zapewnienia jakości w firmie
Prelegenci 
Anna Biernacik
Pełnomocnik Zarządu ds. Systemu Zarządzania i Ochrony Danych, Solaris Bus and Coach Sp. z o.o.
Związana z Solaris Bus & Coach od ponad 20 lat. Od 16 lat na stanowisku Pełnomocnika nadzoruje i doskonali Zintegrowany System Zarządzania zgodny z ISO 9001 oraz ISO 14001. Ponadto posiada doświadczenie w zakresie wdrażania, nadzorowania i doskonalenia systemów zarządzania w branży kolejowej (IRIS obecnie ISO/TS 22163). Od 2019 odpowiedzialna za nadzorowanie kwestii ochrony danych osobowych. Obecnie koordynuje i nadzoruje wdrożenie systemu zarządzania zgodnego z ISO 45001.
Mateusz Buława
Menedżer Jakości Zaawansowanej i Dostawców, BorgWarner Sp. z o.o.
Absolwent Politechniki Rzeszowskiej na kierunku Towaroznawstwo. Od 7 lat związany z firmą BorgWarner Poland Sp. z o.o., obecnie odpowiedzialny za jakościowy rozwój produktu w fazie projektowej i seryjnej, uwzględniając aktywności związane z APQP klienta i dostawców. Członek globalnego zespołu zajmującego się unifikacją strategii związanej z jakościowym rozwojem dostawców.
Tomasz Greber
Ekspert ds. Zarządzania Jakością, PROQUAL Management Institute
Od ponad 20 lat zajmuje się zagadnieniami związanymi z systemami zarządzania jakością i środowiskiem, metodami statystycznymi w zarządzaniu jakością, organizacją pracy, auditami oraz badaniami ankietowymi, podejściami KAIZEN/ Lean oraz Six Sigma. Wdraża i doskonali systemy zarządzania, prowadzi szkolenia dla auditorów pierwszej, drugiej i trzeciej strony. Moderuje warsztaty grup zajmujących się analizą ryzyka w procesach produkcyjnych, handlowych i logistycznych. Prowadzi warsztaty, projekty oraz konsultuje firmy z różnych branż. Prowadzi również zajęcia na państwowych i prywatnych uczelniach wyższych oraz studiach podyplomowych. Jest ekspertem Dolnośląskiej Nagrody Jakości, redaktorem naczelnym magazynu „Zarządzanie Jakością”, członkiem Rady Sterującej jednostki certyfikacyjnej, auditorem systemów zarządzania jakością. Publikuje w czasopismach Zarządzanie Jakością, Normalizacja, LAB, Problemy Jakości, Computerland oraz wydawnictwach konferencyjnych. Jest autorem książki „Statystyczne sterowanie procesami – doskonalenie jakości z pakietem STATISTICA” i współautorem książki „Zarządzanie jakością w procesie integracji europejskiej”. Prowadzi warsztaty doskonalące dla auditorów m.in. w oparciu o wytyczne m.in. ISO 19011 i ISO 9004. Ma ogromne doświadczenie w zakresie zarządzania jakością, potwierdzone wieloma zrealizowanymi projektami oraz licznymi publikacjami z tego zakresu.
Martyna Hómin
Partner Zarządzający/ Konsultant/ Trener w 2M Consulting Sp. z o.o.
Jest ekspertem w zakresie zarządzania wiedzą, procesów Lean HR oraz Kaizen. Jest odpowiedzialna za rozwój i przeprowadzanie Assesment Center oraz Development Center u Klientów w celu zweryfikowania i rozwoju kompetencji pracowników. Poza tym kieruje i nadzoruje projekty rozwoju umiejętności interpersonalnych oraz rozwija i wdraża filar Education and Training w ramach projektów TPM. Specjalizuje się we wdrażaniu metody Lean a w szczególności TWI (Training Within Industry), opracowywaniu Arkuszy Podziału Pracy, instruowaniu pracowników w przygotowaniu szkoleń i ich realizacji na obszarach produkcyjnych, w budowaniu matryc umiejętności i kompetencji. Prowadzi szkolenia z zakresu: Zarządzania Wiedzą, Lean Management, Lean Manufacturing, 5S, TPM, Zarządzania Zmianą, Kaizen, zarządzania pracownikami na poziomie strategicznym i operacyjnym. Zajmuje się projektami z zakresu transferu wiedzy, wdrożeń i rozwoju procesów HR: rekrutacji, wdrożeń nowych pracowników, rozwoju biznesu i ludzi, budowania modelu kompetencji oraz ścieżek rozwoju.
Przemysław Markowski
QEHS Manager, VMI Poland Sp. z o.o.
Manager działu QEHS w firmie VMI Poland produkującej maszyny do produkcji opon. Absolwent zarządzania i systemów projakościowych na Politechnice Poznańskiej. Od początku swej drogi zawodowej związany z zapewnieniem jakości w produkcji w branży medycznej i motoryzacyjnej. Od 4 lat zarządza zintegrowanymi systemami zarządzania oraz inżynierią jakości w VMI.
Marek Mikusek
Quality SME, Jabil Sp. z o.o.
Obecnie pełni funkcję SME (Subject Matter Expert) w firmie Jabil Poland. Posiada 20-letnie doświadczenie w przemyśle produkcji elektroniki. Pełnił różne funkcje w organizacji, ale głównie z zakresu zarządzania produktem i jego jakością. Posiada praktyczną wiedzę dotyczącą narzędzi jakości, kontroli statystycznej, poprawy procesów produkcyjnych oraz Lean. Certyfikowany specjalista IPC-A-610.
Dominik Skórski
Business Development Manager, APN Promise S.A.
Posiada uprawnienia audytora wewnętrznego systemów zarządzania jakością, środowiskiem i bhp. Kilkuletnie doświadczenie wyniesione z pracy w czołowej globalnej Jednostce Certyfikacyjnej przekuwa w narzędzia IT mające na celu wsparcie obszarów jakościowych w cyfrowej transformacji.
Marcin Witkowski
Menedżer i Pełnomocnik Zintegrowanych Systemów Zarządzania Jakością, Środowiskiem i Bezpieczeństwem, BorgWarner Poland Sp. z o.o.
Praktyk z 21 letnim doświadczeniem w przemyśle motoryzacyjnym w wydziałach produkcji, UR, jakości, wdrażaniu projektów; zarządzał wydziałem jakości oraz produkcji. Obecnie od 7 lat skutecznie zarządzający Zintegrowanymi Systemami Zarzadzania w liczącym ok. 1600 osób zakładzie BorgWarner Poland. Wieloletni trener, audytor i specjalista w obszarach procesów i systemów zarzadzania. Fan zintegrowanego podejścia procesowego oraz rozumienia kosztów w zarządzaniu.
Piotr Żakowiecki
Dyrektor Zapewnienia Jakości w Solaris Bus & Coach Sp. z o.o.
Absolwent Politechniki Poznańskiej, Wydziału Budowy Maszyn i Zarządzania, w specjalizacji Ergonomia i inżynieria jakości. Ponad 20-letnie doświadczenie w systemach zarządzania jakością, tworzeniu i optymalizacji systemów zapewnienia jakości i kontroli produkcji, głównie w przemyśle motoryzacyjnym.
Partnerzy 

PARTNERZY TEMATYCZNI:

       

 

 

PARTNER SPOTKANIA:

BorgWarner Inc. to amerykański koncern motoryzacyjny dostarczający rozwiązania do technologii spalinowych, hybrydowych i elektrycznych. Koncern posiada około 96 lokalizacji w 24 krajach w tym w Polsce.

BorgWarner w Polsce to tzw „Campus” zlokalizowany w pobliżu rzeszowskiego lotniska, w miejscowości Jasionka, w Podkarpackim Parku NaukowoTechnologicznym. Campus składa się z trzech oddzielnych zakładów produkcyjnych, trzech różnych dywizji firmy rozlokowanych w dwóch spółkach.

ZINTEGROWANE SYSTEMY ZARZĄDZANIA

BorgWarner jako amerykański koncern stawia wysokie wymagania wobec działalności, skupiając się poza biznesem na bezpieczeństwie, ochronie środowiska, zrównoważonym rozwoju oraz wsparciu społeczności lokalnych. Skutkiem wymagań jest wdrożony Zintegrowany System Zarządzania zawierający wymagania m.in.:

 • IATF 16949 (Standard Zarządzania w Przemyśle Motoryzacyjnym)
 • ISO 14001 (Standard Zarządzania Ochroną Środowiska)
 • ISO 45001 (Standard Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy)
 • Certyfikacja LEED dla budownictwa zrównoważonego

LICZBA ZATRUDNIONYCH: ok. 1600 (stan na dzień 1 czerwiec 2021 r.)

Tegorocznym osiągnięciem jest zdobycie prestiżowego certyfikatu Great Place to Work® jako jedna z dwóch organizacji w Polsce. Wyróżnienie zostało przyznane w oparciu o wyniki niezależnego badania przeprowadzonego wśród pracowników. Czas pandemii i podjętych działań pokazał, że skupiamy się na bezpieczeństwie ludzi i biznesu. To dowód na to, że nasze wartości mają odzwierciedlenie w autentycznych działaniach.

PRODUKCJA

Zakłady produkcyjne specjalizują się w produkcji turbosprężarek, elementów oraz łańcuchów rozrządu oraz układów kontroli i sterowania przekładni automatycznych.

Podczas BorgWarner Quality Tour zobaczymy:

Zakład dywizji ETTS (Emission, Thermal and Turbo Systems) - zajmujące się:

 • projektowaniem turbosprężarek z własnym Research & Development Center (Centrum Techniczne)
 • produkcją do pojazdów osobowych (PC), pojazdów użytkowych (CV, Agro)
 • remanufacturingiem - regeneracją turbosprężarek branży motoryzacyjnej, maszyn rolniczych czy budowlanych.

Rok założenia: 2008 (R&D 2013)

Całkowita powierzchnia użytkowa: ok. 35k m2 (Turbo)

Liczba pracowników: ok. 1300

Sprzedaż ok. 520M€

 

Centrum techniczne R&D dywizji ETTS - zajmujące się projektowaniem i walidacją systemów doładowania oraz ich komponentów.

Rok założenia: 2013

Powierzchnia: ok. 2,7k m2

Liczba pracowników: 175 (05/2021)

Warunki uczestnictwa 

Warunki uczestnictwa:

 • Po otrzymaniu wypełnionego formularza opiekun Klienta z ramienia MOVIDA prześle potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia oraz fakturę.
 • Opłata za spotkanie obejmuje dokumentację, posiłki i napoje. Cena nie zawiera kosztów noclegu oraz parkingu.
 • W przypadku odwołania zgłoszenia w terminie krótszym niż 14 dni przed rozpoczęciem spotkania wpłata na poczet uczestnictwa nie podlega zwrotowi. Nieodwołanie uczestnictwa i nie wzięcie udziału w spotkaniu spowoduje obciążenie pełnymi kosztami uczestnictwa.
 • Rezygnacja z udziału na 14 dni przed rozpoczęciem spotkania powoduje powstanie zobowiązania pokrycia pełnych kosztów udziału na podstawie faktury Organizatora. Odwołanie zgłoszenia wymaga formy pisemnej i zostanie potwierdzone przez Organizatora.
 • Na dwa dni przed rozpoczęciem spotkania można wyznaczyć zastępstwo. Należy wówczas niezwłocznie powiadomić Organizatora.
 • MOVIDA zastrzega sobie prawo do odwołania spotkania i zmian w programie z przyczyn niezależnych od Organizatora. W przypadku odwołania spotkania koszty uczestnictwa zostaną zwrócone lub zaproponowany zostanie udział w innym spotkaniu, konferencji lub seminarium.
 • Podając w formularzu adres e-mail wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji od MOVIDA Sp. z o.o. s.k.
 • MOVIDA oświadcza, że jest czynnym płatnikiem VAT.

 

Koszt uczestnictwa zawiera:

 • Merytoryczną wartość spotkania
 • Transport do zakładów BorgWarner w obie strony
 • MOVIDA zapewnia zestawy słuchawkowe podczas zwiedzania
 • Wyżywienie (przerwy kawowe, obiady) oraz wspólne kolacje networkingowe
 • Materiały w formie pisemnej
 • Materiały w formie elektronicznej do pobrania po spotkaniu ze STREFY KLIENTA

 

Przy zgłoszeniu 2 osób - rabat 5 %
Przy zgłoszeniu 3 i wiecej osób - rabat 9 %

Opiekę nad Państwa zgłoszeniem sprawuje 

Grzegorz Adamiak

Key Account Manager
gadamiak[at]movida.com.pl
tel. +48 22 626 81 38

Krzysztof Bargieł

Key Account Manager
kbargiel[at]movida.com.pl
tel.: +48 22 626 81 38

 

Nasi partnerzy: