GREEN FACTORY EXCELLENCE

Kategoria: 
BHP - Środowisko - Odpady
Szanowni Państwo 

Jednym z wyzwań dla polskiej gospodarki staje się konieczność odchodzenia od wysokoemisyjnych źródeł energii i coraz ostrzejsza polityka klimatyczna Unii Europejskiej, do której Polska będzie musiała się dostosować. Oba te wyzwania można połączyć, a środkiem do celu może być budowanie innowacyjnej, neutralnej klimatycznie gospodarki.

Podczas obu proponowanych przez nas spotkań będziemy chcieli zainspirować Państwa do wprowadzenia zmian, które zmniejszą wpływ zakładów produkcyjnych na środowisko. Zaproszeni przez nas eksperci wskażą wymierne, pozytywne efekty wdrożeń i podzielą się dobrymi praktykami w tym obszarze. Wzajemne inspirowanie się, wymiana wiedzy i dobrych praktyk stanowią w tym wypadku klucz do sukcesu, a firmy, które wprowadzają zmiany jeszcze przed pojawieniem się regulacji prawnych w danej dziedzinie, pokazują, że są liderami, budują swoją mocną pozycję na rynku i dzięki temu zyskują na różnych płaszczyznach, od finansowej po wizerunkową.

W przypadku pytań jestem dostępna pod adresem jjagiello[at]movida.com.pl lub numerem telefonu 507 134 678.

BROSZURA Z FORMULARZEM ZGŁOSZENIOWYM

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Do zobaczenia!

Justyna Jagiełło

Project Manager

 

Kluczowe tematy 

O tym będziemy rozmawiać:

 • zrównoważone opakowania i odpowiedzialny sposób gospodarowania nimi
 • innowacyjne, bezemisyjne technologie utylizacji odpadów
 • dostosowanie usług w cyklu życia produktu do zasad gospodarki cyrkularnej
 • procesy, standardy, dobre praktyki w zarządzaniu odpadami przemysłowymi
 • bioróżnorodność i CSR

Dotychczasowy model gospodarki o charakterze „liniowym” oparty na schemacie: surowiec – wyrób gotowy – konsumpcja – odpad, wymaga głębokiej transformacji oraz domknięcia obiegu materiałów, tak, aby pierwotny koniec cyklu życia danego wyrobu nie oznaczał definitywnie jego nieprzydatności i realną „śmierć”. Idealnym, ale i możliwym do osiągnięcia modelem obiegu surowców jest „gospodarka w obiegu zamkniętym”, w którym to modelu do niezbędnego minimum ograniczono wydobywanie surowców naturalnych, zaś po spełnieniu swojej funkcji wyrobu czy jego opakowania powstały „odpad” staje się cennym surowcem, otrzymuje drugie, trzecie i kolejne „życie”.

Atuty spotkania 

MOVIDA#connected nosi wszelkie, tak wysoko cenione przez Uczestników, cechy masterclass: zarówno prelegenci, jak i uczestnicy to praktycy o znaczącym doświadczeniu, a w meritum klasy master wpleciony został czas na wymianę doświadczeń, interaktywne dyskusje i skuteczny networking.

Profil uczestników 

Spotkanie kierujemy do:

 • Dyrektorów i Kierowników ds. Ochrony Środowiska
 • Pełnomocników Zarządu ds. Ochrony Środowiska
 • Dyrektorów i Kierowników ds. Gospodarki Odpadami
 • Dyrektorów i Kierowników ds. BHP i Ochrony Środowiska
 • Dyrektorów i Kierowników ds. Jakości
 • Szefów Ochrony Środowiska
 • Audytorów ISO
 • Managerów ds. CSR
 • Inspektorów BHP i OŚ
 • Inspektorów ds. Ochrony Środowiska
 • Inżynierów ds. Ochrony Środowiska
 • Specjalistów ds. Ochrony Środowiska
 • Specjalistów Zarządzania Bezpieczeństwem i Środowiskiem
 • Koordynatorów Systemu Zarządzania Środowiskowego
 • Koordynatorów ds. Zrównoważonego Rozwoju
 • Koordynatorów i Specjalistów ds. Recyklingu i składowania odpadów
 • Pełnomocników ds. QHSE
 • ESH Managerów
Prelegenci 
Grzegorz Bobek
Inżynier Projektów Środowiskowych, Żywiec Zdrój S.A. (grupa Danone)
Menadżer Środowiska w Żywiec Zdrój. Posiada ponad 20-letnie doświadczenie w zarządzaniu obszarem ochrony środowiska oraz zrównoważonego rozwoju w przemyśle w oparciu o międzynarodowe normy ISO oraz standardy korporacyjne. Jednym z ważniejszych programów realizowanych w ostatnich latach jest środowiskowa strategia „Nature” Żywiec Zdrój ukierunkowana na obszary zrównoważonego zarządzania zasobami wodnymi (Circular Water), redukcję „śladu węglowego” i dążenia do neutralności klimatycznej (Circular Carbon) oraz zrównoważonych opakowań i gospodarowania nimi (Circular Packaging).
Anna Dziedzic
EHS Manager Poland, Rockwell Automation Sp. z o.o.
Doświadczenie zawodowe w zakresie BHP zdobywała w międzynarodowych firmach z branży motoryzacyjnej. W Rockwell Automation Sp. z o.o. od 13 lat. Od trzech lat pełni rolę Managera ds. BHP i OŚ na Polskę i zarządza Działem BHP, w skład którego wchodzi 6 Specjalistów ds. BHP, zlokalizowanych w 8 oddziałach, zarówno na północy, jak i na południu Polski. Aktywnie uczestniczy w wielu projektach: • Safety Ownership jako narzędzie początkujące trend w budowaniu kultury bezpiecznej pracy w funkcjach bezpośrednio wpierających procesy produkcyjne oraz inżynieryjne z zakresu m.in. bezpieczeństwa elektrycznego, mechanicznego, kryzysowego, • Bezpieczeństwo w procesie Home Office, • Kontrowersyjne i trudne przypadki BHP dla osób kierujących pracownikami, • Wdrażanie procesu zarządzania zdarzeniami wypadkowych oraz near miss w czasie rzeczywistym, stosując aplikacje FactoryTalk® ProductionCentre® i The Connected Enterprise. • Kampanie Bezpieczeństwa • Zarządzanie bezpieczeństwem i środowiskiem naturalnym w kontekście zmian • Zarządzanie bezpieczeństwem elektrycznym • Zarządzanie kryzysowe
Anna Hiszpańska-Małek
Główny Specjalista ds. Ochrony Środowiska i CSR, Kosmepol Sp. z o.o. (L’Oréal Warsaw Plant)
Absolwentka Biotechnologii na Wydziale Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej oraz studiów podyplomowych „Chemia kosmetyczna” Politechniki Warszawskiej. Od wielu lat zajmuje się ochroną środowiska i społeczną odpowiedzialnością biznesu w fabryce L’Oréal Warsaw Plant. Pasjonatka edukacji ekologicznej dla młodszych i starszych.
Barbara Kokoszka-Bugla
Brand and CSR Strategy Coordinator, Nowy Styl Sp. z o.o.
Od początku swojej kariery zawodowej promuje ideę CSR. Od 7 lat związana z Nowym Stylem, gdzie tworzy Raporty CSR, promuje dobre praktyki oraz wspiera procesy certyfikacji organizacji związane z tym obszarem. Odpowiada za strategiczne podejście do idei zrównoważonego rozwoju w firmie oraz połączeniu jej ze strategią biznesową. Wcześniej promowała CSR w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego, co zaowocowało wpisaniem CSR-u w strategię rozwoju województwa. Poza tematami środowiskowymi odpowiada za globalny rebranding Nowego Stylu.
Warunki uczestnictwa 

POTWIERDZENIE i WARUNKI UCZESTNICTWA

 • Po otrzymaniu wypełnionego formularza opiekun Klienta z ramienia MOVIDA prześle potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia oraz fakturę. Trzy dni przed terminem rozpoczęcia masterclass, otrzymają Państwo indywidualny kod dostępu i link do spotkania on-line.
 • Na dwa dni przed rozpoczęciem spotkania można wyznaczyć zastępstwo. Należy wówczas niezwłocznie powiadomić Organizatora.
 • W przypadku odwołania zgłoszenia w terminie krótszym niż 7 dni przed rozpoczęciem spotkania wpłata na poczet uczestnictwa nie podlega zwrotowi. Nieodwołanie uczestnictwa i nie wzięcie udziału w spotkaniu spowoduje obciążenie pełnymi kosztami uczestnictwa.
 • Rezygnacja z udziału na 7 dni przed rozpoczęciem spotkania powoduje powstanie zobowiązania pokrycia pełnych kosztów udziału na podstawie faktury Organizatora. Odwołanie zgłoszenia wymaga formy pisemnej i zostanie potwierdzone przez Organizatora.
 • MOVIDA zastrzega sobie prawo do odwołania spotkania i zmian w programie z przyczyn niezależnych od Organizatora. W przypadku odwołania spotkania koszty uczestnictwa zostaną zwrócone lub zaproponowany zostanie udział w innym spotkaniu, konferencji lub seminarium.
 • MOVIDA oświadcza, że jest czynnym płatnikiem VAT.

KOSZT UCZESTNICTWA: 1200zł + 23% VAT

Przy zgłoszeniu 2 osób lub na 2 masterclassy on-line – rabat 10%,
przy zgłoszeniu 3-4 osób na wybrane masterclassy online – rabat 13%

Opiekę nad Państwa zgłoszeniem sprawuje 

Małgorzata Jasik

Key Account Manager
mjasik[at]movida.com.pl
tel.: (+48 22) 403 84 66

Maciej Pietruczuk

Senior Key Account Manager
mpietruczuk[at]movida.com.pl
tel. +48 22 403 84 66

 

Nasi partnerzy: