XV multibranżowe FORUM SŁUŻB UTRZYMANIA RUCHU

Kategoria: 
Produkcja - Utrzymanie ruchu
Szanowni Państwo 

Gospodarka powoli się otwiera, mamy nadzieję, że - tak jak my - również Państwo wyczekują powrotu do normalności i realnych spotkań stacjonarnych!

Rzeczywistość w dobie pandemii zrodziła różnorodne wyzwania, zmiany i nowe trendy w działaniach służb utrzymania ruchu.

Multibranżowe Forum SUR na stałe gości w kalendarzu MOVIDA. Pracujemy już nad kolejną, XV edycją tego wydarzenia, którą zrealizujemy jesienią.

Z pewnością zaprezentujemy wiele nowych inspirujących case studies z rozwiązaniami dla Przemysłu 4.0, jak również implikacjami związanymi z reorganizacjami i nowymi inwestycjami.

Nie zabraknie projektów poprawiających efektywność energetyczną - praktycznych przykładów inwestycji i możliwości rynkowych.
Omówimy problematykę ekonomicznego i ekologicznego zarządzania utrzymaniem ruchu ze szczególnym uwzględnieniem nowoczesnych rozwiązań i wzajemnych oddziaływań na siebie wielu istotnych czynników wewnątrz organizacji, czy zmiennych rynkowych.

Szykujemy również dla Państwa techniczne zwiedzanie nowoczesnego zakładu produkcyjnego.

Pragnę zapewnić, że mogą Państwo liczyć na maksimum praktycznej wiedzy, dużą dawkę networkingu i organizację forum z zachowaniem reżimu sanitarnego.

Forum SUR to 3 dni merytorycznych spotkań oraz biznesowo-integracyjne wieczory networkingowe, które dadzą Państwu sposobność, by kontynuować wymianę doświadczeń oraz nawiązywać nowe kontakty NA ŻYWO!

Oczywiście spotkanie zostanie zrealizowane w reżimie sanitarnym - tak, by zapewnić Państwu bezpieczeństwo. Mamy już praktykę - zeszłoroczne FORUM SUR również odbyło się w bezpiecznych warunkach, czego dowodem są nie tylko opinie zadowolonych Gości – Uczestników i Prelegentów, ale również Zarządu firmy BorgWarner, którą zobaczyliśmy już w czasie COVID19.

Zapraszam!

Katarzyna Dutkalska

Conference Director

 

Profil uczestników 

Podczas Forum spotkają Państwo:

 • Szefów Służb Utrzymania Ruchu
 • Dyrektorów i Kierowników Działów Utrzymania Ruchu
 • Dyrektorów i Kierowników ds. Produkcji
 • Dyrektorów i Kierowników ds. Technicznych
 • Inżynierów Projektu
 • Kierowników ds. Instalacji Przemysłowych
 • Szefów ds. Infrastruktury
 • Głównych Mechaników
 • Głównych Inżynierów
 • Głównych Technologów
Warunki uczestnictwa 
 • Po otrzymaniu formularza organizator prześle potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia
 • Opłata za spotkanie obejmuje dokumentację, posiłki i napoje. Cena nie zawiera kosztów noclegu oraz parkingu.
 • W przypadku odwołania zgłoszenia w terminie krótszym niż 14 dni przed rozpoczęciem spotkania wpłata na poczet uczestnictwa nie podlega zwrotowi. Nieodwołanie uczestnictwa i nie wzięcie udziału w spotkaniu spowoduje obciążenie pełnymi kosztami uczestnictwa.
 • Rezygnacja z udziału na 14 dni przed rozpoczęciem spotkania powoduje powstanie zobowiązania pokrycia pełnych kosztów udziału na podstawie faktury Organizatora. Odwołanie zgłoszenia wymaga formy pisemnej i zostanie potwierdzone przez Organizatora.
 • W każdym momencie można wyznaczyć zastępstwo. Należy wówczas niezwłocznie powiadomić Organizatora.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania spotkania i zmian w programie z przyczyn niezależnych od Organizatora. W przypadku odwołania spotkania koszty uczestnictwa zostaną zwrócone lub zaproponowany zostanie udział w innym spotkaniu, konferencji lub seminarium.
 • Podając w formularzu adres e-mail wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji od MOVIDA Sp. z o.o. s.k.

Nasi partnerzy: