JAKOŚĆ DOSTAWCÓW - jakość w przemyśle

Kategoria: 
Jakość
Szanowni Państwo 

Serdecznie zapraszam na dwa uzupełniające się wydarzenia online MOVIDA#CONNECTED z obszaru zarządzania jakością w przemyśle.

Jak co roku pragniemy Państwa zainspirować i zachęcić do wspólnej dyskusji o wyzwaniach i doświadczeniach w pracy menadżera jakości.

W tej edycji istotne okazały się kluczowe wskaźniki efektywności dla jakości, przykłady zastosowania monitorowania jakości i procesów, efektywne sposoby ich wykorzystania, jak również przykłady analityki kosztów.

Jakość dostaw to kluczowy element jakości wytwarzanych produktów – zastanowimy się, w jaki sposób poprzez współpracę doskonalić jakość naszych dostawców i jak ważne jest zrozumienie wymagań jakościowych w łańcuchu dostaw. Nie zabraknie proaktywnej oceny ryzyka i metod rozwiązywania problemów.

Zachęcam do zapoznania się z programem spotkań. W przypadku pytań jestem do Państwa dyspozycji pod numerem telefonu 22 402 64 66 lub adresem kdutkalska[at]movida.com.pl.

BROSZURA SPOTKANIA WRAZ Z FORMULARZEM ZGŁOSZENIOWYM

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Spotkajmy się online!

16 marca 2021 w godzinach 10.00-14.15
17 marca 2021 w godzinach 10.00-13.30

Katarzyna Dutkalska

Senior Project Manager

 

MOVIDA #CONNECTED to najlepsze praktyki konferencyjne w formacie online!
• merytoryczne prelekcje wygłoszone przez doświadczonych ekspertów
• wyłącznie studia przypadków
• gwarancja wysokiej jakości
• wymiana doświadczeń
• dyskusje networkingowe

Kluczowe tematy 
 • OPTYMALIZACJA PROCESÓW zarządzania jakością i ROZWOJEM DOSTAWCÓW
 • PROAKTYWNA ocena ryzyka dostawców
 • POSZUKIWANIE, WDROŻENIE I ROZWÓJ dostawców
 • ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW we współpracy z dostawcami na przykładzie NARZĘDZIA „QUALITY FOCUS SUPPLIER PROCESS”
 • sprawdzone NARZĘDZIA OCENY dostawców
 • WSKAŹNIKI kluczowe dla obszaru jakości dostawców
Atuty spotkania 

MOVIDA#CONNECTED zachowuje wszystkie tak wysoko cenione przez Uczestników cechy masterclass: zarówno prelegenci, jak i uczestnicy to praktycy o znaczącym doświadczeniu, a w meritum klasy master wpleciony został czas na wymianę doświadczeń, interaktywne dyskusje i skuteczny networking.

Profil uczestników 

Na e-FORUM spotkają Państwo:

 • Dyrektorów i Kierowników ds. Jakości
 • Dyrektorów Zarządzania Jakością
 • Dyrektorów i Kierowników ds. Zapewnienia Jakości
 • Dyrektorów i Kierowników ds. Kontroli Jakości
 • Dyrektorów i Kierowników ds. Jakości Dostawców
 • Pełnomocników Zarządu ds. Jakości
 • Pełnomocników ds. Systemów Zarządzania Jakością
 • Audytorów
 • Dyrektorów i Kierowników Łańcucha Dostaw
 • Dyrektorów i Kierowników Działów Zakupów
 • Głównych Specjalistów/Specjalistów ds. Zapewnienia Jakości
 • Inżynierów Jakości Dostawców
 • Głównych Specjalistów/Specjalistów ds. Zapewnienia Jakości Dostaw
 • kadrę zarządzającą i osoby odpowiedzialne za nadzór nad systemami zarządzania i zapewnienia jakości w firmie
Prelegenci 
Tomasz Bałęczny
Supplier Quality Assurance & Development, Husqvarna Poland Sp. z o.o.
Absolwent Politechniki Poznańskiej wydziału Technologii Chemicznej. Ponad 10 lat doświadczenia zawodowego w firmach z branży elektronicznej oraz ogrodowo-leśnej w tematach związanych z zapewnieniem jakości części stalowych, odlewów żeliwnych oraz aluminiowych. Brał udział w kilkunastu projektach związanych z budowaniem bazy dostawców oraz ich rozwojem dla nowo powstałego zakładu produkcyjnego firmy Husqvarna powstałego w Polsce. Z firmą Husqvarna związany od ponad 9 lat.
Konrad Bąk
Kierownik Działu Zakupów Strategicznych
Absolwent Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, o specjalności Automatyka i Robotyka. Alumn Krakowskiej Szkoły Biznesu przy Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie na kierunku podyplomowym „Europejskie Studia Menedżerskie”. Od ponad dekady związany z rynkiem motoryzacyjnym, energetycznym i lotniczym. Swoje zawodowe kroki stawiał w prestiżowych firmach międzynarodowych takich jak Philips Lighting, Delphi Automotive, Nexteer Automotive czy Woodward, obejmując kluczowe stanowiska zakupowe takie jak Global Category Buyer, Global Category Leader czy Purchasing Supplier Manager. W tym czasie zdobył szeroką wiedzę potwierdzoną certyfikacjami oraz praktyką z takich zagadnień jak: negocjacje, modele kosztowe, finanse, narzędzia analityczne, zarządzanie personelem, LEAN, kontrakty i umowy międzynarodowe, zarządzanie jakością, audyty, itp. Podróżował i wykonywał audyty, analizę procesów dostawców na całym świecie w tym w USA, Chinach, Meksyku, na Tajwanie, w Tajlandii, w Tunezji, w całej Europie Zachodniej i większości Wschodniej. Właściciel firmy edukacyjno-projektowej z zakresu zarządzania zakupami i łańcuchem dostaw. Twórca całego kierunku studiów podyplomowych „Zarządzanie Zakupami i Łańcuchem Dostaw” na jednej z uczelni niepaństwowych. Właściciel systemu ciągłego doskonalenia w Woodward. Wykładowca zarządzania zakupami Krakowskiej Szkoły Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego oraz organizacji i techniki handlu w Wyższej Szkole Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Św.
Krzysztof Betker
Trener & Coach Lean Manufacturing / Lean Supply Chain. Kierownik Operacyjny Vita Polymers Poland Sp z o.o.
Doświadczony lider w pracy operacyjnej oraz doskonaleniu procesów wytwórczych, magazynowych i logistycznych oraz finalnie znaczącej poprawie konkurencyjności rynkowej przedsiębiorstw. 15 lat doświadczenia zdobyte w firmach: Freshtex, Electrolux, EPP, aktualnie Vita Polymers Poland Sp. z o.o.
Marcin Dura
Dyrektor ds. Jakości, SMA Magnetics Sp. z o.o.
Mgr inż., absolwent Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie o specjalności Elektronika i Telekomunikacja oraz absolwent Executive Master of Business Administration KSB UEK. Od ponad 10 lat związany z firmą SMA Magnetics sp. z o.o. (wcześniej dtw Sp. z o.o.), pracując na stanowiskach takich jak Kierownik Produkcji, Kierownik Działu Jakości oraz obecnie Dyrektor ds. Jakości. W tym czasie był odpowiedzialny za wdrożenie Systemu Zarządzania Jakością, dostosowanie procesów jakościowych do standardów międzynarodowych, zbudowanie organizacji, której podstawą jest ciągłe doskonalenie. Był jednym z inicjatorów wdrożenia Lean Manufacturing (5S, VSM, JiT, SMED, TPM, praca standaryzowana). Twórca i główny inicjator wdrożenia dedykowanego systemu pomysłów Kaizen oraz inicjator grup Practical Problem Solving. Brał udział we wdrożeniu programu SixSigma. Posiada szeroką wiedzę potwierdzoną certyfikatami oraz praktyką z takich zagadnień jak: SixSigma, VDA 6.3., VDA 6.5., APQP, FEMA, SPC, zarządzanie zespołem, audyty. Certyfikowany specjalista PRINCE2. Posiada certyfikaty audytora wewnętrznego ISO9001, ISO27001, OHSAS 18001.
Michał Hałas
Trener, Konsultant, Ekspert TRIZ, ODITK Consulting Sp. z o.o.
Ceniony za otwieranie myślenia. Szkolenia, które prowadził, często były przełomowym wydarzeniem w karierach uczestników. W TRIZ fascynuje go możliwość dostarczania prostych rozwiązań do trudnych problemów i przełamywanie fiksacji. TRIZ Champion i Ekspert Project Management. TRIZ uczył się w Oxfordzie u Karen Gadd oraz u Valerego Souchkova. Trener z 20-letnim doświadczeniem, a także wieloletni członek Rady Nadzorczej GRUPY ODITK. Ceniony mówca, o TRIZ opowiadał na konferencjach Lean, Project Management, czy Zarządzania Produkcją. Występował także na międzynarodowych konferencjach TRIZ Future i TRIZfest. Gospodarz Technovation Forum w 2018 i 2019 roku. Inżynier zarządzania i projektowania systemów produkcyjnych oraz absolwent Business School w Wolverhampton University.
Andrzej Wietrzykowski
Supplier Development Manager EMEA, Eaton Automotive Sp. z o.o.
Od 19 lat związany z Jakością Dostawców w obszarze Automotive. Swoje doświadczenie zdobywał na w takich firmach jak Delphi Mechatronics oraz Eaton Automotive. Aktualnie w firmie Eaton odpowiada za jakość bazy ponad 400 dostawców oraz koordynowanie działania systemu Wisper na terenie EMEA (Worldwide interactive Supplier Performance Evaluation Resource). Prowadzi szkolenia oraz wspiera rozwój obszaru jakości dostawców w innych placówkach Eaton.
Bogusław Zawisza
Quality Manager, BWI Poland Technologies Sp. z o.o.
Absolwent Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie na kierunku Mechanika i Budowa Maszyn. Od 20 lat związany z branżą automotive. Zatrudniony obecnie w Firmie BWI Krosno na stanowisku Quality Manager’a, które zajmuje od 6 lat. Posiada szerokie doświadczenie zdobyte podczas pracy na stanowiskach: Lean - Six Sigma Koordynator, Kierownika Działu Jakości, Szef Produkcji, Launch Manager. Posiada doświadczenie w zakresie uruchamiania nowych produktów dla kluczowych producentów z branży automotive – PSA, GM, Audi, Ferrari, BMW, Ford, Volvo, LR. Trener-praktyk mający na swoim koncie wdrożenie szeregu projektów optymalizacyjnych zarówno w zakresie procesów produkcyjnych, jak i usługowych. Certyfikowany Black Belt Six Sigma, opiekun projektów Green Belt w zakładzie pracy.
Warunki uczestnictwa 

POTWIERDZENIE I WARUNKI UCZESTNICTWA

 • Po otrzymaniu wypełnionego formularza opiekun Klienta z ramienia MOVIDA prześle potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia oraz fakturę. Trzy dni przed terminem rozpoczęcia masterclass, otrzymają Państwo indywidualny kod dostępu i link do spotkania on-line.
 • Na dwa dni przed rozpoczęciem spotkania można wyznaczyć zastępstwo. Należy wówczas niezwłocznie powiadomić Organizatora.
 • W przypadku odwołania zgłoszenia w terminie krótszym niż 7 dni przed rozpoczęciem spotkania wpłata na poczet uczestnictwa nie podlega zwrotowi. Nieodwołanie uczestnictwa i nie wzięcie udziału w spotkaniu spowoduje obciążenie pełnymi kosztami uczestnictwa.
 • Rezygnacja z udziału na 7 dni przed rozpoczęciem spotkania powoduje powstanie zobowiązania pokrycia pełnych kosztów udziału na podstawie faktury Organizatora. Odwołanie zgłoszenia wymaga formy pisemnej i zostanie potwierdzone przez Organizatora.
 • MOVIDA zastrzega sobie prawo do odwołania spotkania i zmian w programie z przyczyn niezależnych od Organizatora. W przypadku odwołania spotkania koszty uczestnictwa zostaną zwrócone lub zaproponowany zostanie udział w innym spotkaniu, konferencji lub seminarium.
 • MOVIDA oświadcza, że jest czynnym płatnikiem VAT.

KOSZT UCZESTNICTWA: 1390zł + 23% VAT

Przy zgłoszeniu 2 osób lub na 2 spotkania - rabat 5%

Opiekę nad Państwa zgłoszeniem sprawuje 

Grzegorz Adamiak

Key Account Manager
gadamiak[at]movida.com.pl
tel. +48 22 696 74 82

 

Nasi partnerzy: