e-LABORATORIUM - BEZPIECZNY PRODUKT I OPAKOWANIE

Kategoria: 
Jakość
Szanowni Państwo 

Serdecznie Państwa zapraszam na spotkanie online „Bezpieczny produkt i opakowanie – wiedza i warsztaty”, które odbędzie się w terminie:

3-4 grudnia 2020 - e-Laboratorium – bezpieczny produkt i opakowanie

Spotkanie jak zawsze będzie sposobnością do zdobycia nowych inspiracji oraz pogłębienia i wymiany wiedzy w gronie EKSPERTÓW. Dodatkową wartością dodaną webinarium będą warsztaty. Wspólna praca warsztatowa pomoże praktycznie przećwiczyć omawiane zagadnienia, związane np. z identyfikacją zagrożeń bezpieczeństwa produktów oraz ich jakości w aspekcie parametrów mikrobiologicznych, a także badań opakowań.

Zachęcam do udziału w tym wyjątkowym wydarzeniu w formule umożliwiającej kompleksową analizę bezpieczeństwa i jakości produktów – w wielu aspektach.

Jestem do Państwa dyspozycji pod numerem telefonu +48 22 402 64 66 lub adresem kdutkalska[at]movida.com.pl.

Spotkanie w całości online!

BROSZURA Z FORMULARZEM ZGŁOSZENIOWYM

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Do zobaczenia,

Katarzyna Dutkalska

Senior Project Manager

 

Kluczowe tematy 
 • identyfikacja zagrożeń mikrobiologicznych w przemyśle opakowaniowym
 • przygotowanie do audytu higienicznego
 • badania środowiskowe i interpretacja wyników
 • praktyczne podejście do badań opakowań wraz ćwiczeniami praktycznymi
 • interpretacja wyników badań
 • oznakowanie produktu - czy zawsze jest podane poprawnie, najczęściej popełniane błędy
 • WARSZTATY
Atuty spotkania 

MOVIDA# CONNECTED BEZPIECZNY PRODUKT I OPAKOWANIE to nowa formuła interaktywnych konferencji online. Podobnie jak w przypadku stacjonarnych konferencji zarówno prelegenci, jak i uczestnicy to praktycy o znaczącym doświadczeniu, a w meritum klasy master wpleciony został czas na wymianę doświadczeń, ćwiczenia praktyczne, dyskusje i skuteczny networking.

Profil uczestników 

Spotkanie dedykowane jest praktykom, a w szczególności zapraszamy:

 • Koordynatorów, Kierowników, Managerów Działów Jakości, Zapewnienia Jakości, Utrzymania Jakości
 • Koordynatorów, Kierowników, Managerów Laboratoriów Przyzakładowych
 • Koordynatorów, Kierowników, Managerów ds. rozwoju opakowań
 • Koordynatorów, Kierowników, Managerów i Inżynierów ds. opakowań
 • Koordynatorów, Kierowników, Managerów ds. rozwoju produktów
 • Liderów projektów opakowaniowych
 • Technologów, Konstruktorów i Projektantów opakowań
 • Ekspertów ds. zarządzania projektami opakowaniowymi
 • Koordynatorów, Kierowników, Specjalistów ds. Bezpieczeństwa Produktowego
Prelegenci 
Adam Fotek
Ekspert ds. Badań, Laboratorium J.S. Hamilton Poland Sp. z o.o.
Specjalizacja w dziedzinie materiałów i wyrobów z tworzyw sztucznych do kontaktu z żywnością. Posiada wiedzę i doświadczenie w zakresie przepisów prawa europejskiego i polskiego oraz metod badawczych na temat opakowań do żywności. Członek Komitetu Technicznego nr 133 ds. Opakowań, Polskiego Komitetu Normalizacyjnego. Autor i współautor publikacji oraz wdrożeń metod badań materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością. Uczestnik projektów badawczo-rozwojowych finansowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Trener i doradca w zakresie materiałów i wyrobów do kontaktu z żywnością. W latach 2005-2013 pracownik Centralnego Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Opakowań.
Małgorzata Krzepkowska
Ekspert ds. Bezpieczeństwa i Jakości Produktów Spożywczych, Laboratorium J.S. Hamilton Poland Sp. z o.o.
Absolwentka Politechniki Łódzkiej, wydział Chemii Spożywczej i Biotechnologii oraz studiów podyplomowych Zarządzanie Jakością na Politechnice Łódzkiej. Ekspert w dziedzinie bezpieczeństwa i jakości produktów spożywczych. Specjalizuje się w zakresie przepisów prawa żywnościowego, w szczególności prawodawstwa dotyczącego znakowania produktów spożywczych. Audytor Systemów Zarządzania Jakością i Bezpieczeństwem Żywności (HACCP, BRC, IFS, ISO 22000, ISO 9001). Wiedza teoretyczna oraz doświadczenie zdobyte w zakładach produkcyjnych i w trakcie praktyki audytorskiej jest wykorzystywana podczas licznych szkoleń i konsultacji w zakresie systemów zarządzania bezpieczeństwem żywności i jakości, znakowania środków spożywczych, zarządzania alerganami. Autorka publikacji w w/w zakresach tematycznych w czasopismach branżowych.
Małgorzata Stachowiak
Dyrektor ds. Badań Mikrobiologicznych, Laboratorium J.S. Hamilton Poland Sp. z o.o.
Mikrobiolog z wykształcenia i pasji. Absolwentka biologii, specjalność mikrobiologia na wydziale Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu Łódzkiego, Podyplomowego Studium Zarządzania Jakością i Bezpieczeństwem Żywności na Wydziale Nauk o Żywności i Żywieniu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, specjalista I stopnia w zakresie mikrobiologii. Doświadczony praktyk, w firmie J.S.Hamilton Poland Sp. z o.o. pracuje od 1998 roku, dzięki czemu dobrze poznała specyfikę pracy laboratorium mikrobiologicznego, w latach 2005 - 2014 Kierownik Pracowni Mikrobiologicznej, a od 2015 roku Dyrektor ds. Badań Mikrobiologicznych. Audytor Wewnętrzny Systemów Zarządzania Jakością i HACCP, Asystent Systemu Zarzadzania Jakością Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji, konsultant i audytor w zakresie zapobiegania zagrożeniom mikrobiologicznym w zakładach przemysłu spożywczego i kosmetycznego. Autorka publikacji o tematyce mikrobiologicznej w czasopismach branżowych. Propagatorka mikrobiologii dla „mikrobiologicznie niewtajemniczonych” . Inicjatorka i prowadząca warsztaty doskonalące z mikrobiologii przemysłowej, kosmetycznej i środowiskowej dla pracowników laboratoriów przyzakładowych. Obecnie zajmuje się doradztwem w ramach higieny środowiska produkcji i zagrożeń mikrobiologicznych na każdym etapie łańcucha żywnościowego oraz prowadzi projekty badawcze w zakresie podniesienia poziomu bezpieczeństwa mikrobiologicznego żywności i kosmetyków.
Piotr Zabłocki
Starszy specjalista ds. fumigacji i DDD, Laboratorium J.S. Hamilton Poland Sp. z o.o.
Piotr Zabłocki związany z firmą JS Hamilton do 14 lat, swoja karierę zaczynał od inspektora rolno-spożywczego, przez 5 lat przechodził przez różne działy związane z szeroko pojętym przemysłem spożywczym. Od 2012 roku zajmuję się fumigacją oraz zabiegami deratyzacji, dezynfekcji, dezynsekcji. Dodatkowo od wielu lat uczestniczy w audytach higienicznych, doradztwo w zakresie mycia i dezynfekcji zakładów.
Partnerzy 

PARTNER SPOTKANIA:

J.S. Hamilton Poland Sp. z o.o. to największa w kraju firma świadcząca niezależne usługi w zakresie ocen i badań jakości. Jest organizacją, która w sposób kompleksowy łączy usługi rzeczoznawczo-kontrolne z szerokim spektrum badań analitycznych prowadzonych we własnych laboratoriach.

Będąc firmą prywatną i niezależną, świadczy usługi dla różnych gałęzi przemysłu. Jest partnerem zarówno na rynku spożywczym, opakowaniowym, kosmetycznym, farmaceutycznym, jak i chemicznym.

Kadra doświadczonych ekspertów i inspektorów J.S. Hamilton Poland Sp. z o.o. od wielu lat zapewnia bezstronną ocenę jakości kontrolowanych towarów.

Własne, istniejące od 1949 roku, centralne laboratorium w Gdyni oraz sieć specjalistycznych laboratoriów lokalnych oferuje szeroki zakres akredytowanych analiz: fizyko-chemicznych, mikrobiologicznych i sensorycznych.

Posiada najszerszy zakres akredytacji metod badawczych PCA (Akredytacja nr AB079), obejmujący m.in. najbardziej zaawansowane techniki instrumentalne. Kilkadziesiąt lat doświadczenia na rynku usług laboratoryjnych i rzeczoznawczych umożliwiło zbudowanie pozycji niezależnego i wiarygodnego partnera dla przemysłu i handlu.

 

PARTNERZY MEDIALNI:

       
 

 

Warunki uczestnictwa 

POTWIERDZENIE i WARUNKI UCZESTNICTWA

 • Po otrzymaniu wypełnionego formularza opiekun Klienta z ramienia MOVIDA prześle potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia oraz fakturę. Trzy dni przed terminem rozpoczęcia masterclass, otrzymają Państwo indywidualny kod dostępu i link do spotkania on-line.
 • Na dwa dni przed rozpoczęciem spotkania można wyznaczyć zastępstwo. Należy wówczas niezwłocznie powiadomić Organizatora.
 • W przypadku odwołania zgłoszenia w terminie krótszym niż 7 dni przed rozpoczęciem spotkania wpłata na poczet uczestnictwa nie podlega zwrotowi. Nieodwołanie uczestnictwa i nie wzięcie udziału w spotkaniu spowoduje obciążenie pełnymi kosztami uczestnictwa.
 • Rezygnacja z udziału na 7 dni przed rozpoczęciem spotkania powoduje powstanie zobowiązania pokrycia pełnych kosztów udziału na podstawie faktury Organizatora. Odwołanie zgłoszenia wymaga formy pisemnej i zostanie potwierdzone przez Organizatora.
 • MOVIDA zastrzega sobie prawo do odwołania spotkania i zmian w programie z przyczyn niezależnych od Organizatora. W przypadku odwołania spotkania koszty uczestnictwa zostaną zwrócone lub zaproponowany zostanie udział w innym spotkaniu, konferencji lub seminarium.
 • MOVIDA oświadcza, że jest czynnym płatnikiem VAT.

KOSZT UCZESTNICTWA: 1200zł + 23% VAT

Przy zgłoszeniu 2 osób lub na 2 masterclassy on-line – rabat 10%,
przy zgłoszeniu 3-4 osób na wybrane masterclassy online – rabat 13%

Opiekę nad Państwa zgłoszeniem sprawuje 

Alicja Mrozowicz

Senior Key Account Manager
amrozowicz[at]movida.com.pl
tel. +48 22 696 74 82

 

Nasi partnerzy: