H&S Excellence - Innowacje, technologie, Przemysł 4.0

Kategoria: 
BHP - Środowisko - Odpady
Szanowni Państwo 

Zapraszam Państwa do wzięcia udziału w 2 komplementarnych konferencjach online MOVIDA#CONNECTED skierowanych do szefów BHP.

W pierwszej części skupimy się na innowacjach i nowoczesnych technologiach w BHP, które są nieodłącznym elementem wdrażania Przemysłu 4.0. Wirtualna rzeczywistość oraz roboty współpracujące wkraczają w obszar BHP, wspierają zarządzanie bezpieczeństwem, ale również stwarzają nowe wyzwania.

Drugie spotkanie poświęcimy najlepszym praktykom w zarządzaniu BHP, m.in. rozwiązaniom behawioralnym i technicznym, poprawiającym ergonomię pracy, bezpiecznej pracy z materiałami niebezpiecznymi, czy stale podejmowanemu zagadnieniu: jak oszczędzać w dziale BHP, nie zwiększając poziomu ryzyka dla zakładu? Zaprosimy także w wirtualną bezpieczną podróż po zakładzie Adient Poland w Skarbimierzu, podczas której Eksperci omówią wdrożone standardy i narzędzia zapewnienia bezpieczeństwa. Bądźcie Państwo z nami podczas tego wyjątkowego benchmarkingowego spotkania.

 

Do zobaczenia!

BROSZURA SPOTKANIA 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Katarzyna Dutkalska

Senior Project Manager

 

MOVIDA #CONNECTED to najlepsze praktyki konferencyjne w formacie online!
• merytoryczne prelekcje wygłoszone przez doświadczonych ekspertów
• wirtualne zwiedzanie zakładu produkcyjnego
• wyłącznie studia przypadków
• wymiana doświadczeń
• dyskusje networkingowe

Kluczowe tematy 
 • bezpieczeństwo i higiena pracy W PRZEMYŚLE 4.0
 • INNOWACYJNA TECHNOLOGIA zapobiegania zanieczyszczeniu HAŁASEM
 • szkolenia BHP w WIRTUALNEJ RZECZYWISTOŚCI
 • zasady BHP dla stanowisk z ROBOTAMI WSPÓŁPRACUJĄCYMI na przykładach wdrożonych aplikacji
 • MULTIMEDIALNE kioski BHP
 • jak zwiększyć poziom bezpieczeństwa na wejściu i wjeździe do obiektu w czasie pandemii przy użyciu NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII
Atuty spotkania 

MOVIDA#CONNECTED zachowuje wszystkie tak wysoko cenione przez Uczestników, cechy masterclass: zarówno prelegenci, jak i uczestnicy to praktycy o znaczącym doświadczeniu, a w meritum klasy master wpleciony został czas na wymianę doświadczeń, interaktywne dyskusje i skuteczny networking.

Profil uczestników 

SPOTKANIE KIERUJEMY DO:

 • Dyrektorów i Kierowników Działów BHP
 • Dyrektorów i Kierowników Magazynów oraz Centrów Dystrybucyjnych i Logistycznych
 • Menadżerów HSE
 • Pełnomocników ds. QHSE
 • Głównych Specjalistów ds. BHP
 • innych osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo
Prelegenci 
Anna Dziedzic
EHS Manager, Rockwell Automation Sp. z o.o.
Doświadczenie zawodowe w zakresie BHP zdobywała w międzynarodowych firmach z branży motoryzacyjnej. W Rockwell Automation Sp. z o.o. od 13 lat. Od trzech lat pełni rolę Managera ds. BHP/OŚ na Polskę i wraz z Zespołem BHP zarządza bezpieczeństwem i higieną pracy. Aktywnie uczestniczy w wielu projektach: • Safety Ownership jako narzędzie początkujące trend w budowaniu kultury bezpiecznej pracy w funkcjach bezpośrednio wpierających procesy produkcyjne oraz inżynieryjne z zakresu m.in. bezpieczeństwa elektrycznego, mechanicznego, kryzysowego • bezpieczeństwo w procesie Home Office • kontrowersyjne i trudne przypadki BHP dla osób kierujących pracownikami • wdrażanie procesu zarządzania zdarzeniami wypadkowymi oraz near miss w czasie rzeczywistym, stosując aplikacje FactoryTalk® ProductionCentre® i The Connected Enterprise • Kampanie Bezpieczeństwa • zarządzanie bezpieczeństwem i środowiskiem naturalnym w kontekście zmian • zarządzanie bezpieczeństwem elektrycznym • Zarządzanie kryzysowe
Artur Kamiński
CEO, BHP VR Sp. z o.o.
Zawód strażak (15 lat) od 10 lat trener BHP i PPOŻ, prowadzi własną firmę szkoleniową od 5 lat zajmuje się wirtualną rzeczywistością, od roku jest prezesem firmy BHP VR sp. z.o.o., której zespół liczy 11 osób. Firma zajmuje się budowaniem aplikacji szkoleniowych w obszarze BHP.
Monika Łapaj
Specjalista ds. BHP, branża szklarska
Paweł Modrzyński
Ekspert, Współwłaściciel, SILENCIONS Inc.
Przedsiębiorca z ponad 9-letnim międzynarodowym doświadczeniem. W trakcie swojej kariery brał udział w różnorodnych projektach w instytucjach takich jak CERN, IMEC czy TEL Solar. W trakcie ich trwania zdobywał umiejętności związane z zarządzaniem projektami i procesami produkcji. Od 2015r. założyciel niezależnego laboratorium badawczo-rozwojowego Nanores, od 2017r. założyciej start-upu technologicznego Silencions oraz koordynator naukowy projektu B+R, odpowiedzialny m.in. za: planowanie i nadzór nad badaniami, przygotowanie innowacji do wdrożenia, zapewnienie ochrony własności przemysłowej, rozwijanie relacji z partnerami.
Robert Pacwa
LBU Sales Manager – ROBOTICS, ABB Sp. z o. o.
Absolwent Politechniki Śląskiej, kierunku Automatyki i Robotki na wydziale Mechanicznym Technologicznym. W firmie ABB pracuje od 2012. Zawodowo z branżą robotyki związany od 2006 roku, początkowo jako kierownik projektów aplikacji zrobotyzowanych, a obecnie jako kierownik działu sprzedaży robotyki ABB w Polsce
Krzysztof Świątczak
CEO, IU Technology Sp. z o.o.
Pomysłodawca i współzałożyciel Software house IU Technology, firmy projektującej, opracowującej i wdrażającej oprogramowania dla globalnego biznesu. Doradca wielu światowych marek z zakresu architektury, integracji i wdrożeń kompleksowych planów informatyzacji, opartych na autorskich projektach. Kreator i promotor optymalizacji zarówno procesów biznesowych, produkcyjnych, jak i przestrzeni przy wykorzystaniu narzędzi Digital Signage dla sektorów: FMCG, logistycznego, deweloperskiego, finansowego czy przemysłowego.
Warunki uczestnictwa 

POTWIERDZENIE I WARUNKI UCZESTNICTWA

 • Po otrzymaniu wypełnionego formularza opiekun Klienta z ramienia MOVIDA prześle potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia oraz fakturę. Trzy dni przed terminem rozpoczęcia masterclass, otrzymają Państwo indywidualny kod dostępu i link do spotkania on-line.
 • Na dwa dni przed rozpoczęciem spotkania można wyznaczyć zastępstwo. Należy wówczas niezwłocznie powiadomić Organizatora.
 • W przypadku odwołania zgłoszenia w terminie krótszym niż 7 dni przed rozpoczęciem spotkania wpłata na poczet uczestnictwa nie podlega zwrotowi. Nieodwołanie uczestnictwa i nie wzięcie udziału w spotkaniu spowoduje obciążenie pełnymi kosztami uczestnictwa.
 • Rezygnacja z udziału na 7 dni przed rozpoczęciem spotkania powoduje powstanie zobowiązania pokrycia pełnych kosztów udziału na podstawie faktury Organizatora. Odwołanie zgłoszenia wymaga formy pisemnej i zostanie potwierdzone przez Organizatora.
 • MOVIDA zastrzega sobie prawo do odwołania spotkania i zmian w programie z przyczyn niezależnych od Organizatora. W przypadku odwołania spotkania koszty uczestnictwa zostaną zwrócone lub zaproponowany zostanie udział w innym spotkaniu, konferencji lub seminarium.
 • MOVIDA oświadcza, że jest czynnym płatnikiem VAT.

KOSZT UCZESTNICTWA: 1390zł + 23% VAT

Przy zgłoszeniu 2 osób lub na 2 spotkania- rabat 5%

Opiekę nad Państwa zgłoszeniem sprawuje 

Alicja Mrozowicz

Senior Key Account Manager
amrozowicz[at]movida.com.pl
tel. +48 22 696 74 82

 

Nasi partnerzy: