e- Forum Future Packaging - TRENDY I INNOWACJE

Kategoria: 
Opakowania
Szanowni Państwo 

Zapraszam na e-Forum Future Packaging - TRENDY I INNOWACJE, które odbędzie się 24-25 marca 2021. Spotkanie online dotyczące trendów i innowacji w projektowaniu i produkcji opakowań.

Zmiany oraz wdrażane proekologiczne nowości wynikają zarówno z nowych legislacji, jak i zmieniających się oczekiwań coraz bardziej świadomych konsumentów.

Jakie będzie opakowanie przyszłości? Co już teraz trzeba przewidzieć? Co będzie opłacalne, a co nie?

Ekotransformacja dzieje się na naszych oczach – ale czy te przemiany są już rzeczywiste, jakie bariery należy pokonać, kto już wykonał pierwsze kroki?

Pragniemy Państwa zainspirować i zachęcić do wspólnej dyskusji o wyzwaniach branżowych w zakresie innowacji materiałowych i projektowych, zrównoważonego rozwoju, optymalizacji kosztów opakowań w całym cyklu życia.

 

Zapraszam do zapoznania się z programem uzupełniającego spotkania: e- Forum Future Packaging - KOSZTY OPAKOWAŃ W CAŁYM CYKLU ŻYCIA

 

BROSZURA SPOTKANIA Z FORMULARZEM ZGŁOSZENIOWYM

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Serdecznie zapraszam do udziału!

24 marca, 10.00 -14.10
25 marca, 10.00 -14.00

Katarzyna Dutkalska

Senior Project Manager

 

MOVIDA #CONNECTED to najlepsze praktyki konferencyjne w formacie online!
• merytoryczne prelekcje wygłoszone przez doświadczonych ekspertów
• wyłącznie studia przypadków
• wymiana doświadczeń
• dyskusje networkingowe

Kluczowe tematy 
 • TRENDY i INNOWACJE materiałowe i projektowe
 • transformacja przemysłu opakowań w kierunku GOSPODARKI O OBIEGU ZAMKNIĘTYM
 • zrównoważone opakowania i ODPOWIEDZIALNY SPOSÓB GOSPODAROWANIA
 • PLASTIKOWY ŚWIAT - czy możliwe jest go zaakceptować, mądrze wykorzystać a nawet polubić? MĄDRY PRODUCENT & ŚWIADOMY KONSUMENT
 • PO-COVIDOWE TRENDY w projektowaniu opakowań
 • TECHNOLOGIA CS A LAMINOWANIE FOLIĄ METALICZNĄ przy produkcji opakowań z TEKTURY LITEJ w kontekście OCHRONY ŚRODOWISKA
 • ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ w opakowaniach TUB
 • ODNAWIALNE I KOMPOSTOWALNE FOLIE CELULOZOWE Celofan i Natureflex realizacją ZASAD GOZ
 • OPAKOWANIE EKO Z TEKTUR LITYCH

 

 

 

Atuty spotkania 

MOVIDA# CONNECTED Future Packaging zachowuje wszystkie tak wysoko cenione przez Uczestników cechy masterclass: zarówno prelegenci, jak i uczestnicy to praktycy o znaczącym doświadczeniu, a w meritum klasy master wpleciony został czas na wymianę doświadczeń, interaktywne dyskusje i skuteczny networking.

Profil uczestników 

SPOTKANIE KIERUJEMY DO:

 • Koordynatorów, kierowników, managerów, specjalistów ds. rozwoju opakowań
 • Koordynatorów, kierowników, managerów i inżynierów, specjalistów ds. opakowań
 • Koordynatorów, kierowników, managerów, specjalistów ds. marketingu
 • Technologów, konstruktorów i projektantów opakowań
 • Koordynatorów, kierowników, managerów, specjalistów ds. zakupu opakowań
 • Liderów projektów opakowaniowych
 • Ekspertów ds. zarządzania projektami opakowaniowymi
 • Dostawców opakowań
 • Działów wdrożeń i rozwoju R&D
 • Działów sustainability
Prelegenci 
Beata Barańska-Czyżkowska
R&D Manager, Formika Sp z o.o.
Praca z opakowaniami to jej zawodowa droga od ponad 20 lat. Przez ten czas pracowała dla znaczących firm z branży FMCG takich jak Laboratorium Kosmetyczne Dr Irena Eris, Ferrero, 3M, Orkla Care, Mars&Wrigley w Londynie, a obecnie w Formice jako Manager R&D. Uwielbia monitorowanie światowych trendów i innowacji na rynku opakowaniowym. Dodatkowo interesuje się marketingiem oraz Design Thinking i wykorzystaniem jego potencjału w pracy nad opakowaniami.
Iwona Jackowska
Sales Manager, Albea Poland Sp. z o.o.
Absolwentka Akademii Ekonomicznej w Poznaniu oraz University of Exeter w Wielkiej Brytanii. Od 1997 roku związana z branżą opakowań plastikowych. Ostatnie 7 lat nadzoruje projekty oraz promuje i rozwija innowacyjne koncepcje w obszarze tub laminatowych oraz plastikowych na rynku polskim, jak również krajów Europy Środkowej i Wschodniej. Z ramienia firmy Albea aktywnie działa na rzecz propagowania i rozpowszechniania rozwiązań zrównoważonych oraz doradza firmom w zakresie ekoprojektowania opakowań.
Andrzej Kornacki
Regional Sales Manager, Futamura Group
Od roku 1990 reprezentował w Polsce producenta folii polipropylenowych BOPP Mobil Plastics Europe, budując jako pierwszy zupełnie od zera rynek tych folii w Polsce. Folie polipropylenowe stały się od tego czasu materiałami opakowaniowymi, którym w późniejszych latach poświęcił większość swojego czasu pracując kolejno dla takich producentów jak Moplefan, Treofan, Vibac, Innovia Films. Pracując w tej ostatniej grupie zainicjował działania, które pozwoliły opatentować na świecie specjalistyczne folie BOPP do etykietowania wyrobów podczas ich produkcji metodą wtrysku w tzw. technologii IML. Przez wiele lat aktywnie zajmował się też rozwojem rynku folii polipropylenowych nieorientowanych tzw. CAST, pracując dla Moplefan, Verbano i Eurocast. W ostatnich latach wykazał bardzo duże zaangażowanie w rozwój rynku biodegradowalnych i kompostowalnych folii celulozowych celofan i NatureFlex produkowanych przez Innovia Films, a obecnie w Futamura Group, gdzie pracuje na stanowisku Regional Sales Manager. Jest inicjatorem wydania przez PWN polskich wersji wysokonotowanych na świecie książek o opakowaniach „Technika opakowań” i „ Innowacje w opakowaniach żywności i napojów”. Jest Przewodniczącym Rady Polskiej Izby Opakowań.
Artur Szor
Printmax
Ryszard Wielgos
Pełnomocnik Zarządu ds. Wdrażania Nowych Technologii i Szkoleń, Intrograf-Lublin S.A.
Z zawodu drukarz – maszynista offsetowy z bogatym doświadczeniem produkcyjnym. Z wykształcenia inżynier poligraf, absolwent Instytutu Poligrafii Politechniki Warszawskiej. Pasjonat poligrafii z wiedzą popartą wieloletnią praktyką zawodową. Wybitny specjalista w dziedzinie produkcji kartoników i ulotek dla przemysłu farmaceutycznego i kosmetycznego. Od wielu lat pomaga partnerom biznesowym Intrografu Lublin S.A. w rozwiązywaniu problemów technologicznych związanych z kartonikami i ulotkami na liniach pakujących. Swoją wiedzą wspiera firmy w Polsce, Niemczech, Rosji a nawet w Kazachstanie. Autor wielu artykułów opublikowanych w czasopismach branżowych dla przemysły farmaceutycznego i kosmetycznego. Poprzez liczne kontakty z firmami farmaceutycznymi doskonale rozumie problematykę procesów pakowania na różnorodnych liniach pakujących. Od chwili powstania w roku 2011 w Intrografie Lublin S.A. nowatorskiego projektu Akademii Poligrafii odpowiada za stronę merytoryczną prowadzonych szkoleń. Gośćmi Akademii Poligrafii było ponad 1200 przedstawicieli firm z branży farmaceutycznej, kosmetycznej i spożywczej z Polski i Europy.
Partnerzy 

PARTNER MEDIALNY:

                 

 

Warunki uczestnictwa 

POTWIERDZENIE I WARUNKI UCZESTNICTWA

 • Po otrzymaniu wypełnionego formularza opiekun Klienta z ramienia MOVIDA prześle potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia oraz fakturę. Trzy dni przed terminem rozpoczęcia masterclass, otrzymają Państwo indywidualny kod dostępu i link do spotkania on-line.
 • Na dwa dni przed rozpoczęciem spotkania można wyznaczyć zastępstwo. Należy wówczas niezwłocznie powiadomić Organizatora.
 • W przypadku odwołania zgłoszenia w terminie krótszym niż 7 dni przed rozpoczęciem spotkania wpłata na poczet uczestnictwa nie podlega zwrotowi. Nieodwołanie uczestnictwa i nie wzięcie udziału w spotkaniu spowoduje obciążenie pełnymi kosztami uczestnictwa.
 • Rezygnacja z udziału na 7 dni przed rozpoczęciem spotkania powoduje powstanie zobowiązania pokrycia pełnych kosztów udziału na podstawie faktury Organizatora. Odwołanie zgłoszenia wymaga formy pisemnej i zostanie potwierdzone przez Organizatora.
 • MOVIDA zastrzega sobie prawo do odwołania spotkania i zmian w programie z przyczyn niezależnych od Organizatora. W przypadku odwołania spotkania koszty uczestnictwa zostaną zwrócone lub zaproponowany zostanie udział w innym spotkaniu, konferencji lub seminarium.
 • MOVIDA oświadcza, że jest czynnym płatnikiem VAT.

KOSZT UCZESTNICTWA: 1390zł + 23% VAT

Przy zgłoszeniu 2 osób lub na 2 spotkania - rabat 5%

Opiekę nad Państwa zgłoszeniem sprawuje 

Jolanta Janowska 

Senior Key Account Manager
jjanowska[at]movida.com.pl
tel. +48 22 378 47 43

 

Nasi partnerzy: