H&S Excellence - Najlepsze praktyki, benchmarking

Kategoria: 
BHP - Środowisko - Odpady
Szanowni Państwo 

Zapraszam Państwa do wzięcia udziału w 2 komplementarnych konferencjach online MOVIDA#CONNECTED skierowanych do szefów BHP.

Spotkanie poświęcimy najlepszym praktykom w zarządzaniu BHP, m.in. rozwiązaniom behawioralnym i technicznym, poprawiającym ergonomię pracy, bezpiecznej pracy z materiałami niebezpiecznymi, czy stale podejmowanemu zagadnieniu: jak oszczędzać w dziale BHP, nie zwiększając poziomu ryzyka dla zakładu?

Zaprosimy także w wirtualną bezpieczną podróż po zakładzie Adient Poland w Skarbimierzu, podczas której Eksperci omówią wdrożone standardy i narzędzia zapewnienia bezpieczeństwa.

Bądźcie Państwo z nami podczas tego wyjątkowego benchmarkingowego spotkania.

 

 

BROSZURA SPOTKANIA 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Do zobaczenia!

Katarzyna Dutkalska

Senior Project Manager

 

MOVIDA #CONNECTED to najlepsze praktyki konferencyjne w formacie online!
• merytoryczne prelekcje wygłoszone przez doświadczonych ekspertów
• wirtualne zwiedzanie zakładu produkcyjnego
• wyłącznie studia przypadków
• wymiana doświadczeń
• dyskusje networkingowe

Kluczowe tematy 
 • ERGONOMIA PRACY – najlepsze rozwiązania
 • OSZCZĘDNOŚCI DZIAŁU BHP A BRAK WZROSTU RYZYKA dla zakładu
 • rozwiązania TECHNICZNE wspierające obszar BHP
 • analiza ryzyka i przepisy bhp dotyczące PRACY ZDALNEJ
 • ZARZĄDZANIE BEZPIECZEŃSTWEM INSTALACJI KRYTYCZNYCH
 • praca z MATERIAŁAMI NIEBEZPIECZNYMI
 • ciągła poprawa KULTURY BEZPIECZEŃSTWA
Atuty spotkania 

MOVIDA#CONNECTED zachowuje wszystkie tak wysoko cenione przez Uczestników, cechy masterclass: zarówno prelegenci, jak i uczestnicy to praktycy o znaczącym doświadczeniu, a w meritum klasy master wpleciony został czas na wymianę doświadczeń, interaktywne dyskusje i skuteczny networking.

Profil uczestników 

SPOTKANIE KIERUJEMY DO:

 • Dyrektorów i Kierowników Działów BHP
 • Dyrektorów i Kierowników Magazynów oraz Centrów Dystrybucyjnych i Logistycznych
 • Menadżerów HSE
 • Pełnomocników ds. QHSE
 • Głównych Specjalistów ds. BHP
 • innych osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo
Partnerzy 

PARTNER SPOTKANIA:

 

Warunki uczestnictwa 

POTWIERDZENIE I WARUNKI UCZESTNICTWA

 • Po otrzymaniu wypełnionego formularza opiekun Klienta z ramienia MOVIDA prześle potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia oraz fakturę. Trzy dni przed terminem rozpoczęcia masterclass, otrzymają Państwo indywidualny kod dostępu i link do spotkania on-line.
 • Na dwa dni przed rozpoczęciem spotkania można wyznaczyć zastępstwo. Należy wówczas niezwłocznie powiadomić Organizatora.
 • W przypadku odwołania zgłoszenia w terminie krótszym niż 7 dni przed rozpoczęciem spotkania wpłata na poczet uczestnictwa nie podlega zwrotowi. Nieodwołanie uczestnictwa i nie wzięcie udziału w spotkaniu spowoduje obciążenie pełnymi kosztami uczestnictwa.
 • Rezygnacja z udziału na 7 dni przed rozpoczęciem spotkania powoduje powstanie zobowiązania pokrycia pełnych kosztów udziału na podstawie faktury Organizatora. Odwołanie zgłoszenia wymaga formy pisemnej i zostanie potwierdzone przez Organizatora.
 • MOVIDA zastrzega sobie prawo do odwołania spotkania i zmian w programie z przyczyn niezależnych od Organizatora. W przypadku odwołania spotkania koszty uczestnictwa zostaną zwrócone lub zaproponowany zostanie udział w innym spotkaniu, konferencji lub seminarium.
 • MOVIDA oświadcza, że jest czynnym płatnikiem VAT.

KOSZT UCZESTNICTWA: 1390zł + 23% VAT

Przy zgłoszeniu 2 osób lub na 2 spotkania- rabat 5%

Opiekę nad Państwa zgłoszeniem sprawuje 

Alicja Mrozowicz

Senior Key Account Manager
amrozowicz[at]movida.com.pl
tel. +48 22 696 74 82

 

Nasi partnerzy: