e- Forum Future Packaging - KOSZTY OPAKOWAŃ W CAŁYM CYKLU ŻYCIA

Kategoria: 
Opakowania
Szanowni Państwo 

Zapraszam na e-Forum Future Packaging - KOSZTY OPAKOWAŃ W CAŁYM CYKLU ŻYCIA, które odbędzie się 8-9 kwietnia 2021. Spotkanie online dotyczące trendów i innowacji w projektowaniu i produkcji opakowań.

Zmiany oraz wdrażane proekologiczne nowości wynikają zarówno z nowych legislacji, jak i zmieniających się oczekiwań coraz bardziej świadomych konsumentów.

Jakie będzie opakowanie przyszłości? Co już teraz trzeba przewidzieć? Co będzie opłacalne, a co nie?

Ekotransformacja dzieje się na naszych oczach – ale czy te przemiany są już rzeczywiste, jakie bariery należy pokonać, kto już wykonał pierwsze kroki?

Pragniemy Państwa zainspirować i zachęcić do wspólnej dyskusji o wyzwaniach branżowych w zakresie innowacji materiałowych i projektowych, zrównoważonego rozwoju, optymalizacji kosztów opakowań w całym cyklu życia.

 

Zapraszam do zapoznania się z programem uzupełniającego spotkania: e-Forum Future Packaging - TRENDY I INNOWACJE

BROSZURA SPOTKANIA Z FORMULARZEM ZGŁOSZENIOWYM

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Serdecznie zapraszam do udziału!

8 kwietnia, 10.00 -14.30
9 kwietnia, 10.00 -14.15

Katarzyna Dutkalska

Senior Project Manager

 

MOVIDA #CONNECTED to najlepsze praktyki konferencyjne w formacie online!
• merytoryczne prelekcje wygłoszone przez doświadczonych ekspertów
• wyłącznie studia przypadków
• wymiana doświadczeń
• dyskusje networkingowe

Kluczowe tematy 
 • EKOPROJEKTOWANIE opakowań a gospodarka o obiegu zamkniętym
 • EKOMODULACJA, czyli PROJEKTOWANIE DLA RECYKLINGU, KTÓRE SIĘ OPŁACA. wyzwanie jutra!!!
 • czy bio znaczy eko, czyli CERTYFIKACJA KOSZTUJĄCA MILIONY
 • opakowania MAREK WŁASNYCH – innowacje, KOSZTY, trendy – ZAGROŻENIA I SZANSE z nimi związane w branży FMCG
 • KOSZTY PRODUKCJI kartoników i ulotek
 • sustainability w E-COMMERCE
Atuty spotkania 

MOVIDA# CONNECTED Future Packaging zachowuje wszystkie tak wysoko cenione przez Uczestników cechy masterclass: zarówno prelegenci, jak i uczestnicy to praktycy o znaczącym doświadczeniu, a w meritum klasy master wpleciony został czas na wymianę doświadczeń, interaktywne dyskusje i skuteczny networking.

Profil uczestników 

SPOTKANIE KIERUJEMY DO:

 • Koordynatorów, kierowników, managerów, specjalistów ds. rozwoju opakowań
 • Koordynatorów, kierowników, managerów i inżynierów, specjalistów ds. opakowań
 • Koordynatorów, kierowników, managerów, specjalistów ds. marketingu
 • Technologów, konstruktorów i projektantów opakowań
 • Koordynatorów, kierowników, managerów, specjalistów ds. zakupu opakowań
 • Liderów projektów opakowaniowych
 • Ekspertów ds. zarządzania projektami opakowaniowymi
 • Dostawców opakowań
 • Działów wdrożeń i rozwoju R&D
 • Działów sustainability
Prelegenci 
Konrad Nowakowski
Kierownik Zespołu Ekologii Opakowań, Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Biopolimerów i Włókien Chemicznych COBRO, Prezes Izby, Polska Izba Odzysku i Recyklingu Opakowań PIOIRO
Wieloletni pracownik COBRO Instytutu Badawczego Opakowań, aktywny działacz na rzecz ochrony środowiska. Od 2014 prezes PIOIRO, która jest organizacją otoczenia biznesu realizującą zadania w myśl koncepcji rozszerzonej odpowiedzialności producenta. Specjalizuje się w gospodarce odpadami opakowaniowymi, cyklu życia opakowań i zagadnień związanych z Gospodarką w Obiegu Zamkniętym.
Dominika Roszczyk
Marketing Manager, Brüggen Polska Sp. z o.o.
Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w pracy nad opakowaniami zarówno marek własnych, jak i produktów brandowych. Kierowała wdrażaniem, optymalizacją i procesem projektowym, zarówno z ramienia producenta, jak i sieci handlowych, głownie w sektorze FMCG. Obecnie od 6 lat kieruje działem Print & Design w firmie Bruggen Polska, która na rynku polskim odpowiada głównie za produkcję marek własnych w produktach śniadaniowych.
Ryszard Wielgos
Pełnomocnik Zarządu ds. Wdrażania Nowych Technologii i Szkoleń, Intrograf-Lublin S.A.
Z zawodu drukarz – maszynista offsetowy z bogatym doświadczeniem produkcyjnym. Z wykształcenia inżynier poligraf, absolwent Instytutu Poligrafii Politechniki Warszawskiej. Pasjonat poligrafii z wiedzą popartą wieloletnią praktyką zawodową. Wybitny specjalista w dziedzinie produkcji kartoników i ulotek dla przemysłu farmaceutycznego i kosmetycznego. Od wielu lat pomaga partnerom biznesowym Intrografu Lublin S.A. w rozwiązywaniu problemów technologicznych związanych z kartonikami i ulotkami na liniach pakujących. Swoją wiedzą wspiera firmy w Polsce, Niemczech, Rosji a nawet w Kazachstanie. Autor wielu artykułów opublikowanych w czasopismach branżowych dla przemysły farmaceutycznego i kosmetycznego. Poprzez liczne kontakty z firmami farmaceutycznymi doskonale rozumie problematykę procesów pakowania na różnorodnych liniach pakujących. Od chwili powstania w roku 2011 w Intrografie Lublin S.A. nowatorskiego projektu Akademii Poligrafii odpowiada za stronę merytoryczną prowadzonych szkoleń. Gośćmi Akademii Poligrafii było ponad 1200 przedstawicieli firm z branży farmaceutycznej, kosmetycznej i spożywczej z Polski i Europy.
Jacek Wodzisławski
Prezes Zarządu, Fundacja na rzecz Odzysku Opakowań Aluminiowych RECAL
Od 1997 roku pracuje w Fundacji RECAL, obecnie na stanowisku Prezesa Zarządu, działającej w Polsce na rzecz odzysku opakowań aluminiowych. Posiada blisko 25 letnie doświadczenia w projektach i badaniach z zakresu gospodarki odpadami. Inicjator i współautor analiz rynku gospodarowania odpadami komunalnymi, ze szczególnym uwzględnieniem ekoprojektowania opakowań, ich ponownego zagospodarowania oraz projektów edukacji recyklingowej. Współodpowiedzialny w Polsce za wdrożenie paneuropejskiej inicjatywy Every Can Counts / Każda Puszka Cenna. Współpracownik Krajowej Izby Gospodarczej. Współzałożyciel Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Polskiego Stowarzyszenia Piwowarów Domowych.
Wojciech Pawlikowski
Prezes Zarządu, Noweko Sp. z o.o., Wydawca polskiej edycji Bioplastics Magazine
Od 2000 r. związany z przemysłem petrochemicznym. Prezes Zarządu s-ki Noweko Sp. z o.o. W branży tworzyw sztucznych od 2004 roku. Były pracownik Zakładu Surowców Energetycznych AGH; doświadczenie w przemyśle petrochemicznym zdobywał we Włoszech, Libii i Rosji. Powoływany jako prelegent w gronie ekspertów w dziedzinie ekologii tworzyw sztucznych na wielu konferencjach i targach. Wykładowca, autor publikacji. Były lub obecny członek takich organizacji jak Polski Komitet Normalizacyjny, Polska Izba Opakowań, Krajowa Izba Gospodarcza, Stowarzyszenie Biorecykling, ASTM, OPA. Doradza w certyfikacji surowców i wyrobów biopochodnych lub biodegradowalnych. Wydawca polskiej edycji Bioplastics Magazine.
Partnerzy 

PARTNER MEDIALNY:

                 

 

Warunki uczestnictwa 

POTWIERDZENIE I WARUNKI UCZESTNICTWA

 • Po otrzymaniu wypełnionego formularza opiekun Klienta z ramienia MOVIDA prześle potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia oraz fakturę. Trzy dni przed terminem rozpoczęcia masterclass, otrzymają Państwo indywidualny kod dostępu i link do spotkania on-line.
 • Na dwa dni przed rozpoczęciem spotkania można wyznaczyć zastępstwo. Należy wówczas niezwłocznie powiadomić Organizatora.
 • W przypadku odwołania zgłoszenia w terminie krótszym niż 7 dni przed rozpoczęciem spotkania wpłata na poczet uczestnictwa nie podlega zwrotowi. Nieodwołanie uczestnictwa i nie wzięcie udziału w spotkaniu spowoduje obciążenie pełnymi kosztami uczestnictwa.
 • Rezygnacja z udziału na 7 dni przed rozpoczęciem spotkania powoduje powstanie zobowiązania pokrycia pełnych kosztów udziału na podstawie faktury Organizatora. Odwołanie zgłoszenia wymaga formy pisemnej i zostanie potwierdzone przez Organizatora.
 • MOVIDA zastrzega sobie prawo do odwołania spotkania i zmian w programie z przyczyn niezależnych od Organizatora. W przypadku odwołania spotkania koszty uczestnictwa zostaną zwrócone lub zaproponowany zostanie udział w innym spotkaniu, konferencji lub seminarium.
 • MOVIDA oświadcza, że jest czynnym płatnikiem VAT.

KOSZT UCZESTNICTWA: 1390zł + 23% VAT

Przy zgłoszeniu 2 osób lub na 2 spotkania - rabat 5%

Opiekę nad Państwa zgłoszeniem sprawuje 

Jolanta Janowska 

Senior Key Account Manager
jjanowska[at]movida.com.pl
tel. +48 22 378 47 43

 

Nasi partnerzy: