KLUCZOWE WSKAŹNIKI EFEKTYWNOŚCI - Jakość w przemyśle

Kategoria: 
Jakość
Szanowni Państwo 

Serdecznie zapraszam na dwa uzupełniające się wydarzenia online MOVIDA#CONNECTED z obszaru zarządzania jakością w przemyśle.

Jak co roku pragniemy Państwa zainspirować i zachęcić do wspólnej dyskusji o wyzwaniach i doświadczeniach w pracy menadżera jakości.

W tej edycji istotne okazały się kluczowe wskaźniki efektywności dla jakości, przykłady zastosowania monitorowania jakości i procesów, efektywne sposoby ich wykorzystania, jak również przykłady analityki kosztów.

Jakość dostaw to kluczowy element jakości wytwarzanych produktów – zastanowimy się, w jaki sposób poprzez współpracę doskonalić jakość naszych dostawców i jak ważne jest zrozumienie wymagań jakościowych w łańcuchu dostaw. Nie zabraknie proaktywnej oceny ryzyka i metod rozwiązywania problemów.

Zachęcam do zapoznania się z programem spotkań. W przypadku pytań jestem do Państwa dyspozycji pod numerem telefonu 22 402 64 66 lub adresem kdutkalska[at]movida.com.pl.

BROSZURA SPOTKANIA WRAZ Z FORMULARZEM ZGŁOSZENIOWYM

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Spotkajmy się online!

9 marca 2021 w godzinach 10.00-14.30
10 marca 2021 w godzinach 10.00-14.00

Katarzyna Dutkalska

Senior Project Manager

 

MOVIDA #CONNECTED to najlepsze praktyki konferencyjne w formacie online!
• merytoryczne prelekcje wygłoszone przez doświadczonych ekspertów
• wyłącznie studia przypadków
• gwarancja wysokiej jakości
• wymiana doświadczeń
• dyskusje networkingowe

Kluczowe tematy 
 • KLUCZOWE WSKAŹNIKI EFEKTYWNOŚCI w obszarze doskonalenia jakości
 • OPTYMALIZACJA procesów zarządzania jakością
 • wskaźniki w PODEJŚCIU PROCESOWYM
 • sprawdzone NARZĘDZIA POMIARU I ANALIZY DANYCH - oprogramowanie wspierające zarządzanie jakością
 • zintegrowane dane procesowe i ich WIZUALIZACJA
 • ZARZĄDZANIE RYZYKIEM jakościowym w procesie produkcyjnym (PFMEA)
 • wdrażanie strategii LEAN
 • skuteczne sposoby zwiększania ŚWIADOMOŚCI PRACOWNIKÓW
Atuty spotkania 

MOVIDA#CONNECTED zachowuje wszystkie tak wysoko cenione przez Uczestników cechy masterclass: zarówno prelegenci, jak i uczestnicy to praktycy o znaczącym doświadczeniu, a w meritum klasy master wpleciony został czas na wymianę doświadczeń, interaktywne dyskusje i skuteczny networking.

Profil uczestników 

Na e-FORUM spotkają Państwo:

 • Dyrektorów i Kierowników ds. Jakości
 • Dyrektorów Zarządzania Jakością
 • Dyrektorów i Kierowników ds. Zapewnienia Jakości
 • Dyrektorów i Kierowników ds. Kontroli Jakości
 • Dyrektorów i Kierowników ds. Jakości Dostawców
 • Pełnomocników Zarządu ds. Jakości
 • Pełnomocników ds. Systemów Zarządzania Jakością
 • Audytorów
 • Dyrektorów i Kierowników Łańcucha Dostaw
 • Dyrektorów i Kierowników Działów Zakupów
 • Głównych Specjalistów/Specjalistów ds. Zapewnienia Jakości
 • Inżynierów Jakości Dostawców
 • Głównych Specjalistów/Specjalistów ds. Zapewnienia Jakości Dostaw
 • kadrę zarządzającą i osoby odpowiedzialne za nadzór nad systemami zarządzania i zapewnienia jakości w firmie
Prelegenci 
Zdzisław Konior
Quality Assurance Assistant General Manager, TOYOTA Motor Manufacturing Poland Sp. z o. o.
Absolwent Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie na Wydziale Metali Nieżelaznych, specjalizacja Inżynieria Materiałowa. Od 1997 roku związany z przemysłem: przetwórstwo metali, motoryzacja. Od 2001 roku w Toyota Motor Manufacturing Poland w Wałbrzychu, Dział Inżynierii Produkcji i Zarzadzania Jakością. Obecnie Dyrektor Jakości - Quality Assurance Assistant General Manager. Specjalista w dziedzinie wdrażania systemów TPM oraz TQM.
Krzysztof Mękwiński
Manufacturing IT and Enterprise Architect, Nexteer Automotive
20 lat doświadczenia w Automotive w obszarze wdrażania technologii IT w procesie produkcyjnym. Odpowiedzialny za globalną architekturę biznesową i technologiczną rozwiązań manufacturing IT w obszarach PC&L, Jakość, Produkcja. Prowadzący grupy programistów, analityków biznesowych i project managerów wdrażających systemy: Traceability, WMS, QMS, MES, ERP.
Monika Paradowska
Quality Manager, Turck Automation Technology
Quality Manager w Turck Automation Technology. Absolwentka Politechniki Poznańskiej na wydziale Inżynierii Mechanicznej o specjalności Zarządzanie jakością w teorii i praktyce. Wdrażanie i nadzór zintegrowanych systemów zarządzania jakością, środowiskiem i BHP. Certyfikowany Lean Manager, specjalista IPC oraz koordynator ESD.
Patryk Swarowski
Specjalista ds. Zapewnienia Jakości, Bridgestone Poznań Sp. z o.o.
Od 2,5 roku Specjalista ds. Zapewnienia Jakości w Bridgestone Poznań. Absolwent Politechniki Poznańskiej na Wydziale Budowy Maszyn i Zarządzania. Od początku swojej kariery zawodowej (6 lat) związany jestem z obszarem Jakości w branży Automotive. Na obecnym stanowisku odpowiedzialny jestem za kształtowanie, utrzymywanie oraz doskonalenie Systemu Zarządzania Jakością w podległych obszarach a w szczególności za analizę oraz redukcję ryzyk w procesach produkcyjnych.
Marcin Witkowski
Pełnomocnik i Koordynator Zintegrowanych Systemów Zarządzania Jakością, Środowiskiem i Bezpieczeństwem, BorgWarner Emissions, Thermal & Turbo Systems, BorgWarner Poland Sp. z o.o.
Praktyk z 20 letnim doświadczeniem w przemyśle motoryzacyjnym w wydziałach produkcji, UR, jakości, zarządzaniu projektami, zarządzaniu jakością, zarządzaniu produkcją oraz Systemami Zarządzania. Obecnie od 6 lat skutecznie zarządzający Zintegrowanymi Systemami Zarządzania w liczącym ok. 1500 osób zakładzie BorgWarner Poland. Wieloletni trener, audytor i specjalista w obszarach procesów i systemów. Fan zintegrowanego podejścia procesowego oraz rozumienia kosztów w zarządzaniu.
Bogusław Zawisza
Quality Manager, BWI Poland Technologies Sp. z o.o.
Absolwent Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie na kierunku Mechanika i Budowa Maszyn. Od 20 lat związany z branżą automotive. Zatrudniony obecnie w Firmie BWI Krosno na stanowisku Quality Manager’a, które zajmuje od 6 lat. Posiada szerokie doświadczenie zdobyte podczas pracy na stanowiskach: Lean - Six Sigma Koordynator, Kierownika Działu Jakości, Szef Produkcji, Launch Manager. Posiada doświadczenie w zakresie uruchamiania nowych produktów dla kluczowych producentów z branży automotive – PSA, GM, Audi, Ferrari, BMW, Ford, Volvo, LR. Trener-praktyk mający na swoim koncie wdrożenie szeregu projektów optymalizacyjnych zarówno w zakresie procesów produkcyjnych, jak i usługowych. Certyfikowany Black Belt Six Sigma, opiekun projektów Green Belt w zakładzie pracy.
Warunki uczestnictwa 

POTWIERDZENIE i WARUNKI UCZESTNICTWA

 • Po otrzymaniu wypełnionego formularza opiekun Klienta z ramienia MOVIDA prześle potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia oraz fakturę. Trzy dni przed terminem rozpoczęcia masterclass, otrzymają Państwo indywidualny kod dostępu i link do spotkania on-line.
 • Na dwa dni przed rozpoczęciem spotkania można wyznaczyć zastępstwo. Należy wówczas niezwłocznie powiadomić Organizatora.
 • W przypadku odwołania zgłoszenia w terminie krótszym niż 7 dni przed rozpoczęciem spotkania wpłata na poczet uczestnictwa nie podlega zwrotowi. Nieodwołanie uczestnictwa i nie wzięcie udziału w spotkaniu spowoduje obciążenie pełnymi kosztami uczestnictwa.
 • Rezygnacja z udziału na 7 dni przed rozpoczęciem spotkania powoduje powstanie zobowiązania pokrycia pełnych kosztów udziału na podstawie faktury Organizatora. Odwołanie zgłoszenia wymaga formy pisemnej i zostanie potwierdzone przez Organizatora.
 • MOVIDA zastrzega sobie prawo do odwołania spotkania i zmian w programie z przyczyn niezależnych od Organizatora. W przypadku odwołania spotkania koszty uczestnictwa zostaną zwrócone lub zaproponowany zostanie udział w innym spotkaniu, konferencji lub seminarium.
 • MOVIDA oświadcza, że jest czynnym płatnikiem VAT.

KOSZT UCZESTNICTWA: 1390zł + 23% VAT

Przy zgłoszeniu 2 osób lub na 2 spotkania - rabat 5%

Opiekę nad Państwa zgłoszeniem sprawuje 

Grzegorz Adamiak

Key Account Manager
gadamiak[at]movida.com.pl
tel. +48 22 696 74 82

 

Nasi partnerzy: