EKONOMIA CYRKULARNA - Green Factory Excellence

Kategoria: 
BHP - Środowisko - Odpady
Szanowni Państwo 

Wprowadzanie zmian, które zmniejszą wpływ zakładów produkcyjnych na środowisko, to już konieczność wynikająca z coraz ostrzejszej polityki klimatycznej Unii Europejskiej, potrzeb planety oraz oczekiwań rynku i świadomych klientów. Wymiana wiedzy i dobrych praktyk, dyskusja o wyzwaniach i doświadczeniach stanowią w tym wypadku bardzo ważny krok w drodze do sukcesu, bo zmiany nabierają tempa, a uwarunkowania w dobie pandemii niejednokrotnie są dodatkową przeszkodą.

Przygotowaliśmy dla Państwa wydarzenie online z cyklu GREEN FACTORY EXCELLENCE z obszaru zarządzania ochroną środowiska realizowane w formule MOVIDA#CONNECTED.

EKONOMIA CYRKULARNA (18-19 maja 2021) obejmuje zagadnienia związane z zielonym ładem, gospodarowaniem odpadami, ideą Zero Waste oraz zrównoważonym rozwojem w zakładzie produkcyjnym.

Zaproszeni przez nas eksperci wskażą wymierne, pozytywne efekty prośrodowiskowych wdrożeń i podzielą się dobrymi praktykami w tym obszarze.

Zachęcam do zapoznania się z programem spotkań. W przypadku pytań jestem do Państwa dyspozycji pod numerem telefonu 22 402 64 66 lub adresem kdutkalska[at]movida.com.pl.

18 maja 2021 10.00-14.40
19 maja 2021 10.00-14.45

BROSZURA SPOTKANIA

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Zapraszamy

Katarzyna Dutkalska

Conference Director

 

MOVIDA#CONNECTED to najlepsze praktyki konferencyjne w formacie online!
• merytoryczne prelekcje wygłoszone przez doświadczonych ekspertów
• wyłącznie studia przypadków
• wymiana doświadczeń
• dyskusje networkingowe

Kluczowe tematy 
 • Zero Waste
 • gospodarka o obiegu zamkniętym – dobre praktyki
 • gospodarowanie odpadami komunalnymi w zakładzie produkcyjnym
 • dobre praktyki CSR - rola biznesu w ochronie zasobów wodnych
 • recycling opakowań
 • zrównoważone budowanie
Atuty spotkania 

MOVIDA#CONNECTED zachowuje wszystkie tak wysoko cenione przez Uczestników, cechy masterclass: zarówno prelegenci, jak i uczestnicy to praktycy o znaczącym doświadczeniu, a w meritum klasy master wpleciony został czas na wymianę doświadczeń, interaktywne dyskusje i skuteczny networking.

Profil uczestników 

Spotkania kierujemy do:

 • Dyrektorów i Kierowników ds. Ochrony Środowiska
 • Pełnomocników Zarządu ds. Ochrony Środowiska
 • Dyrektorów i Kierowników ds. Gospodarki Odpadami
 • Dyrektorów i Kierowników ds. BHP i Ochrony Środowiska
 • Dyrektorów i Kierowników ds. Jakości
 • Szefów Ochrony Środowiska
 • Audytorów ISO
 • Managerów ds. CSR
 • Inspektorów BHP i OŚ
 • Inspektorów ds. Ochrony Środowiska
 • Inżynierów ds. Ochrony Środowiska
 • Specjalistów ds. Ochrony Środowiska
 • Specjalistów Zarządzania Bezpieczeństwem i Środowiskiem
 • Koordynatorów Systemu Zarządzania Środowiskowego
 • Koordynatorów ds. Zrównoważonego Rozwoju
 • Koordynatorów i Specjalistów ds. Recyklingu i składowania odpadów
 • Pełnomocników ds. QHSE
 • ESH Managerów
Prelegenci 
Tomasz Dunak
Główny Specjalista ds. BHP i OŚ, NIDEC MOTORS & ACTUATORS (POLAND) Sp. z o.o.
Główny Specjalista ds. BHP i OŚ na terenie zakładu NIDEC MOTORS & ACTUATORS (POLAND) Sp. z o.o. W służbie BHP niemal 10 lat. Wcześniej, jako absolwent Wydziału Mechanicznego Akademii Górniczo Hutniczej, pracował w działach utrzymania ruchu. Fabryka NIDEC mieści się w Niepołomicach, zatrudnia blisko 800 pracowników i zajmuje się produkcją silników elektrycznych stosowanych głównie w branży motoryzacyjnej.
Magdalena Konowrocka
Local Sustainbility Manager, Żywiec Zdrój S.A. (Grupa Danone)
Absolwentka Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego oraz podyplomowych studiów z zakresu socjologii na Collegium Civitas. Ponad 10 lat doświadczenia zawodowego z zakresu CSR i sustainability w międzynarodowych korporacjach (Jacobs, Tesco, Danone). W Żywiec Zdrój przez wiele lat odpowiadała ze współpracę z Partnerami oraz merytoryczną cześć programu Po Stronie Natury. Obecnie prowadzi lokalne projekty z zakresu sustainability dla Żywiecczyzny oraz odpowiada za lokalne relacje zewnętrzne.
Konrad Nowakowski
Kierownik Zespołu Ekologii Opakowań, COBRO, Prezes Izby, Polska Izba Odzysku i Recyklingu Opakowań PIOIRO
Wieloletni pracownik COBRO Instytutu Badawczego Opakowań, aktywny działacz na rzecz ochrony środowiska. Od 2014 prezes PIOIRO, która jest organizacją otoczenia biznesu realizującą zadania w myśl koncepcji rozszerzonej odpowiedzialności producenta. Specjalizuje się w gospodarce odpadami opakowaniowymi, cyklu życia opakowań i zagadnień związanych z Gospodarką w Obiegu Zamkniętym.
Paweł Pietraszek
Dyrektor ds. Technologii, PP-EKO Sp. z o.o. i Symbiona S.A.
Dr inż. nauk technicznych, absolwent Politechniki Warszawskiej, Wydział Inżynierii Środowiska. Od 1993 r. współwłaściciel, prezes zarządu oraz dyr. ds. technologii w spółce PP-EKO Sp. z o.o. Od 2008 r współwłaściciel i dyr. ds. technologii SYMBIONA S.A. Ekspert w zakresie projektowania technologii oczyszczania ścieków przemysłowych dla przemysłu metalowego (galwanizernie, garbarnie, zakłady metalowe), przemysłu rolnospożywczego oraz oczyszczalni ścieków biologicznych (o charakterze komunalnych), w tym projektów innowacyjnych. Członek w zespole ekspertów Ministerstwa Rozwoju KIS7 – gospodarka obiegu zamkniętego. Autor lub współautor 9 patentów krajowych i zagranicznych w dziedzinie oczyszczania wody i ścieków.
Anna Poszelężna-Skotarek
Head of Environmental protection & special products safety, DGSA, DB Schenker
Z logistyką związana od 18 lat. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji – kierunek Zarządzanie w biznesie na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu. Karierę rozpoczęła w 2003 r. w dziale Jakości i Ubezpieczeń. Następnie jako Koordynator reklamacji i ubezpieczeń kreowała politykę ubezpieczeniową w ramach programu globalnego oraz zarządzała procesem reklamacji. W ramach rozwoju zawodowego w organizacji od 2014 r przejmowała kolejno obszary: zarządzania środowiskiem, nadzoru nad Wewnętrznym Systemem Kontroli (WSK), bezpieczeństwem żywności w łańcuchu dostaw. Finalnie objęła funkcję głównego doradcy ds. bezpieczeństwa w przewozie towarów niebezpiecznych.
Partnerzy 

PARTNER TEMATYCZNY:

 

Warunki uczestnictwa 

POTWIERDZENIE I WARUNKI UCZESTNICTWA

 • Po otrzymaniu wypełnionego formularza opiekun Klienta z ramienia MOVIDA prześle potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia oraz fakturę. Trzy dni przed terminem rozpoczęcia masterclass, otrzymają Państwo indywidualny kod dostępu i link do spotkania on-line.
 • Na dwa dni przed rozpoczęciem spotkania można wyznaczyć zastępstwo. Należy wówczas niezwłocznie powiadomić Organizatora.
 • W przypadku odwołania zgłoszenia w terminie krótszym niż 7 dni przed rozpoczęciem spotkania wpłata na poczet uczestnictwa nie podlega zwrotowi. Nieodwołanie uczestnictwa i nie wzięcie udziału w spotkaniu spowoduje obciążenie pełnymi kosztami uczestnictwa.
 • Rezygnacja z udziału na 7 dni przed rozpoczęciem spotkania powoduje powstanie zobowiązania pokrycia pełnych kosztów udziału na podstawie faktury Organizatora. Odwołanie zgłoszenia wymaga formy pisemnej i zostanie potwierdzone przez Organizatora.
 • MOVIDA zastrzega sobie prawo do odwołania spotkania i zmian w programie z przyczyn niezależnych od Organizatora. W przypadku odwołania spotkania koszty uczestnictwa zostaną zwrócone lub zaproponowany zostanie udział w innym spotkaniu, konferencji lub seminarium.
 • MOVIDA oświadcza, że jest czynnym płatnikiem VAT.

KOSZT UCZESTNICTWA: 1390zł + 23% VAT

Przy zgłoszeniu 2 osób lub na 2 spotkania- rabat 5%

Opiekę nad Państwa zgłoszeniem sprawuje 

Krzysztof Bargieł

Key Account Manager
kbargiel[at]movida.com.pl
tel.: (+48 22) 403 84 66

Maciej Pietruczuk

Key Account Manager
mpietruczuk[at]movida.com.pl
tel.: (+48 22) 403 84 66

 

Nasi partnerzy: