NEUTRALNOŚĆ KLIMATYCZNA

Kategoria: 
BHP - Środowisko - Odpady
Szanowni Państwo 

Jednym z wyzwań dla polskiej gospodarki staje się konieczność odchodzenia od wysokoemisyjnych źródeł energii i coraz ostrzejsza polityka klimatyczna Unii Europejskiej, do której Polska będzie musiała się dostosować. Oba te wyzwania można połączyć, a środkiem do celu może być budowanie innowacyjnej, neutralnej klimatycznie gospodarki.

Podczas obu proponowanych przez nas spotkań będziemy chcieli zainspirować Państwa do wprowadzenia zmian, które zmniejszą wpływ zakładów produkcyjnych na środowisko. Zaproszeni przez nas eksperci wskażą wymierne, pozytywne efekty wdrożeń i podzielą się dobrymi praktykami w tym obszarze. Wzajemne inspirowanie się, wymiana wiedzy i dobrych praktyk stanowią w tym wypadku klucz do sukcesu, a firmy, które wprowadzają zmiany jeszcze przed pojawieniem się regulacji prawnych w danej dziedzinie, pokazują, że są liderami, budują swoją mocną pozycję na rynku i dzięki temu zyskują na różnych płaszczyznach, od finansowej po wizerunkową.

W przypadku pytań jestem dostępna pod adresem jjagiello[at]movida.com.pl lub numerem telefonu 507 134 678.

BROSZURA Z FORMULARZEM ZGŁOSZENIOWYM

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Do zobaczenia!

Justyna Jagiełło

Project Manager

 

Kluczowe tematy 

O tym będziemy rozmawiać:

 • neutralność klimatyczna jako jedno z największych wyzwań XXI wieku dla odpowiedzialnego biznesu
 • ekologiczne i przyjazne środowisku budynki zakładów produkcyjnych
 • zielona logistyka
 • rozwiązania proekologiczne w zakładach produkcyjnych

Jak budować innowacyjną, neutralną klimatycznie gospodarkę?

Chcemy zainspirować Państwa do wprowadzenia zmian, które zmniejszą wpływ zakładów produkcyjnych na środowisko. Zaproszeni przez nas eksperci wskażą wymierne, pozytywne efekty wdrożeń i podzielą się dobrymi praktykami w tym obszarze

Atuty spotkania 

MOVIDA#connected nosi wszelkie, tak wysoko cenione przez Uczestników, cechy masterclass: zarówno prelegenci, jak i uczestnicy to praktycy o znaczącym doświadczeniu, a w meritum klasy master wpleciony został czas na wymianę doświadczeń, interaktywne dyskusje i skuteczny networking.

Profil uczestników 

Spotkanie kierujemy do:

 • Dyrektorów i Kierowników ds. Ochrony Środowiska
 • Pełnomocników Zarządu ds. Ochrony Środowiska
 • Dyrektorów i Kierowników ds. Gospodarki Odpadami
 • Dyrektorów i Kierowników ds. BHP i Ochrony Środowiska
 • Dyrektorów i Kierowników ds. Jakości
 • Szefów Ochrony Środowiska
 • Audytorów ISO
 • Managerów ds. CSR
 • Inspektorów BHP i OŚ
 • Inspektorów ds. Ochrony Środowiska
 • Inżynierów ds. Ochrony Środowiska
 • Specjalistów ds. Ochrony Środowiska
 • Specjalistów Zarządzania Bezpieczeństwem i Środowiskiem
 • Koordynatorów Systemu Zarządzania Środowiskowego
 • Koordynatorów ds. Zrównoważonego Rozwoju
 • Koordynatorów i Specjalistów ds. Recyklingu i składowania odpadów
 • Pełnomocników ds. QHSE
 • ESH Managerów
Warunki uczestnictwa 

POTWIERDZENIE i WARUNKI UCZESTNICTWA

 • Po otrzymaniu wypełnionego formularza opiekun Klienta z ramienia MOVIDA prześle potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia oraz fakturę. Trzy dni przed terminem rozpoczęcia masterclass, otrzymają Państwo indywidualny kod dostępu i link do spotkania on-line.
 • Na dwa dni przed rozpoczęciem spotkania można wyznaczyć zastępstwo. Należy wówczas niezwłocznie powiadomić Organizatora.
 • W przypadku odwołania zgłoszenia w terminie krótszym niż 7 dni przed rozpoczęciem spotkania wpłata na poczet uczestnictwa nie podlega zwrotowi. Nieodwołanie uczestnictwa i nie wzięcie udziału w spotkaniu spowoduje obciążenie pełnymi kosztami uczestnictwa.
 • Rezygnacja z udziału na 7 dni przed rozpoczęciem spotkania powoduje powstanie zobowiązania pokrycia pełnych kosztów udziału na podstawie faktury Organizatora. Odwołanie zgłoszenia wymaga formy pisemnej i zostanie potwierdzone przez Organizatora.
 • MOVIDA zastrzega sobie prawo do odwołania spotkania i zmian w programie z przyczyn niezależnych od Organizatora. W przypadku odwołania spotkania koszty uczestnictwa zostaną zwrócone lub zaproponowany zostanie udział w innym spotkaniu, konferencji lub seminarium.
 • MOVIDA oświadcza, że jest czynnym płatnikiem VAT.

KOSZT UCZESTNICTWA: 1200zł + 23% VAT

Przy zgłoszeniu 2 osób lub na 2 masterclassy on-line – rabat 10%,
przy zgłoszeniu 3-4 osób na wybrane masterclassy online – rabat 13%

Nasi partnerzy: