NEUTRALNOŚĆ KLIMATYCZNA - Green Factory Excellence

Kategoria: 
BHP - Środowisko - Odpady
Szanowni Państwo 

Wprowadzanie zmian, które zmniejszą wpływ zakładów produkcyjnych na środowisko, to już konieczność wynikająca coraz ostrzejszej polityki klimatycznej Unii Europejskiej, potrzeb planety oraz oczekiwań rynku i świadomych klientów. Wymiana wiedzy i dobrych praktyk, dyskusja o wyzwaniach i doświadczeniach stanowią w tym wypadku bardzo ważny krok w drodze do sukcesu, bo zmiany nabierają tempa, a uwarunkowania w dobie pandemii niejednokrotnie są dodatkową przeszkodą.

Przygotowaliśmy dla Państwa wydarzenie online z cyklu GREEN FACTORY EXCELLENCE z obszaru zarządzania ochroną środowiska realizowane w formule MOVIDA#CONNECTED.

Spotkanie odnosi się do NEUTRALNOŚCI KLIMATYCZNEJ (25-26 maja 2021), a więc konieczności odchodzenia od wysokoemisyjnych źródeł energii oraz rozwoju efektywności energetycznej i ekologicznych rozwiązań.

Zaproszeni przez nas eksperci wskażą wymierne, pozytywne efekty prośrodowiskowych wdrożeń i podzielą się dobrymi praktykami w tym obszarze.

Zachęcam do zapoznania się z programem spotkań. W przypadku pytań jestem do Państwa dyspozycji pod numerem telefonu 22 402 64 66 lub adresem kdutkalska[at]movida.com.pl.

25 maja 2021 10.00-14.45
26 maja 2021 10.00-13.30

BROSZURA SPOTKANIA

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Zapraszamy

Katarzyna Dutkalska

Conference Director

 

MOVIDA#CONNECTED to najlepsze praktyki konferencyjne w formacie online!
• merytoryczne prelekcje wygłoszone przez doświadczonych ekspertów
• wyłącznie studia przypadków
• wymiana doświadczeń
• dyskusje networkingowe

Kluczowe tematy 
 • działania inspirujące zakłady produkcyjne do wdrażania rozwiązań zmniejszających ich wpływ na środowisko – pozytywne przykłady, dobre rozwiązania
 • rozwiązania mające na celu znaczne obniżenie emisji gazów cieplarnianych
 • efektywność energetyczna
 • zielona energia
 • projektowanie pod kątem odzysku surowców
 • wykorzystanie ciepła odpadowego do produkcji chłodu i ciepła użytkowego
Atuty spotkania 

MOVIDA#CONNECTED zachowuje wszystkie tak wysoko cenione przez Uczestników, cechy masterclass: zarówno prelegenci, jak i uczestnicy to praktycy o znaczącym doświadczeniu, a w meritum klasy master wpleciony został czas na wymianę doświadczeń, interaktywne dyskusje i skuteczny networking.

Profil uczestników 

Spotkania kierujemy do:

 • Dyrektorów i Kierowników ds. Ochrony Środowiska
 • Pełnomocników Zarządu ds. Ochrony Środowiska
 • Dyrektorów i Kierowników ds. Gospodarki Odpadami
 • Dyrektorów i Kierowników ds. BHP i Ochrony Środowiska
 • Dyrektorów i Kierowników ds. Jakości
 • Szefów Ochrony Środowiska
 • Audytorów ISO
 • Managerów ds. CSR
 • Inspektorów BHP i OŚ
 • Inspektorów ds. Ochrony Środowiska
 • Inżynierów ds. Ochrony Środowiska
 • Specjalistów ds. Ochrony Środowiska
 • Specjalistów Zarządzania Bezpieczeństwem i Środowiskiem
 • Koordynatorów Systemu Zarządzania Środowiskowego
 • Koordynatorów ds. Zrównoważonego Rozwoju
 • Koordynatorów i Specjalistów ds. Recyklingu i składowania odpadów
 • Pełnomocników ds. QHSE
 • ESH Managerów
Prelegenci 
Aleksandra Demczuk
Starszy Specjalista ds. Ochrony Środowiska, Grupa Żywiec S.A. Browar w Elblągu
Absolwentka Wydziału Biologii i Ochrony środowiska Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Równocześnie ukończone studium pedagogiczne z zakresu nauczania przedmiotów chemiczno-biologicznych w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych. Obecnie w trakcie studiów podyplomowych z zakresu Bezpieczeństwa i higieny pracy na Politechnice Gdańskiej. Ukończone szkolenia dla audytorów normy ISO 14001, 50001 i Systemu Zarządzania BHP ISO 45001. Od 2005 roku związana zawodowo w tematyką kształtowania i ochrony środowiska. Były pracownik Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska oraz instytucji budżetowych. Od czterech lat pracuje jako Starszy Specjalista ds. Ochrony Środowiska w Browarze w Elblągu. Na codzień zajmuje się zagadnieniami dotyczącymi zrównoważonego rozwoju środowiska - environmental sustainability.
Wojciech Halkiewicz
Prezes Zarządu, 7bar sp. z o.o.
Specjalista w dziedzinie techniki sprężonego powietrza. Absolwent Politechniki Poznańskiej specjalności Systemy i Urządzenia Energetyczne – Maszyny Przepływowe. Pracował w pierwszej w Polsce fabryce sprężarek śrubowych powietrza. Autor wielu publikacji technicznych dotyczących racjonalnej produkcji i wykorzystania sprężonego powietrza oraz popularyzujących tę dziedzinę.
Konrad Nowakowski
Kierownik Zespołu Ekologii Opakowań, COBRO, Prezes Izby, Polska Izba Odzysku i Recyklingu Opakowań PIOIRO
Wieloletni pracownik COBRO Instytutu Badawczego Opakowań, aktywny działacz na rzecz ochrony środowiska. Od 2014 prezes PIOIRO, która jest organizacją otoczenia biznesu realizującą zadania w myśl koncepcji rozszerzonej odpowiedzialności producenta. Specjalizuje się w gospodarce odpadami opakowaniowymi, cyklu życia opakowań i zagadnień związanych z Gospodarką w Obiegu Zamkniętym.
Mariusz Stachurski
ANDRA
Absolwent Politechniki Częstochowskiej w specjalności produkcji energii oraz mechaniki. Studia podyplomowe na Politechnice Poznańskiej na kierunku Energetyka (specjalizacja: cieplna energetyka przemysłowa). Równolegle ukończone studia pedagogiczne w zakresie przedmiotów technicznych i informatycznych. Od początku pracy zawodowej związany z energetyką zawodową i układami ciepłowniczymi. Duże doświadczenie w układach kogeneracji gazowej i odzysku ciepła, szczególnie w powiązaniu z wytwarzaniem wody lodowej. Na co dzień zajmuje się konfiguracją i optymalizacją systemów trigeneracyjnych oraz optymalizacją procesów technologicznych poprzez wykorzystanie dotychczas traconego ciepła.
Partnerzy 

PARTNER TEMATYCZNY:

 

Warunki uczestnictwa 

POTWIERDZENIE I WARUNKI UCZESTNICTWA

 • Po otrzymaniu wypełnionego formularza opiekun Klienta z ramienia MOVIDA prześle potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia oraz fakturę. Trzy dni przed terminem rozpoczęcia masterclass, otrzymają Państwo indywidualny kod dostępu i link do spotkania on-line.
 • Na dwa dni przed rozpoczęciem spotkania można wyznaczyć zastępstwo. Należy wówczas niezwłocznie powiadomić Organizatora.
 • W przypadku odwołania zgłoszenia w terminie krótszym niż 7 dni przed rozpoczęciem spotkania wpłata na poczet uczestnictwa nie podlega zwrotowi. Nieodwołanie uczestnictwa i nie wzięcie udziału w spotkaniu spowoduje obciążenie pełnymi kosztami uczestnictwa.
 • Rezygnacja z udziału na 7 dni przed rozpoczęciem spotkania powoduje powstanie zobowiązania pokrycia pełnych kosztów udziału na podstawie faktury Organizatora. Odwołanie zgłoszenia wymaga formy pisemnej i zostanie potwierdzone przez Organizatora.
 • MOVIDA zastrzega sobie prawo do odwołania spotkania i zmian w programie z przyczyn niezależnych od Organizatora. W przypadku odwołania spotkania koszty uczestnictwa zostaną zwrócone lub zaproponowany zostanie udział w innym spotkaniu, konferencji lub seminarium.
 • MOVIDA oświadcza, że jest czynnym płatnikiem VAT.

KOSZT UCZESTNICTWA: 1390zł + 23% VAT

Przy zgłoszeniu 2 osób lub na 2 spotkania- rabat 5%

Opiekę nad Państwa zgłoszeniem sprawuje 

Krzysztof Bargieł

Key Account Manager
kbargiel[at]movida.com.pl
tel.: (+48 22) 403 84 66

Maciej Pietruczuk

Key Account Manager
mpietruczuk[at]movida.com.pl
tel.: (+48 22) 403 84 66

 

Nasi partnerzy: