NEUTRALNOŚĆ KLIMATYCZNA

Kategoria: 
BHP - Środowisko - Odpady
Szanowni Państwo 

Jednym z wyzwań dla polskiej gospodarki staje się konieczność odchodzenia od wysokoemisyjnych źródeł energii i coraz ostrzejsza polityka klimatyczna Unii Europejskiej, do której Polska będzie musiała się dostosować. Oba te wyzwania można połączyć, a środkiem do celu może być budowanie innowacyjnej, neutralnej klimatycznie gospodarki.

Podczas obu proponowanych przez nas spotkań będziemy chcieli zainspirować Państwa do wprowadzenia zmian, które zmniejszą wpływ zakładów produkcyjnych na środowisko. Zaproszeni przez nas eksperci wskażą wymierne, pozytywne efekty wdrożeń i podzielą się dobrymi praktykami w tym obszarze. Wzajemne inspirowanie się, wymiana wiedzy i dobrych praktyk stanowią w tym wypadku klucz do sukcesu, a firmy, które wprowadzają zmiany jeszcze przed pojawieniem się regulacji prawnych w danej dziedzinie, pokazują, że są liderami, budują swoją mocną pozycję na rynku i dzięki temu zyskują na różnych płaszczyznach, od finansowej po wizerunkową.

W przypadku pytań jestem dostępna pod adresem kdutkalska[at]movida.com.pl

 

BROSZURA Z FORMULARZEM ZGŁOSZENIOWYM

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Do zobaczenia!

Katarzyna Dutkalska

Senior Project Manager

 

Kluczowe tematy 

O tym będziemy rozmawiać:

 • neutralność klimatyczna jako jedno z największych wyzwań XXI wieku dla odpowiedzialnego biznesu
 • ekologiczne i przyjazne środowisku budynki zakładów produkcyjnych
 • zielona logistyka
 • rozwiązania proekologiczne w zakładach produkcyjnych

Jak budować innowacyjną, neutralną klimatycznie gospodarkę?

Chcemy zainspirować Państwa do wprowadzenia zmian, które zmniejszą wpływ zakładów produkcyjnych na środowisko. Zaproszeni przez nas eksperci wskażą wymierne, pozytywne efekty wdrożeń i podzielą się dobrymi praktykami w tym obszarze

Atuty spotkania 

MOVIDA#connected nosi wszelkie, tak wysoko cenione przez Uczestników, cechy masterclass: zarówno prelegenci, jak i uczestnicy to praktycy o znaczącym doświadczeniu, a w meritum klasy master wpleciony został czas na wymianę doświadczeń, interaktywne dyskusje i skuteczny networking.

Profil uczestników 

Spotkanie kierujemy do:

 • Dyrektorów i Kierowników ds. Ochrony Środowiska
 • Pełnomocników Zarządu ds. Ochrony Środowiska
 • Dyrektorów i Kierowników ds. Gospodarki Odpadami
 • Dyrektorów i Kierowników ds. BHP i Ochrony Środowiska
 • Dyrektorów i Kierowników ds. Jakości
 • Szefów Ochrony Środowiska
 • Audytorów ISO
 • Managerów ds. CSR
 • Inspektorów BHP i OŚ
 • Inspektorów ds. Ochrony Środowiska
 • Inżynierów ds. Ochrony Środowiska
 • Specjalistów ds. Ochrony Środowiska
 • Specjalistów Zarządzania Bezpieczeństwem i Środowiskiem
 • Koordynatorów Systemu Zarządzania Środowiskowego
 • Koordynatorów ds. Zrównoważonego Rozwoju
 • Koordynatorów i Specjalistów ds. Recyklingu i składowania odpadów
 • Pełnomocników ds. QHSE
 • ESH Managerów
Prelegenci 
Grzegorz Bobek
Inżynier Projektów Środowiskowych, Żywiec Zdrój S.A. (grupa Danone)
Menadżer Środowiska w Żywiec Zdrój. Posiada ponad 20-letnie doświadczenie w zarządzaniu obszarem ochrony środowiska oraz zrównoważonego rozwoju w przemyśle w oparciu o międzynarodowe normy ISO oraz standardy korporacyjne. Jednym z ważniejszych programów realizowanych w ostatnich latach jest środowiskowa strategia „Nature” Żywiec Zdrój ukierunkowana na obszary zrównoważonego zarządzania zasobami wodnymi (Circular Water), redukcję „śladu węglowego” i dążenia do neutralności klimatycznej (Circular Carbon) oraz zrównoważonych opakowań i gospodarowania nimi (Circular Packaging).
Dominik Dobry
Kierownik Utrzymania Ruchu, Grupa Żywiec S.A. – Browar Namysłów
Absolwent Politechniki Opolskiej wydziału Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki. W roku 2014 uzyskał tytuł doktora nauk technicznych w specjalności Elektrotechnika. Od 10 latu w branży napojowej, gdzie zdobywał doświadczenie w zakresie zarządzania działami technicznymi i produkcyjnymi. Obecnie w Browarze Namysłów odpowiedzialny za zarządzanie oraz rozwój działu utrzymania ruchu oraz działu mediów.
Arkadiusz Kiliński
Kierownik Działu Energetycznego, Grupa Żywiec S.A. – Browar Warka
Absolwent Politechniki Warszawskiej wydziału Inżynierii Środowiska o specjalności ogrzewnictwo ciepłownictwo wentylacja. Od ponad 20 lat związany z Browarem w Warce. Odpowiada za funkcjonowanie wszystkich obszarów Działu Energetycznego. W swojej codziennej pracy zajmuje się rozwojem działu , szeroko rozumianą optymalizacją procesów wytwarzania i konsumpcji czynników energetycznych. Odpowiada również za rozwój podległych pracowników w oparciu o metodologie TPM filarów: Safety, Autonomous Maintenance, People Development, czy Environment & Sustainability.
Marek Skowroński
Vice President Land Transport North&East Europe, DB Schenker.
VP Land Transport NEE, DB Schenker. Od 20 lat w branży transportowo-logistycznej. W DB Schenker zdobywał wiedzę i doświadczenie na temat zarządzania globalnymi łańcuchami dostaw pracując na wielu stanowiskach i szczeblach organizacji. Karierę rozpoczął w pionie Sprzedaży. Następnie, jako Trade Lane Manager, rozwijał międzynarodową ofertę firmy. Po objęciu stanowiska Dyrektora Land doskonalił krajową sieć logistyczną. Od 2016 roku jako Vice President Land Transport, klaster North & East DB Schenker zarządza biznesem lądowym w Polsce i pozostałych 5 krajach klastra NEE. Współtworzy i wdraża strategię rozwoju biznesu lądowego. Odpowiada za zarządzanie ryzykiem oraz kluczowymi projektami. Koncentruje się na budowaniu efektywnych zespołów.
Jerzy Wójcik
Konsultant, Polskie Stowarzyszenie Budownictwa Ekologicznego
Przedstawiciel firmy członkowskiej Polskiego Stowarzyszenia Budownictwa Ekologicznego (PLGBC). LEED AP BD+C, BREEEAM AP, WELL AP, BREEAM International and In-Use Assessor, WELL AP, Architekt IARP. Jerzy jest jednym z pierwszych akredytowanych specjalistów LEED w Polsce, konsultantem LEED, BREEAM i WELL oraz prezesem firmy doradczej JW+A. Doświadczenie Jerzego w roli konsultanta zielonego budownictwa obejmuje projekty o łącznej wielkości ponad 1 000 000 m2, w tym projekty z certyfikatami LEED Platinum oraz BREEAM Outstanding nominowanych do nagród BREEAM Awards w roku 2018 i 2019. Posiada uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej oraz akredytację LEED AP, BREEAM AP, Assessora BREEAM Interantional New Construction, Assessora BREEAM In-Use oraz WELL AP. Jerzy uzyskał tytuł magistra inżyniera architekta na Politechnice Krakowskiej w 2008 roku. Studiował też na Uniwersytecie Tennessee, USA (2007) oraz Uniwersytecie Manchester, UK (2006). W 2015 roku Jerzy ukończył program pomiaru i raportowania emisji gazów cieplarnianych na Uniwersytecie Harward w Bostonie, USA. Od 2014 roku Jerzy prowadzi firmę doradczą JW+A, a przed tym okresem był konsultantem oraz architektem w renomowanych pracowniach architektonicznych w Krakowie i Nowym Jorku, a jego doświadczenie obejmowało m.in. pracę nad ikonicznym biurowcem Bank of America Tower w Nowym Jorku. Jerzy jest też wykładowcą akademickim z przedmiotów projektowanie budynków użyteczności publicznej (od 2010 roku) oraz zrównoważony rozwój w inwestycjach (od 2016 roku).
Partnerzy 

PARTNERZY MEDIALNI:

       
       
     

 

Warunki uczestnictwa 

POTWIERDZENIE i WARUNKI UCZESTNICTWA

 • Po otrzymaniu wypełnionego formularza opiekun Klienta z ramienia MOVIDA prześle potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia oraz fakturę. Trzy dni przed terminem rozpoczęcia masterclass, otrzymają Państwo indywidualny kod dostępu i link do spotkania on-line.
 • Na dwa dni przed rozpoczęciem spotkania można wyznaczyć zastępstwo. Należy wówczas niezwłocznie powiadomić Organizatora.
 • W przypadku odwołania zgłoszenia w terminie krótszym niż 7 dni przed rozpoczęciem spotkania wpłata na poczet uczestnictwa nie podlega zwrotowi. Nieodwołanie uczestnictwa i nie wzięcie udziału w spotkaniu spowoduje obciążenie pełnymi kosztami uczestnictwa.
 • Rezygnacja z udziału na 7 dni przed rozpoczęciem spotkania powoduje powstanie zobowiązania pokrycia pełnych kosztów udziału na podstawie faktury Organizatora. Odwołanie zgłoszenia wymaga formy pisemnej i zostanie potwierdzone przez Organizatora.
 • MOVIDA zastrzega sobie prawo do odwołania spotkania i zmian w programie z przyczyn niezależnych od Organizatora. W przypadku odwołania spotkania koszty uczestnictwa zostaną zwrócone lub zaproponowany zostanie udział w innym spotkaniu, konferencji lub seminarium.
 • MOVIDA oświadcza, że jest czynnym płatnikiem VAT.

KOSZT UCZESTNICTWA: 1200zł + 23% VAT

Przy zgłoszeniu 2 osób lub na 2 masterclassy on-line – rabat 10%,
przy zgłoszeniu 3-4 osób na wybrane masterclassy online – rabat 13%

Opiekę nad Państwa zgłoszeniem sprawuje 
       

Grzegorz Adamiak

Key Account Manager
gadamiak[at]movida.com.pl
tel. +48 22 696 74 82

   

Krzysztof Bargieł

Key Account Manager
kbargiel[at]movida.com.pl
tel. +48 22 696 74 82

   

Małgorzata Jasik

Key Account Manager
mjasik[at]movida.com.pl
tel.: (+48 22) 403 84 66

 

Nasi partnerzy: