ECO-TRANSFORMACJA, SUSTAINABILITY

Kategoria: 
Opakowania
Szanowni Państwo 

e-Forum Future Packaging to dwa spotkania online dotyczące kluczowych trendów i optymalizacji w dynamicznie zmieniającej się branży opakowań.

Nowe dyrektywy, jak i obserwowane zmiany w oczekiwaniach konsumentów, skutkują wprowadzaniem wielu innowacji w projektowaniu opakowań i materiałach opakowaniowych.

Przyjrzymy się przemianom, nowinkom, wdrożeniom. Postaramy się odpowiedzieć na pytanie, jak najlepiej wykorzystać potencjał opakowań w kreowaniu wartości dodanej. 

Czy możemy już mówić o ekotransformacji opakowań?

Do współpracy zaprosiliśmy ekspertów: agencje brandingowe, przedstawicieli producentów FMCG, firmy uczestniczące w całym procesie produkcji opakowań, w tym projektantów, grafików, osoby kreatywne i twórcze. 

Jestem przekonana, że udział w spotkaniu będzie dla Państwa cennym doświadczeniem – zarówno dzięki możliwości zdobycia przydatnej wiedzy, poznania najnowszych trendów na rynku lokalnym i globalnym – zaprezentowanych przez najlepszych ekspertów, jak i dzięki okazji do wymiany doświadczeń w gronie praktyków dbających o najwyższą jakość opakowań.

BROSZURA SPOTKANIA

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Serdecznie zapraszam do udziału!

 

Katarzyna Dutkalska

Senior Project Manager

 

MOVIDA #CONNECTED to najlepsze praktyki konferencyjne w formacie online!

•        merytoryczne prelekcje wygłoszone przez doświadczonych ekspertów

•        wyłącznie studia przypadków

•        wymiana doświadczeń

•        dyskusje networkingowe 

Kluczowe tematy 
 • PROJEKTOWANIE DLA RECYKLINGU – ecodesign opakowań
 • opakowania z BIOTWORZYW I BIOKOMPOZYTÓW w kontekście zrównoważonego rozwoju i gospodarki o obiegu zamkniętym
 • ekologiczna etykieta produktu – PRZEGLĄD PRO-ŚRODOWISKOWYCH ROZWIĄZAŃ I MATERIAŁÓW SAMOPRZYLEPNYCH przyjaznych środowisku 
 • wybrane EKOLOGICZNE ROZWIĄZANIA w opakowaniach kosmetyków WDRAŻANE W GRUPIE L’ORÉAL
 • NOWE TECHNOLOGIE opakowań w służbie ekologii
 • DRUK ECO-FRIENDLY
 • jak ograniczać wpływ opakowań na środowisko W CAŁYM CYKLU ŻYCIA
 • SUSTAINABILITY w opakowaniach 
Atuty spotkania 

MOVIDA#CONNECTED Future Packaging to nowa formuła interaktywnych konferencji online. Podobnie jak w przypadku stacjonarnych konferencji zarówno prelegenci, jak i uczestnicy to praktycy o znaczącym doświadczeniu. Wszystkie prelekcje są oparte na POGŁĘBIONEJ WIEDZY, ANALIZIE RYNKU I STUDIACH PRZYPADKÓW

Jest też czas na wymianę doświadczeń, dyskusje i skuteczny networking.

Profil uczestników 

Spotkanie kierujemy do:

 • Koordynatorów, kierowników, managerów, specjalistów ds. rozwoju opakowań 
 • Koordynatorów, kierowników, managerów i inżynierów, specjalistów ds. opakowań 
 • Koordynatorów, kierowników, managerów, specjalistów ds. marketingu 
 • Technologów, konstruktorów i projektantów opakowań 
 • Koordynatorów, kierowników, managerów, specjalistów ds. zakupu opakowań 
 • Liderów projektów opakowaniowych 
 • Ekspertów ds. zarządzania projektami opakowaniowymi 
 • Dostawców opakowań 
 • Działów wdrożeń i rozwoju R&D
 • Działów sustainability
Prelegenci 
Grzegorz Ganczewski
Kierownik Zespołu Innowacji Opakowań, Sieć Badawcza Łukasiewicz - IBWCh - Instytut Biopolimerów i Włókien Chemicznych oddział w Warszawie COBRO – Centrum Badawczo-Rozwojowe Opakowań
Absolwent Uniwersytetu Bradford w Wielkiej Brytanii na kierunku zarządzania strategicznego. Od 2005 roku zatrudniony w COBRO – Instytucie Badawczym Opakowań, obecnie oddziale Sieci Badawczej Łukasiewicz - IBWCh. Zajmuje się wieloma innowacyjnymi aspektami związanymi z oddziaływaniem opakowań na środowisko oraz nowymi materiałami opakowaniowymi zgodnymi z zasadą zrównoważonego rozwoju (takimi jak materiały biodegradowalne czy biotworzywa). Wykonuje Oceny Cyklu Życia (LCA) dla opakowań i materiałów opakowaniowych. Zarządza międzynarodowymi projektami badawczymi dotyczącymi zrównoważonego rozwoju, materiałów, przemysłu i rynku opakowań w Polsce i na świecie. Autor i współautor licznych publikacji w czasopismach krajowych oraz zagranicznych. Doktorant zarządzania nowymi technologiami Akademii Leona Koźmińskiego.
Justyna Kierzkowska-Grzyb
Kierownik Działu Marketingu, Aniflex Głowacka Wojtaszek Sp.j.
Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w pracy na rzecz promocji i rozwoju rynku etykiet i opakowań. Autorka licznych publikacji prasowych na temat trendów w projektowaniu produktów oraz sposobów ich wyróżnienia na sklepowej półce. W SpółceAniflex odpowiedzialna za prowadzenie działań marketingowych oraz śledzenie i wdrażanie zmian w zakresie efektywnego wykorzystania trendów związanych z projektowaniem etykiet i opakowań.
Magdalena Kołodziej
Packaging Optimization & Line Efficiency, Kosmepol (L’Oréal Warsaw Plant)
Absolwentka Politechniki Krakowskiej na inżynierskim kierunku biotechnologia ze specjalnością: Biotechnologia przemysłowa i w ochronie środowiska, magister zarządzania projektami Wyższej Szkoły Menedżerskiej. Od 2017 roku pracownik w fabryce L’Oreal Warsaw Plant, początkowo w laboratorium kontroli jakości, natomiast od 2020 roku specjalista ds. optymalizacji opakowań i efektywności linii. Aktywna uczestniczka wszelkich projektów wdrożeniowych, optymalizacyjnych, prośrodowiskowych.
Marta Krawczyk
Pełnomocnik Zarządu ds. ZSZ, Rekopol Organizacja Odzysku Opakowań S.A.
Od 7 lat związana z Rekopol Organizacją Odzysku Opakowań SA, wcześniej pracowała w NFOŚiGW i administracji publicznej. Specjalistka od ecodesignu opakowań i przydatności do recyklingu. Trenerka i edukatorka w zakresie segregacji i gospodarki odpadami opakowaniowymi, audytorka zakładów recyklingu. Koordynatorka projektów edukacyjnych, CSR i doradczych. Absolwentka ochrony środowiska na UAM w Poznaniu i studiów podyplomowych Total Design Management w Szkole Biznesu Politechniki Warszawskiej oraz Instytucie Wzornictwa Przemysłowego.
Robert Kuczera
Dyrektor Działu Farb Offsetowych, Michael Huber Polska Sp. z o.o.
W 2001 roku rozpoczął pracę dla firmy Michael Huber, gdzie zdobyte wcześniej doświadczenia w połączeniu z bogatym programem szkoleń wstępnych pozwoliły mu uzyskać kompleksową wiedzę na temat czarnej sztuki. Wykształcenie w zakresie ochrony środowiska oraz doświadczenie zawodowe pozwalają mu w sposób świadomy i odpowiedzialny być doradcą w kwestiach technicznych dla drukarń. Przez 5 lat skutecznie zarządzał zespołem doradców technicznych w MHP. Aktualnie odpowiada za cały dział farb offsetowych oraz zarządza oddziałem warszawskim. Jego wielką pasją jest praca dydaktyczna, dlatego też zaangażowanie we współpracę z uczelniami oraz szkołami poligraficznymi pozwala mu na realizowanie się poprzez dzielenie się swoja wiedzą i doświadczeniem.
Joanna Różak
Packaging Optimization & Line Efficiency Intern, Kosmepol (L’Oréal Warsaw Plant)
Świeżo upieczona absolwentka Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki na Akademii Górniczo-Hutniczej na kierunku inżynieria materiałowa ze specjalnością: Materiały funkcjonalne w jęz. angielskim. Od sierpnia 2020 roku stażystka w fabryce L’Oreal Warsaw Plant w komórce optymalizacji opakowań i efektywności linii.
Partnerzy 

PARTNERZY MEDIALNI:

   

 

Warunki uczestnictwa 

POTWIERDZENIE i WARUNKI UCZESTNICTWA

Po otrzymaniu wypełnionego on-line formularza prześlemy Pani/Panu potwierdzenie uczestnictwa oraz fakturę. Trzy dni przed terminem rozpoczęcia masterclass, wyślemy do Państwa indywidualny kod dostępu i link do spotkania.
W przypadku odwołania zgłoszenia w terminie krótszym niż 7 dni przed rozpoczęciem spotkania wpłata na poczet uczestnictwa nie podlega zwrotowi. Nieodwołanie uczestnictwa i nie wzięcie udziału w spotkaniu spowoduje obciążenie pełnymi kosztami uczestnictwa.
Rezygnacja z udziału na 7 dni przed rozpoczęciem spotkania powoduje powstanie zobowiązania pokrycia pełnych kosztów udziału na podstawie faktury Organizatora. Odwołanie zgłoszenia wymaga formy pisemnej i zostanie potwierdzone przez Organizatora.
Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania spotkania i zmian w programie z przyczyn niezależnych od Organizatora. W przypadku odwołania spotkania koszty uczestnictwa zostaną zwrócone lub zaproponowany zostanie udział w innym spotkaniu, konferencji lub seminarium.

KOSZT UCZESTNICTWA: 1300zł + 23% VAT

Przy zgłoszeniu 2 osób lub na 2 masterclassy on-line – rabat 10%,
przy zgłoszeniu 3-4 osób na wybrane masterclassy online – rabat 13%

Opiekę nad Państwa zgłoszeniem sprawuje 

Marcin Horodelski

Head of KAM Group
mhorodelski[at]movida.com.pl
tel.: +48 22 403 84 66

Jolanta Janowska 

Senior Key Account Manager
jjanowska[at]movida.com.pl
tel. +48 22 378 47 43

 

Nasi partnerzy: